Kulturní deník pro Ostravu a Moravskoslezský kraj

Úvod Hudba Svatováclavský festival pokračoval ve Vítkovicích prvotřídní ukázkou renesanční hudby

Svatováclavský festival pokračoval ve Vítkovicích prvotřídní ukázkou renesanční hudby

7.9.2014 09:12 Hudba

Kostel sv. apoštola Pavla v Ostravě-Vítkovicích se stal v sobotu v podvečer dějištěm dalšího pokračování Svatováclavského hudebního festivalu. Vystoupil zde prestižní španělský soubor La Grande Chapelle, který rozezněl kostel španělskou duchovní hudbou pozdní renesance.

Zvětšit obrázek

Z koncertu španělského souboru La Grande Chapelle.
Foto: Ivan Korč

Renesanční duchovní hudba je našemu způsobu myšlení značně vzdálená a zastřená závojem staletí. Proč se nám zdá nesrozumitelná a složitá? Je to především odlišným způsobem jejího komponování, než jaký je od barokní doby dodnes zvykem. Renesanční skladatelé nevnímali hudbu ještě akordicky, neuvědomovali si ještě souzvuky, ale pouze samostatné melodické linie, které byly vymýšleny podle přesných pravidel a zákonitostí. Pokud je to nesrozumitelné, dovolím si názorný příklad: představte si známou melodii, k níž vymyslíte další tři až šest melodií, jež budou na té hlavní melodicky a rytmicky poměrně nezávislé.

Hudebně teoretický traktát z druhé poloviny 9. století |Musica enchiriadis dokládá, že dva hlasy současně skladatelé vymýšleli již před více než tisícem let! Byl to sice dvojhlas jednoduchý, ale existoval hned ve dvou verzích: přísně nota proti notě a volně, kdy se druhý hlas od prvního odpoutá až po dosažení patřičného intervalu (například čisté kvarty).

shf-sobota-2

Svatováclavský hudební festival nabídl koncert La Grande Chapelle. (Foto: Ivan Korč)

Do jaké dokonalosti vyvinuli středověcí skladatelé umění polyfonie – tedy umění skládat několik melodií současně – bylo očividné na koncertě španělského souboru.

La Grande Chapelle je španělský vokální a instrumentální soubor s evropským renomé, který se specializuje na interpretaci staré španělské hudby. Jeho umělecký vedoucí Albert Recasens je ve své zemi respektovanou osobností nejen na poli čistě hudebním, ale rovněž muzikologickém. Jeho významný vědecký přínos je, vzhledem k jeho mládí až zarážející.

shf-sobota-3

Z koncertu souboru La Grande Chapelle v Ostravě. (Foto: Ivan Korč)

La Grande Chapelle vystoupili s programem, který byl složen převážně z děl španělského skladatele Tomáse Luise de Victorii. Přenesme se tedy do pozdní renesance v polovině 16. století. Do zlatého věku španělské kultury. Victoria se narodil pravděpodobně v roce 1548 v španělském městečku Sanchidrián. Jeho hudební vzdělání bylo přesně v intencích tehdejších zvyklostí: zpíval ve sboru ávilské katadrály, studoval v jezuitské škole sv. Jiljí a poté v proslulém římském Colegiu Germanicu – jezuitském colegiu založeném roku 1540 Ignácem z Loyoly. Victoriovi se dostalo vynikajícího hudebního vzdělání, které spojil s kněžskou kariérou a působil jako maestro di capella (kapelník, ředitel hudby) v různých kostelích, do konce života pak jako kaplan vdovy Maríi, manželky císaře římského a krále českého a uherského Maxmiliána II.

Victoria byl již za svého života uznávaným skladatelem, jeho skladby vycházely v Itálii, Německu, Španělsku, byl známý i v Americe. Vzhledem ke svému povolání psal hudbu výlučně pro potřeby církve: mše, hymny, antifony, moteta. Srovnání s jeho hudebními souputníky Lassem, Palestrinou a dalšími ukazuje Victoriovu dokonalou skladebnou techniku, vynikající schopnost ilustrovat text, vystihnout jeho podstatu s pozoruhodnou dramatičností a zvláštním sentimentálním nádechem, který je vzdálen skladbám italských či vlámských mistrů. Victoria byl vnitřním založením velmi zbožný člověk a jeho duchovní skladby jsou touto zbožností a vášnivým prožíváním mystéria Kristova utrpení vrchovatě naplněny.

Z jeho díla zazněla velkolepá Missa pro defunctis. La Grande Chapelle se představili ve vynikajícím světle. Interpretační vyváženost souboru byla patrná do nejmenších detailů. Intonační jistota, barevná vyváženost jednotlivých hlasů byla prokreslena dynamikou a velmi sugestivním podáním. La Grande Chapelle byli zaplněným vítkovickým kostelem přijati srdečně a závěrečný dlouhý potlesk vestoje byl pro ně evidentně milým překvapením.

Snad podobný ohlas soubor získá i v neděli 7. září, kde se v rámci Svatováclavského hudebního festivalu představí se stejným programem v Evangelickém kostele SCEAV v Českém Těšíně.

Držitelé karet Ostravan mají nárok na slevu ve výši 20 procent na všechny koncerty 11. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu. Dále mají držitelé karty nárok na slevu ve výši 10 procent na všechny CD a DVD z produkce Svatováclavského hudebního festivalu. Slevu lze uplatnit v kanceláři Svatováclavského hudebního festivalu, o. s., Dr. Šmerala 6, Ostrava – Moravská Ostrava, nebo přímo před akcí v místě konání. Více informací ZDE.

Milan Bátor | Další články

Přečtěte si více z rubriky "Hudba", nebo přejděte na úvodní stranu.