Kulturní deník pro Ostravu a Moravskoslezský kraj

Úvod Atd. Akce Inspirace 2013 nabídne novinky z ostravských folklorních souborů

Akce Inspirace 2013 nabídne novinky z ostravských folklorních souborů

15.11.2013 01:00 Atd.

Ostravské folklórní soubory se v sobotu od 15 hodin sejdou v sále Janáčkovy konzervatoře na koncertě, který pořádá ostravská pobočka Folklorního sdružení České republiky pod názvem Inspirace 2013. Návštěvníci uvidí nejnovější choreografie. I když to možná leckoho překvapí, ostravská folklórní scéna je velmi pestrá a ve městě působí celkem čtrnáct souborů lidových písní a tanců a lidových muzik. Pojďme si představit ty nejdůležitější.

Zvětšit obrázek

Folklórní soubor Hlubina na festivalu Folklor bez hranic.
Foto: Ladislav Vrchovský

Mezi největší a nejvýznamnější soubory patří trojice, kterou tvoří Slezský soubor Heleny Salichové, Soubor lidových písní a tanců Hlubina a Moravský soubor Ševčík.

Slezský soubor Heleny Salichové byl založen roce 1977 etnografkou Hanou Podešvovou a učitelkou Annou Buroňovou. O rok později vznikla souborová cimbálová muzika pod vedením Jaromíra Dadáka, k níž se později připojili i sóloví zpěváci. V roce 1986 začal pracovat dětský soubor.

Novým názvem se roce v 1982 soubor přihlásil ke jménu akademické malířky Heleny Salichové, jejíž sběratelská činnost zachránila v Opavském Slezsku mnoho nenahraditelných hodnot lidového umění před zapomenutím. Soubor každoročně pořádá Slezský bál, festival Třebovický koláč, rozloučení se zimou,  Vynášení Mařeny a Vánoční koledování. V souboru s vlastní cimbálovou muzikou pracuje 35 členů. Jeho líhní je Dětský soubor Heleny Salichové. Více než třicítku dětí ve věku od 4 do 15 let vede Lukáš Rek spolu se Šárkou Vojtkulákovou.

Mezi přední folklorní soubory v České republice patří Soubor lidových písní a tanců Hlubina. Patří i mezi nejstarší taneční soubory v České republice. Vznikl v Ostravě roku 1947 původně jako dívčí taneční skupina, která se věnovala studiu slezského folkloru a účinkovala v Ostravě a jejím širokém okolí. Během krátké doby z malé skupiny vznikl soubor, který přijal jméno Hlubina – podle názvu šachty a kulturního domu, kde působil až do roku 1990. S jeho jménem je neodlučně spjato jméno zakladatelky, umělecké vedoucí a choreografky Zdeny Kyselé (1918-2004).

Přirozeným základem pro tvorbu Hlubiny je folklorní materiál Slezska a Lašska. Zpracovávané folklorní oblasti charakterizuje spíše drsnost, sevřenost, menší okázalost, často však velká citová hloubka. Tradičně se soubor jako jeden z mála kolektivů v České republice zaměřuje na projevy havířského prostředí (Na havířském výletě, Na havířském bále, Havířské obrázky aj.).

Umělecký vývoj souboru směřoval během let ke stále vyšší stylizaci; vrchol tvoří choreografické zpracování Lašských tanců Leoše Janáčka. V nedávné době zařadila Hlubina do repertoáru také barokní tance. Během svého dlouhodobého působení zaznamenala Hlubina mnoho uměleckých úspěchů doma i v zahraničí  (Francie, Itálie, Jižní Korea, Chorvatsko, Řecko, Malta aj.)

Soubor lidových písní a tanců Hlubina se každoročně podílí na organizaci Mezinárodního folklórního festivalu Folklor bez hranic Ostrava a přehlídky nových choreografií dospělých a mládežnických souborů FOS Ostravy a Lašska a Inspirace. Soubor umělecky vede Kateřina Macečková, vedoucí taneční složky je Helena Skálová. Také Hlubina má vlastní líheň talentů, dětský folklorní soubor Hlubinku. Přes třicet dětí ve věku od 4 do 15 let vede Barbora Macečková.

Dalším ostravským folklorním souborem je Folklorní soubor Ševčík. Byl založen jako soubor mládeže v roce 1950 a o několik měsíců později p0řijal oficiální název Soubor Ladislava Ševčíka. Již od svých počátků zahrnoval několik uměleckých skupin, pracujících jak samostatně, tak společně v navzájem se doplňujících programech. Jejich počet se v průběhu času měnil, a byl tak v rozličných obdobích různý. Základní části souboru tvořil pěvecký sbor jako původně nejrozsáhlejší část tělesa, dále komorní orchestr, cimbálová muzika a taneční skupina lidových tanců.

Taneční složka souboru již od svého počátku zpracovávala řadu různých folklorních oblastí (Lašsko, Moravskoslovenské pomezí, Horácko, Valašsko) podle zaměření jednotlivých uměleckých vedoucích, kteří se na jejím vedení postupně střídali. Od roku 1967 soustřeďuje soubor svou činnost na oblast Valašska, které se věnuje dodnes.

Od září roku 1999 je soubor samostatným právnickým subjektem s názvem Ševčík-Moravský folklorní soubor. Vlastní umělecké těleso tvoří pouze taneční složka spolupracující s několika samostatnými cimbálovými muzikami, zejména cimbálovou muzikou TOLAR pod uměleckým vedením Petra Kolára.

Soubor za dobu své téměř 55leté existence úspěšně reprezentoval Českou republiku v řadě evropských i mimoevropských zemí, jak na mezinárodních festivalech, tak na přímá pozvání jednotlivých měst.

Neopomenutelným partnerem souboru Ševčík je Dětský folklorní soubor Holúbek, který v roce 2004 oslavil své desetileté výročí.

Ve výčtu ostatních subjektů tvořících folklorní scénu Ostravy nelze opomenout SLPT Morava fedený Hanou Herberkovou, soubor Porubka s vedoucí Annou Buroňovou, soubor Bebek s vedoucí Monikou Strykovou, a také několik lidových cimbálových muzik: Lipka, CM Friš, Šmykňa, Vojtek, hudecká muzika Šlahorek a další muzičky, které založila Jarka Červenková – původem ze ZUŠ E. Runda.

Ladislav Vrchovský | Další články

Přečtěte si více z rubriky "Atd.", nebo přejděte na úvodní stranu.