Kulturní deník pro Ostravu a Moravskoslezský kraj

Úvod Akce Astrologicko-astronomické rukopisy doby Václava IV.

Astrologicko-astronomické rukopisy doby Václava IV.

Galerie výtvarného umění - Dům umění
Moravská Ostrava a Přívoz
14.01.202016:30 hod.
Informace o ceně: Vstup volný.

Přednáška Marka Zágory

Panovníci vrcholného a pozdního středověku se hojně zajímali o astronomii a astrologii. Nejinak tomu bylo i v Českém království. Z Lucemburků se nejvíce oběma obory zabýval římský a český král Václav IV. Hlavními důkazy jsou tři dochované astronomicko-astrologické manuskripty z jeho knihovny. Dva z nich se dnes nacházejí v Rakouské národní knihovně ve Vídni. Prvním je tzv. Vídeňský astronomicko-astrologický sborník, druhým pak Quadripartitus Klaudia Ptolemaia. Nejméně známým je pak třetí rukopis, tzv. Mnichovský astronomicko-astrologický sborník, uložený v Bavorské státní knihovně v Mnichově. Především oba sborníky zaujmou jak po stránce obsahové, tak i po stránce výtvarné. Součástí výzdoby jsou i typické symboly Václava IV., kterého nezajímala jen výtvarná stránka kodexů, ale bezpochyby i jejich obsah. Přednáška představí slovem i obrazem všechny tři rukopisy. 

Více zde.