Igor Františák: Potřebuji dělat věci, které mi dávají smysl

Patří k nejznámějším českým klarinetistům a špičkovým hráčům na historické dechové nástroje. Aktuálně připravuje mezinárodní klarinetové a saxofonové kurzy, na kterých se podílí jako zkušený lektor, nedávno oceněný profesorským titulem. Igor Františák je nepřehlédnutelnou osobností ostravského uměleckého dění. Vyjmenovat všechny aktivity tohoto ostravského umělce a zakladatele Svatováclavského hudebního festivalu je nad možnosti jednoho rozhovoru. Proto se v rozhovoru věnujeme současným tématům, k nimž vedle kurzů patří i probíhající cyklus koncertů Hudební výlety.