Kulturní deník pro Ostravu a Moravskoslezský kraj

Úvod Atd. Svět techniky je těsně před otevřením. Viděli a zažili jsme, co vás tam čeká

Svět techniky je těsně před otevřením. Viděli a zažili jsme, co vás tam čeká

23.9.2014 00:40 Atd.

Těsně před otevřením je nová atrakce Dolní oblasti Vítkovic – Svět techniky se stovkami interaktivních exponátů, které návštěvníky zasvětí nejenom do tajemství techniky, ale i přírody, vesmíru i lidské civilizace. Jestliže na důkladnou prohlídku sousední expozice U6 je potřeba si vyčlenit nejlépe celý den, na vstřebání zážitků z nově otevíraného Světa techniky by si měli návštěvníci najít dnů hned několik. Svět techniky se pro širokou veřejnost poprvé otevře v pátek 26. září.

Zvětšit obrázek

Exponáty ve Světě techniky ocení děti i dospělí návštěvníci.
Foto: Aleš Honus

Nově vystavěná prosklená budova Světa techniky, na které se zrcadlí celé úchvatné panorama Dolní oblasti, upoutává už několik měsíců pozornost návštěvníků této industriální památky. Poprvé se mohli lidé dovnitř podívat během festivalu Colours of Ostrava, kdy zde byla umístěna scéna České televize a také Poetická scéna. Tehdy ještě byla budova téměř prázdná, během několika posledních týdnů se zde ale přestěhovaly stovky exponátů, které zaplnily 14 tisíc metrů čtverečních výstavní plochy. Expozice je rozdělena do čtyř částí – Dětského světa, Světa civilizace, Světa vědy a objevů a Světa přírody.

„Zatímco v Malém světě techniky U6, který už Ostravané dobvře znají, přibližujeme návštěvníkům minulost, v nově otevíraném Světě techniky je to přítomnost a také budoucnost,“ říká ředitel Světa techniky Jakub Švrček, jenž je našim průvodcem v době, kdy do otevření zbývají jen čtyři dny.

Hned při vstupu do budovy Světa techniky se po levé straně nachází Dětský svět, který představuje samostatnou expozici určenou zejména pro děti předškolního věku. Zde se budou moci návštěvníci dostat za samostatné vstupné ve výši 50 korun. Na první pohled Dětský svět vypadá jako obří herna, ovšem ředitel Světa techniky Jakub Švrček nás vyvádí z počátečního omylu a podotýká, že na bezstarostné klábosení s kamarádkami u kávy a vpuštěním rozdováděných dětí do útrob herny by měly maminky zapomenout.

„Není to žádné odkladiště dětí. Rodiče by neměli čekat, že si přijdou sednout do kavárny a vpustí děti do herny. Expozice je koncipovaná tak, že přímo vyžaduje spoluúčast rodičů. Děti se totiž při návštěvě na spoustu věcí ptají a rodič by měl být ten, kdo jim dokáže poskytnout odpovědi na jejich zvídavé otázky,“ říká náš průvodce.

IMG_8357

V Dětském světě si mohou návštěvníci zahrát na automechaniky. (Foto: Aleš Honus)

Děti se vlastně při vstupu do expozice mohou připadat jako ti nejdůležitější lidé na světě. „Děti nejraději napodobují to, co dělají dospělí. Takže hned při vstupu uvidí například staveniště, kde dostanou stavební přilby, vestičky a mohou začít stavět budovy ze speciální stavebnice. K dispozici zde mají i jeřáb. Anebo se mohou děti stát zaměstnanci autoservisu, kde velmi rychle přijdou na to, k čemu jsou v motoru válce, jak funguje převodovka a rozvodový řemen. Je to zde vysvětleno na velmi jednoduchých principech a rodiče by měli být těmi, kdo zodpoví na všechny otázky svých dětí,“ říká Jakub Švrček.

Hned vedle autoservisu je lékařská ordinace, kde se z dětí automaticky stanou lékaři a z rodičů pacienti. Nechybí ani operační sál s modelem pacienta a vnitřností. „Všechny děti duší, že mají něco v bříšku, že mají něco v hlavě… Tady na vlastní oči uvidí, jak to vypadá,“ říká Švrček.

IMG_8366

Operační stůl v lékařské ordinaci s pacientem a vnitřnostmi. (Foto: Aleš Honus)

Jdeme dál a ocitáme se v televizním studiu, kde se mohou děti postavit za kameru a natočit si video. Anebo na farmu s modelem krávy, kterou je možné si podojit, a potom na tržiště, kde mohou zboží z farmy prodat. O kousek dál dětské návštěvníky láká vodní plocha s fontánkami, ani zde nejde o bohapustou zábavu. „Děti si mohou stavět přehrady a nechat vodu odtéct až do moře, odkud se vypařuje. Děti také uvidí, jak funguje Archimedův zákon, jak fungují spojité nádoby a pochopí, že je potřeba vytvořit určitý tlak, aby se voda dostala třeba až do patnáctého patra paneláku,“ popisuje náš průvodce.

Zlatým hřebem cesty Dětským světem je strašidelný pohádkový les, kde mohou děti prožít velké dobrodružství. Hned po vstupu na ně promluví „Moudrá sova“, která je vtáhne do příběhu a vysvětlí, že se dítě stalo malým skřítkem, který musí potrestat zlého obra Kolohnáta, jenž zničí vesnici. Nakonec v lese najde i poklad. „Během cesty lesem dítě čeká pět jednoduchých úkolů, které vyžadují zapojení hmatu, rozlišování barev a tvarů i využívání čichu. Na konci pak objeví v truhlici ten největší poklad na světě,“ říká Švrček. O jaký poklad jde, ale čtenářům neprozradíme, abychom je nepřipravili o překvapení.

Pokračujeme dále do druhé části Světa techniky, kterou je Svět civilizace. Ten je už určen pro starší děti, které jsou schopny vnímat společenské vědy. „Chceme děti školou povinné upozornit na základní civilizační výdobytky, které kolem sebe máme a které vnímáme jako nezbytné pro naši existenci. Zároveň chceme upozornit na kontrasty, které na Zemi jsou. Zatímco pro nás je normální ráno vstát z postele, rozsvítit světlo, umýt se, posnídat a jít do školy, děti v řadě afrických zemí vůbec netuší, co je to elektřina nebo škola. Chceme také například ukázat, jak důležitou surovinou pro budoucnost je voda,“ říká Jakub Švrček.

20140922_103101

Ředitel Světa techniky Jakub Švrček u jednoho z exponátů. (Foto: Aleš Honus)

Zajímavým exponátem Světa civilizace je soustava obrazovek, na kterých se promítá cesta městským prostředím,nahraná kamerou v různých dopravních prostředcích. Člověk si tak může uvědomit, o kolik vjemů a informací je ochuzen hektickým životním stylem a cestováním v rychlých dopravních prostředcích.

Dalším exponátem Světa civilizace je kamenný monolit, u kterého jsou pro návštěvníky připraveny sochařské nástroje. „Našim heslem je Ostravo, vytesej si svoji venuši. Každý návštěvník tady má možnost pomocí dláta a kladívka vytesat si kousek Petřkovické venuše. Až bude socha hotová, vyjmeme ji a vystavíme někde v areálu. Zároveň zde umístíme jiný monolit a vymyslíme pro naše tvořivé návštěvníky jiné téma,“ říká Švrček.

O kus dále se nachází menší expozice záchodů, které jsou také ukazatelem úrovně civilizace. „Všechny exponáty jsou interaktivní, tady bychom ale chtěli přece jen zachovat určitou hranici,“ říká s úsměvem Petr Koudela, ředitel sdružení Dolní oblast Vítkovice. Expozice záchodů má lidem ukázat, jak se od sebe jednotlivé civilizace liší. „To, že používáme pitnou vodu ke splachování, je například v Asii naprosto nemyslitelné, a to i ve vyspělých východoasijských zemích. To jsou výdobytky, které si ani neuvědomujeme,“ doplňuje Švrček.

Exponátů ve Světě civilizace je tolik, že se nám z nich pomalu začíná točit hlava. A tak svou pouť začínáme podvědomě zkracovat a vcházíme do další části, kterou je Svět vědy a objevů. Hned při vstupu nás upoutá elektronická tabule, na kterou je pomocí speciální pohybové kamery přenášen obraz každého příchozího a počítač hned vyhodnocuje, jak se který návštěvník tváří. A tak každý může na elektronickém panelu vidět svoji blížící se postavu s příslušným piktogramem, opatřeným buď úsměvem, anebo naopak zakaboněným obličejem.

To už se ale ocitáme ve světě matematiky, chemie a fyziky. Svět vědy a objevů představuje tyto obory v populárním a zábavném světle. Lidé se tak můžou vtipnou připomenout to, co znají ze školy, i když už to třeba zapomněli, a zároveň se něco dozvědět o nových vědeckých oblastech jako jsou například nanotechnologie.

20140922_104130

Dotkněte se koule a začnou vám vstávat vlasy na hlavě. (Foto: Aleš Honus)

Jedním z exponátů, který vzbudí velký zájem hlavně mezi dětmi, je model, který představuje a vysvětluje statickou elektřinu. Poté, co se návštěvník dotkne koule uprostřed exponátu, okamžitě mu začnou doslova vstávat vlasy na hlavě. Zároveň je zde umístěna kamera, takže si návštěvník může udělat fotku a poslat ji sobě domů, nebo třeba kamarádovi.

Stoupáme o patro výše do největší části expozice, kterou je Svět přírody. Ten je rozdělen na jedenáct samostatných oáz. Na vnější straně každé oázy je pomocí grafiky a hesel vyjádřeno, kterou část přírody každá expozice skrývá, a uvnitř se pak zájemce dozví daleko více. Tři z jednotlivých oáz se od těch ostatních trošku liší – jde o oázu stromu, oázu vesmíru a oázu lidské duše.

„Strom je vytvořen pouze jako symbolika, rozhodně nejde o imitaci skutečného stromu. Návštěvník si ho může prolézt jako brouček od kořenů až po větve. Chceme ukázat dětem, že i ve stromě je život,“ říká Petr Koudela. „Návštěvník pochopí, jak funguje vodní cyklus, jak funguje fotosyntéza a jak jsou stromy pro lidstvo důležité,“ dodává Švrček.

Součástí Světa techniky je také venkovní zahrada, která se nachází mezi Malým světem techniky U6 a novým Světem techniky, ze kterého se do zahrady plné rozkvetlých bylin dá vstoupit.

Další atrakcí, u které lze strávit mnoho času, je také oáza vesmíru, která je rovněž interaktivní a uvnitř které si lidé mohou „hrát“ na vznik kosmu, zažít velký třesk. Expozici vévodí obří zeměkoule, nad níž je umístěn speciální projektor, který na nasvícenou planetu promítá různé efekty. „Takže si tady můžete simulovat různé přírodní jevy. Například si můžete promítnout, jak vypadá z vesmíru pohled na noční stranu zeměkoule, nebo jaké části kontinentů by byly zaplaveny, kdyby roztály všechny ledovce,“ říká Jakub Švrček.

20140922_105154

Šéf Světa techniky uvnitř oázy vesmíru u interaktivního modelu Země. (Foto: Aleš Honus)

Další součástí Světa přírody je také jeden ryze umělecký projekt – model lidské duše, jehož autorem je známý pražský výtvarník Petr Nikl. „Součástí přírody je energie a my jsme chtěli, aby zde byla uměleckým způsobem ztvárněná lidská duše, protože právě duše představuje naši vnitřní energii,“ říká Jakub Švrček. Návštěvník si musí při vstupu do útrob exponátu zout boty a pak vystoupá až do útrob duše, kterou tvoří jakási ulita, v jejíchž útrobách moci zapřemýšlet nad sebou samotným. Okno do duše pak představuje speciální čočka, která umožňuje uvnitř projekci venkovního světa.

20140922_111130(0)

Výtvarník Petr Nikl vytvořil exponát lidské duše. (Foto: Aleš Honus)

Nakonec vystoupáme do třetího podlaží, kde se nachází speciální kino. Jde o největší nekomerční 3D kino v celé České republice. „Naše plátno má rozměr 18 x 10 metrů. K tomu máme špičkovou promítací techniku a zvuk takový, jaký se používá jen v hollywoodských kinech,“ popisuje vedoucí technik Lukáš Kostřiba. Kapacita kinosálu je přes 200 osob a sedačky už na první pohled zaručují nadstandartní komfort.  Promítat se zde budou především vzdělávací a zároveň poutavé filmy, které využijí dostupnou 3D technologii.

Naše exkurze v nově otevíraném Světě techniky je u konce a čtenář si určitě zaslouží ještě pár praktických informací: Svět techniky bude otevřen sedm dní v týdnu, celodenní vstupné pro veřejnost bylo stanoveno na 190 korun pro dospělého a na 130 korun pro děti a mládež. K dispozici je zvýhodněné rodinné vstupné a během několika měsíců bude spuštěn prodej celoročních permanentek, které se již osvědčily v sousední expozici U6, protože jeden den na vstřebání všech možností Světa techniky rozhodně nestačí.

20140922_111303

Expozice Světa přírody nabízí také poučení o člověku. (Foto: Aleš Honus)

Celková investice počínaje projektovou dokumentací přes výstavbu až po vybavení všemi exponáty se vyšplhala na zhruba 700 milionů korun, velkou většinu této sumy se podařilo financovat z dotací. Expozice ve Světě techniky připravovaly ve finále tři tvůrčí týmy – jeden tým složený z předních českých vědců byl garantem odbornosti, tým architektů pod vedením Josefa Pleskota hlídal, aby celá expozice především dobře vypadala, a třetí tým pod vedením režiséra Jana Hřebejka zase dohlížel na to, aby expozice návštěvníky dobře bavila. „Mezi těmito týmy to někdy trošku jiskřilo, někdy se nedohodli, ale myslím si, že ten průnik byl nakonec dobrý a to, co tady vzniklo, opravdu stojí za to,“ uzavírá Petr Koudela, ředitel sdružení Dolní oblast Vítkovice.

Aleš Honus | Další články

Přečtěte si více z rubriky "Atd.", nebo přejděte na úvodní stranu.