Kulturní deník pro Ostravu a Moravskoslezský kraj

Úvod Obraz & Slovo Galerie PLATO nabízí výstavu Václava Magida Autonomie

Galerie PLATO nabízí výstavu Václava Magida Autonomie

8.7.2015 00:00 Obraz & Slovo

Jméno Václava Magida (1979) se během posledních deseti let průběžně objevuje především v souvislosti s diskusemi o vztazích mezi uměním a politikou, přičemž coby teoretik i praktikující umělec patří mezi nejvýraznější představitele své generace. PLATO – platforma (pro současné umění) Ostrava jako první přináší výběrové shrnutí jeho tvorby za posledních několik let. Výstava Václava Magida Autonomie začíná ve středu 8. června v 18 hodin Galerii multifunkční auly Gong za přítomnosti autora. Deník Ostravan.cz přinese recenzi výstavy v průběhu příštího týdne.

Zvětšit obrázek

Z díla vizuálního umělce Václava Magida.
Foto: PLATO

Určující perspektivou tvorby Václava Magida je vlastně spor o autonomii umění a uměleckého díla, vystupňovaný v posledním desetiletí velkým množstvím uměleckých aktivit odvolávajících se na princip politického či sociálního aktivismu. Promýšlení rozporů mezi pochopením uměleckého díla jako autonomní sféry lidské tvořivosti a její sociální, ekonomické či politické podmíněnosti ústí v paradoxní snahu ukázat či ztělesnit uměleckým dílem, co to znamená, když něco je uměním v době, která od něj vyžaduje buď sociálně-politický podíl na změně, anebo zdůrazňuje jeho afirmativní funkci.

Václav Magid je na jedné straně výrazným tvůrcem a teoretikem, který naplňuje představu o levicové angažovanosti, na straně druhé však jeho kritika cílí na určitou instantní snadnost dnešního uměleckého a politického aktivismu. Ve svých dílech „zhmotňuje“ či diskutuje bezvýchodnost pozice, ve které se ocitá umělec vymezující se vůči tržním mechanismům proměňujícím artefakt ve zboží, ale podmiňujícím v podobě akumulace sociálního či symbolického kapitálu i fungování všech uměleckých institucí. Je vůbec možné umělecké dílo vznikající a vnímané nezávisle na těchto mechanismech? Co může, má či smí umělec dělat tváří v tvář tomu, s čím nesouhlasí?

Přestože se Václavu Magidovi dostalo kritické pozornosti v podobě několikeré nominace na Cenu Jindřicha Chalupeckého (2010 a 2013), ale také pozvání na 12. Bienále současného umění v Lyonu (2013) či nominace na Dorothea von Stetten Kunstpreis udělovanou Muzeem umění v Bonnu (2014), PLATO nabízí divákům vůbec první možnost širší konfrontace s tvorbou tohoto autora.

Výstava Autonomie shrnuje Magidovu tvorbu za poslední tři roky. Práce Z tajných složek estetické výchovy (2013) byla představena v pražské Galerii Kostka, Nevyřešené problémy formy (2013) byly součástí výstavy finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého v roce 2013, projekt 12 pohybů (2014) měl premiéru v rámci výstavy Dorothea von Stetten Kunstpreis v Kunstmuseu Bonn a bude k vidění v České republice poprvé, Epimenidovy lekce (2014) uvedla pražská Galerie Fotograf a Autonomie (2015) je zcela nové dílo.

K výstavě vychází katalog s texty Václava Magida a Marka Pokorného. Výstava potrvá až do 4. října 2015.

 

Přečtěte si více z rubriky "Obraz & Slovo", nebo přejděte na úvodní stranu.