Kulturní deník pro Ostravu a Moravskoslezský kraj

Úvod Divadlo Ve Štítině díky ochotníkům možná vznikne fakultní škola Ostravské univerzity

Ve Štítině díky ochotníkům možná vznikne fakultní škola Ostravské univerzity

22.5.2014 00:00 Divadlo

Štítina u Opavy je obec s velkou kulturní tradicí. Působí zde proslavený folklórní soubor Bejatka s vlastní líhní talentů v Malé Bejatce a ještě slavnější divadelní spolek ŠAMU (Štítinská akademie múzických umění). Teď se navíc velmi vážně hovoří o tom, že v obci může vzniknout fakultní základní škola Ostravské univerzity.

Zvětšit obrázek

Děti ze štítinského souboru Mala Bejatka.
Foto: Ladislav Vrchovský

Díky zázemí v místní Základní škole Heliodora Píky, kde vznikl divadelní sál vybavený potřebnou jevištní technikou, se v obci každoročně pořádají regionální postupové přehlídky venkovských divadelních souborů Štivadlo. Letošní ročník této přehlídky přinesl vedle vítězství domácích divadelníků další velmi podstatnou novinku – objevila se možnost, aby se místní základní škola stala fakultní školou Ostravské univerzity v oblasti dramatické výchovy.

Členka poroty Štivadla 2014 Hana Cisovská, která vyučuje dramatickou výchovu na Pedagogické fakultně Ostravské univerzity, říká: „Letos se v programu Štivadla objevila poprvé inscenace, ve které hrají divadlo děti. V místní základní škole je velmi dobré zázemí pro dramatickou výchovu, která by se v případě podpory vedení obce i vedení školy mohla stát součástí osnov a mohla by dostat prostor ve výuce. V případě zájmu obce je opravdu možné uvažovat i o tom, aby se Základní škola Heliodora Píky stala fakultní základní školou se zázemím Ostravské univerzity.“

Starosta obce Štítina Štěpán Koník projevil o možnost začlenění dramatické výchovy do školních osnov na místní základní škole velký zájem: „Máme u nás velkou divadelní tradici, soubor ŠAMU  nás výborně reprezentuje na národních přehlídkách včetně Jiráskova Hronova. Bylo by skvělé mít u nás ve škole líheň talentů, které by byly rozvíjeny pod odborným dohledem specialistů na dramatickou výuku z Ostravské univerzity.“

Na otázku, co se všechno musí stát, aby ve Štítině vznikla fakultní základní škola, odpovídá Michaela Kozelská z referátu praxí studijního oddělení Ostravské univerzity: „V první fázi mne musí oslovit ředitel Základní školy Heliodora Píky s požadavkem na uzavření rámcové reciproční smlouvy. Aby se škola mohla stát fakultní školou, nějakou dobu musí s univerzitou spolupracovat. V rámci recipročních aktivit studenti mimo jiné vedou kroužky, chodí s dětmi na výlety, jezdí do školy v přírodě, fungují jako zdravotníci, zajišťují různé projektové dny. Naši studenti budou na danou školu chodit v rámci svých průběžných praxí i souvislých praxí. Po nějaké době pak může škola požádat o statut fakultní instituce. Návrh smlouvy máme připraven, já sama ji na základě oslovení vedení školy vypracuji a připravím k podpisu.“

Statut fakultní základní školy v oblasti dramatické výchovy by dětem ze Štítiny i okolí přinesl kvalitní výuku v předmětu, který se promítá ze všeho nejvíce do růstu osobnosti dítěte. Schopnost komunikovat způsobem, který je srozumitelný, rozvoj mluvních schopností i rozvoj uměleckých talentů pod vedením odborníků si dnes každá základní škola může jen přát.

Bude-li se ve Štítině vyučovat dramatická výchova tak, jak naznačuje PhDr. Hana Cisovská, tedy s patronátem Ostravské univerzity, to už dnes záleží jen na vedení školy a obce. Zájem rodičů je veliký.

Ladislav Vrchovský | Další články

Přečtěte si více z rubriky "Divadlo", nebo přejděte na úvodní stranu.