Kulturní deník pro Ostravu a Moravskoslezský kraj

Úvod Obraz & Slovo Galerie výtvarného umění v Ostravě loni přilákala přes 105 tisíc lidí

Galerie výtvarného umění v Ostravě loni přilákala přes 105 tisíc lidí

2.2.2016 Obraz & Slovo

Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje, byla svým programem a aktivitami v roce 2015 pro návštěvníky opět atraktivní. Její výstavy a doprovodné programy navštívilo 105 744 zájemců o výtvarné umění, hudbu a architekturu.

Zvětšit obrázek

Galerie výtvarného v umění v Ostravě.
Foto: Archiv

Krajská galerie v loňském roce realizovala výstavy a doprovodné programy, které zhlédlo 105 744 lidí. Galerie zorganizovala celkem 35 výstav, z toho 15 se uskutečnilo v Domě umění v Ostravě. Výstavy v Domě umění navštívilo 57 651 lidí. Zbývající výstavy pak byly prezentovány mimo výstavní prostor ostravské galerie. Krajská galerie připravila 72 doprovodných programů, kterých se zúčastnilo 5 315 návštěvníků, a 304 vzdělávacích programů pro 3 896 dětí.

„Výstavními projekty v roce 2015 jsme pokračovali ve strategickém plánu klasických i současných expozic. Navázali jsme rovněž festivaly a přednáškovými cykly, které budou pokračovat i v letošním roce,“ říká ředitel galerie Jiří Jůza.

„I v roce 2016 se návštěvníci mohou těšit na jeden zcela výjimečný výstavní projekt V novém světě Podmínky modernity 1917 – 1927, který naváže na úspěšné projekty z minulých let s názvy Sváry zření (2008) a Černá slunce (2012). Projekt bude vycházet z obdobné koncepce a bude se zabývat komplexním vývojem umění v letech 1917 – 1927. Aktivity podobného charakteru zařazují naši galerii mezi přední české instituce. Ve výstavním plánu však nebudou chybět ani přehlídky českého výtvarného umění, jako například tvorba Daniela Balabána nebo prezentace českého umění první poloviny 20. století,“ dodává Jůza.

Nejnavštěvovanějšími loňskými výstavami v Domě umění byly nedávno ukončená výstava Stanislav Kolíbal / Sochy a kresby 1954–2015, kterou navštívilo 5924 lidí, Franta / Tváří v tvář, kterou zhlédlo 5278 návštěvníků, a Válečný mrak / Reflexe tématu války v umění s návštěvností 5179 lidí. Úspěch zaznamenala také mezinárodně laděná expozice Reductive.NL, kterou vidělo 4044 zájemců o výtvarné umění. Průměrná návštěvnost výstav prezentovaných v Domě umění v roce 2015 byla 3 800 lidí.

Galerie výtvarného umění v Ostravě i v roce 2015 naplňovala strategické cíle v podobě prezentace jednoho mezinárodního výstavního projektu ročně, v loňském roce to byl výstavní projekt Reductive.NL. Galerie kromě toho opět vystavila část svých sbírek, pro které nemá výstavní prostor, mimo hranice regionu.

„Rok 2015 byl pro GVUO mimořádný. Výstavní projekty, které se nesly v duchu geometrie, minimalismu a konstruktivismu, zabíraly stěžejní prostory v Domě umění, a právě proto zde bylo uspořádáno jen 15 výstav. Také z tohoto důvodu se galerie zaměřila na aktivity mimo prostor své výstavní budovy a expozice zapůjčila jiným galeriím po celé České republice, přesněji v Praze, Brně, Opavě, Liberci, Havířově i Hradci nad Moravicí, architektonickými výstavami pak dokonce expandovala i do zahraničí – na Slovensko a do Polska,“ uvedla mluvčí galerie Kateřina Mertha.

Z výstav prezentovaných mimo region byly nejúspěšnější právě architektonické projekty Kabinetu architektury s názvy Zygmunt Swiechowski: Gallia Romanica a Anglické katedrály, které byly představeny v rámci festivalu Architecture week 2015 v Praze, navštívilo je přes 34 000 návštěvníků. „Tuto výstavu však do celkové návštěvnosti nezapočítáváme,“ dodala Mertha.

Zájem veřejnosti o galerii podpořila také pestrá a neustále se měnící nabídka vzdělávacích a doprovodných programů pro školy i veřejnost. „Je třeba zmínit pravidelnou Galerijní dílničku pro děti, vzdělávací programy pro školy a veřejnost, a v České republice zcela specifické a jedinečné arteterapeutické dílny projektu Svět podle nás. Vedle již časem prověřených aktivit, jako je Ostravská muzejní noc nebo Mezinárodní den dětí, se galerie podílela také na festivalech Malamut, Minimaratonu elektronické hudby nebo Festivalu v ulicích v rámci Colours of Ostrava.

V roce 2015 se GVUO prezentovala rovněž ediční činností. Vydala čtyři publikace, z toho jednu v angličtině. Nejvýznamnějšími edičními počiny byl katalog k výstavě Stanislava Kolíbala a anglická verze české publikace, která prezentuje poklady ze sbírek GVUO, s názvem Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě.

Galerie výtvarného umění v Ostravě spravuje výstavní budovu s názvem Dům umění, kde pořádá většinu svých výstav a vzdělávacích i doprovodných programů, a administrativní budovu na Poděbradově ulici 12, kde se nachází veřejně přístupná knihovna s badatelnou. Sály Domu umění na Jurečkově ulici jsou otevřeny od úterý do neděle vždy od 10 až 18 hodin a knihovna GVUO ve středy od 8 do 16 hodin a ve čtvrtky od 10 do 17.45 hodin. Nedělní vstup na výstavy zdarma bude v roce 2016 zachován.

(Zdroj: Tisková zpráva)

Přečtěte si více z rubriky "Obraz & Slovo", nebo přejděte na úvodní stranu.