Kulturní deník pro Ostravu a Moravskoslezský kraj

Úvod Divadlo Nová inscenace Bílého divadla přináší ve zkratce pohnuté osudy Sidonie Nádherné

Nová inscenace Bílého divadla přináší ve zkratce pohnuté osudy Sidonie Nádherné

8.12.2013 00:00 Divadlo

Ostravské Bílé divadlo má za sebou už několik uvedení nové inscenace nazvané Sidonie Nádherná. Před provedením na festivalu Ost-ra-var byla tato inscenace sehrána i na Prokešově náměstí před ostravským magistrátem. Scénář napsali společně Vladimír Machek a Jan Číhal, režie je dílem kolektivu Bílého divadla. Deník Ostravan.cz přináší recenzi této inscenace.

Zvětšit obrázek

Z inscenace Bílého divadla Sidonie Nádherná, která se hrála v Divadle Jiřího Myrona.
Foto: Archiv festivalu Ost-ra-var

Autoři scénáře se nechali inspirovat životním příběhem české šlechtičny baronky Sidonie Nádherné, poslední majitelky zámku ve Vrchotových Janovicích. Sidonie Nádherná byla celoživotní přítelkyní básníka Rainera Marie Rilkeho. Jak stojí v programu k inscenaci, byla  „ženou mimořádnou a nesnadno zařaditelnou, nevěstou před Bohem spisovatele Karla Krause, milenkou Maxe Švabinského, autora jejího portrétu. V roce 1948 za pomoci převaděče uprchla přes hranice státu před komunistickým režimem, a do vlasti se vrátily už jen její ostatky, které přivezl ze zahraničí v roce 1990 někdejší ministr kultury Pavel Dostál, aby byly uloženy v zámeckém parku ve Vrchotových Janovicích.“

Inscenace Bílého divadla je vedena v duchu poetiky tohoto neprofesionálního divadla, takže spoléhá především na vizuální dojem vznikající v duší diváka skrze vytvořené jevištní obrazy. Významnou stavební složkou jsou lidové písně v přednesu členů souboru a hudba vůbec.

Slabinou celého jevištního tvaru je nejasná vnitřní příběhová linka a celková popisnost a místy až patetičnost textu, částečně i sama úroveň interpretace.

Diváci mohou sledovat ve zkratce shrnutý barončin život, její nevázanost ve vztazích k mužům, její snahu vrátit vlastní majetek do stavu, ve kterém byl před tím, než jej začali v průběhu druhé světové války využívat nacisté. Inscenace se dotkne i let 1945 až 1948 před útěkem Sidonie Nádherné do emigrace. Nejsilnějším okamžikem celého představení je chvíle, ve které se jeden z protagonistů ptá publika: „A co Bůh, vidí to? Vidí? A co se stane, když se kostelní zvony promění ve vraždící nástroje?“

Je pravdou, že celek je pozanamenán uzavřením předsavení jakoby do sebe, herci zejména v okamžicích, kdy deklamují text, nemyslí příliš na komunikaci s publikem. Celku chybí tempo i rytmus a s porovnáním s předchozími opusy Bílého divadla i nápaditost.

Na druhé straně nelze této inscenaci upřít srozumitelný postoj k nadčasovým hodnotám, mezi kterými jsou v tomto případě na prvním místě láska k rodné zemi, k lidským svobodám a právo každého člověka prožít si svůj život podle vlastních lidských principů vycházejících z historických hodnot.

Bílé divadlo se zřídkakdy  vyjadřuje přímo k aktuální společenské a politické situaci a společenským rizikům a hrozbám.  V případě inscenace Sidonie Nádherné toto pravidlo porušilo a srozumitelně říká, co si myslí o životě prožitém v nesvobodě. Hlavní devizou celého projektu pak je právě varování před ztrátou svobody jako takové.

Ladislav Vrchovský | Další články

Přečtěte si více z rubriky "Divadlo", nebo přejděte na úvodní stranu.