Internetový deník pro kulturu a umění

Mosty

Stará Aréna
Moravská Ostrava a Přívoz
16.12.201817:30 hod.
Informace o ceně: Zdarma

Akce v rámci cyklu besed pořádaných platformou Mosty