Miluj. Mlč. Leť. Básnická sbírka Kráky dokresluje literární podobiznu Davida Stypky

Básnická prvotina a celoživotní testament v jednom jediném díle. Tak by se ve stručnosti dala charakterizovat sbírka Kráky Davida Stypky, která vychází několik měsíců po autorově odchodu na věčnost. Stypka své básně zveřejňoval ke konci života na Instagramu, sbírka ctí tuto chronologii a přináší další jedinečný střípek do mozaikovitého portrétu tohoto geniálního autora, který se sám za básníka nepovažoval.