Kulturní deník pro Ostravu a Moravskoslezský kraj

Úvod Atd. VIDEO: Radegasta z filtru vytvoří Kurt Gebauer, Marek Číhal nebo Jiří Příhoda

VIDEO: Radegasta z filtru vytvoří Kurt Gebauer, Marek Číhal nebo Jiří Příhoda

3.12.2014 00:55 Atd.

Návrhy výtvarníků Marka Číhala, Kurta Gebauera a Jiřího Příhody postupují do druhého kola výtvarné soutěže, jejímž výsledkem bude přetvoření bývalého elektrostatického filtru v Dolní oblasti Vítkovic na sochu boha Radegasta. Soutěž vyhlásilo Sdružení Dolní oblast Vítkovice a Pivovar Radegast a první kolo porota uzavřela ve středu zveřejněním jmen tří úspěšných umělců. Kromě toho běží ještě další podobná dosud neuzavřená soutěž, ze které vznikne další bůh Radegast – ten bude reprezentovat Moravskoslezský kraj na výstavě EXPO 2015. Deník Ostravan.cz přináší videoprezentace všech tří postupujících návrhů.

Zvětšit obrázek

Elektrostatický filtr, ze kterého vznikne Bůh Radegast.
Foto: Dolní oblast Vítkovice

Předmětem první části soutěže bylo navrhnout prostorově náročné umělecké dílo tak, aby bylo maximálně využito objektu stávajícího filtru pod Vysokou pecí č. 1. v Dolních Vítkovicích. První kolo výběru bylo ukončeno 31. října, pak měla porota čas až do 28. listopadu, aby z návrhů vybrala ty, které nejvíce odpovídají zadání. Josef Pleskot (AP Atelier), Jan Světlík (Vítkovice Machinery Group), Zdeněk Sklenář (Galerie Zdeněk Sklenář), Marek Pokorný (PLATO) a další členové poroty hledali zpodobnění Radegasta, které bude zřejmé na první pohled a zároveň i po jeho umístění zůstane zachována podoba současného objektu filtru vysokopecní vsázky pod Vysokou pecí č. 1 v Dolních Vítkovicích.

Postupující umělci nyní ve druhém kole do konce března 2015 dokončí své návrhy a porota najde a vyhlásí konečného vítěze 1. května 2015. Ten se pak stane autorem zpodobnění boha Radegasta pro Dolní Vítkovice. Odborná porota poté také udělí finanční ceny – vítěz obdrží od pořadatelů částku 100 tisíc korun, autor na 2. místě dostane 80 tisíc korun a 3. místo bude odměněno částkou 60 tisíc korun.

Na soutěž volně navazuje druhá, výše zmíněná soutěž Moravskoslezského kraje o exponát pro reprezentování kraje na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně. Se soutěží DOV má tento výběr společné jednak téma, jednak fakt, že po skončení světové výstavy bude i tento bůh Radegast, který však bude mnohem menší, převezen k dalšímu využití do nového Světa techniky v Dolních Vítkovicích.

Moravskoslezský kraj se bude na světové výstavě EXPO 2015 v italském Milánu prezentovat v české národní expozici v části nazvané Země fantazie. Členové pracovního týmu, který se podílí na přípravě moravskoslezské expozice, vytvářejí projekt, jenž představuje Moravskoslezský kraj jako celek, a zároveň vyzdvihuje jeho jedinečnost. Tou je především unikátní průmyslové dědictví (areál Dolní Vítkovice) ve spojitosti s tradicí (staroslovanský bůh slunce, ohně, sklizně a pohostinnosti Radegast). Odborná porota, která bude hodnotit návrhy na regionální interaktivní exponát Radegasta pro EXPO 2015, bude složena z vedení Moravskoslezského kraje a členů umělecko-tvůrčí pracovní skupiny pro krajskou expozici na EXPO 2015. Tato porota také udělí finanční cenu – vítěz návrhu pro EXPO 2015 obdrží částku 100 tisíc korun.

Přečtěte si více z rubriky "Atd.", nebo přejděte na úvodní stranu.