Kulturní deník pro Ostravu a Moravskoslezský kraj

Úvod Atd. Zemřel ostravský historik Karel Jiřík, bylo mu 84 let

Zemřel ostravský historik Karel Jiřík, bylo mu 84 let

28.5.2015 00:00 Atd.

Ve věku nedožitých 85 let zemřel v pondělí v Ostravě archivář, historik a emeritní ředitel Archivu města Ostravy PhDr. Karel Jiřík. Rodák z Janovic nad Úhlavou patřil mezi významné osobnosti kulturního a společenského života města.

Zvětšit obrázek

Historik a archivář Karel Jiřík.
Foto: Magistrát města Ostravy

Karel Jiřík přišel do Ostravy v roce 1961 a přijal nabídku stanout v čele městského archivu. Funkci vykonával do roku 1972 a znovu v letech 1990–1992. Za nedílnou součást své profese vždy pokládal nejen pořádání archiválií a jejich zpřístupňování veřejnosti, ale také jejich vědecké zpracování. V roce 1962 proto inicioval zahájení vydávání sborníku Ostrava, členem jeho redakční rady byl až do roku 2014. V letech 1992–1997 zastával funkci kronikáře města Ostravy.

Uznávaný historik byl redaktorem a spoluautorem prvních vědeckých dějin města Ostravy, vydaných k 700. výročí založení města (1967). V roce 1996 získal Cenu města Ostravy za kolektivní dílo Dějiny Ostravy (1993). V roce 1998 obdržel Cenu Egona Erwina Kische za publikaci Svědectví o roce 1968 v Ostravě. Až do posledních dnů svého života úzce spolupracoval s Ostravskou univerzitou, pro niž připravoval společně se Stanislavem Knobem publikaci o sociálně demokratickém politikovi Petru Cingrovi.

(text je převzatý z oficiálních webových stránek města Ostravy)

Přečtěte si více z rubriky "Atd.", nebo přejděte na úvodní stranu.