Duchovní život a kultura patří k sobě, říká šenovský farář, jenž hostil J. Štreita, K. Šedou i workshop studentů architektury

Studentský workshop Artefakt založili před několika lety Natalie Chalcarzová a Václav Kočí z brněnského Ústavu architektury Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Jeho cílem je programově propojovat studenty architektury a výtvarného umění. Tentokrát workshop zavítal do farnosti v Šenově u Ostravy. Nejen o něm, ale především o dalším propojování zdejší farnosti s umělci a architekty jsme si povídali se zdejším farářem Petrem Okapalem.