Kulturní deník pro Ostravu a Moravskoslezský kraj

Úvod Divadlo Vzpoura v opavském divadle: Přečtěte si otevřené dopisy zaměstnanců primátorovi

Vzpoura v opavském divadle: Přečtěte si otevřené dopisy zaměstnanců primátorovi

10.10.2015 10:32 Divadlo

Do naprosté neúnosnosti vygradovaly problémy ve Slezském divadle Opava, které se začaly vršit po kontroverzním jmenování nového ředitele Karla Drgáče. Protože deník Ostravan.cz si občas všímá kulturního dění v celém Moravskoslezském kraji, nemůže kauza, která ohrožuje samotnou budoucnost divadla v Opavě, zůstat stranou naší pozornosti. Zveřejňujeme proto v plném znění otevřené dopisy, které v tomto týdnu odeslali zaměstnanci divadla primátorovi Opavy a členům zdejšího zastupitelstva. O vyjádření jsme požádali i Karla Drgáče a pokud ho dostaneme, zveřejníme ho také.

Zvětšit obrázek

Budova Slezského divadla v Opavě.
Foto: Archiv

Vážený pane primátore,

chtěli bychom Vás seznámit s neúnosnou situací, která panuje ve Slezském divadle Opava od nástupu nového ředitele Karla Drgáče. S problémy jsme se obrátili na vedení města otevřeným dopisem pro primátora Opavy. Marně jsme doufali, že naši radní vezmou rozum do hrsti a na včerejším jednaní Rady města Opavy rozhodnou ve prospěch divadla. Podle neoficiálních informací k tomuto nedošlo a vedení divadla zůstává na svých postech. Dnes jsme se obrátili na místní média, ale začínají nám docházet jak nápady tak síly. Jen ve zkratce bychom chtěli nastínit současnou situaci.

Ředitel Drgáč se na svém projevu na zastupitelstvu (http://polar.cz/porady/opavske-zastupitelstvo  cca 40. minuta) hájil například tím, ať není kritizován za tuto sezónu, protože není jeho, ale na druhou stranu do ní zasahuje velmi nešetrným způsobem. Od změn obsazení, přes změny v titulech (jeho argument pro změnu resp. neuvádění opery Carmen byl pouze ve smyslu, že na to zpěváci nemají). Jsme neustále napadání za to, že vše, co bylo za minulého vedení, je špatně. Jako argumenty jsou nám předkládány lživé, zkreslené a přemrštěné informace o tržbách a návštěvnosti, která byla údajně za minulého vedení menší a je to v podstatě jediný měřitelný ukazatel kvality. Pomineme-li to, že současným ředitelem dosazený zastupující šéf činohry pan Černín dodává, že pravdu má vždy jen on, protože to tak prostě je, a svědčí o tom jeho úspěchy v jiných divadlech. Tak faktem bohužel je, že má ve spoustě divadel pro svůj styl práce tzv. zavřené dveře a z některých režií byl odvolán. Podobně problematické jednání je i ze strany pana Binettiho (taktéž ředitelem Drgáčem nově dosazeným zastupujícím šéfem opery). Jeho chování je neetické, neprofesionální a silně osobně zaměřené.

Bohužel tyto argumenty vypovídající o mnohém nikdo nerespektuje a už vůbec se nebere v potaz počet neúspěšných konkurzů pana ředitele Drgáče a jeho následné nezvládnutí osobnostních testů při konkurzu do Opavské kulturní organizace. Je toho mnohem mnohem více. Máme informace, že odkud pan Drgáč odešel, tam zůstávaly dluhy, ale nemůžeme to doložit důkazy, protože se k jeho osobě nechce nikdo vyjadřovat. Neúnosný strach z perzekucí a ukončení pracovního poměru vládne i mezi zaměstnanci Slezského divadla Opava, a proto dopis neobsahuje konkrétní podpisy – o jeho podpoře se tajně po jednotlivých úsecích hlasovalo.

Omlouváme se předem za případnou chaotičnost, ale vše vznikalo v obrovském stresu. Jsme kdykoliv připraveni Vám poskytnout doplňující informace. Pokud můžete, prosím, pomozte Slezskému divadlu, ať jeho současné 210. narozeniny nejsou poslední.
Zaměstnanci Slezského divadla v Opavě

Otevřený dopis zaměstnanců Slezského divadla

Ing. Martin Víteček
Primátor statutárního města Opava
Magistrát města Opavy

Vážený pane primátore,

tímto otevřeným dopisem Vás chceme informovat o neúnosné situaci, která nastala po jmenování pana Drgáče ředitelem Slezského divadla Opava.

Chování pana ředitele Drgáče je neakceptovatelné. V divadle vytváří atmosféru strachu, chová se v rozporu se všemi zásadami slušného a profesního jednání. Za jeho působení již došlo k mnoha situacím, které ohrožují chod divadla.

Ihned po nástupu nechal přemístit k vrátnici vitrínu na vyvěšování plánu práce (fermanu) a dalších dokumentů na veřejně přístupné místo a tím umožnil, aby se veřejnost mohla seznamovat s vnitropodnikovými příkazy a dokumenty (např. ferman a další).

Dále přerušil některé odběratelsko-dodavatelské vztahy, aniž by měl připravenou okamžitou náhradu. Tím způsobil značné provozní problémy (např. zpožděný tisk plakátů a vydání měsíčního zpravodaje, atd.). Na fotografování inscenace Broučci se dostavili dva fotografové a nikdo nevěděl, kdo má vlastně jakou smlouvu či pověření. Další provozní problémy způsobil několikrát změněným termínem koncertů v okamžiku, kdy byl již hrací plán zveřejněn na stránkách divadla a veřejnost se neorientovala v tom, co je platné a co ne. Vedoucí marketingu usoudila, že za dané situace není schopna vykonávat profesionálně svojí práci díky totálnímu kolapsu spolupráce s výtvarníky, grafiky (během měsíce se vystřídali 3 grafici, kteří byli zděšeni podmínkami a způsobem práce – to znamená trojnásobek práce, protože s každým grafikem muselo proběhnout jednání o veškerých materiálech ke zpracování v plné míře), tiskárnou… způsobeného neuváženým a neprofesionálním rozhodnutím ředitele. Po třicetiletém působení ve Slezském divadle dala výpověď.

Pan ředitel zrušil nebo neakceptuje již dříve uzavřené smlouvy s uměleckými pracovníky (ti budou požadovat finanční kompenzaci = nárůst finančních nákladů), kteří v mnohých případech již přípravu na dané inscenace zahájili. Oznámil, že změní dramaturgický plán u obou souborů a to bez ohledu na to, že některé materiály jsou již kompletně zajištěné (i s finančním vyrovnáním), další jsou ve fázi závěrečného jednání. Do dnešního dne není dramaturgický plán na druhou polovinu sezóny znám a hrozí, že nebude časový prostor na zajištění provozovacích práv a licencí. V souvislosti s tím je nemožné vydat obsazení inscenací a tím je znemožněna příprava inscenačních týmů a umělců na další část sezóny.

Z režie opery Tosca odvolal režisérku Andělovou-Pletichovou (které režii za čtyři týdny opět vrátil!!!) i dirigenta Šumníka a v obsazení této opery udělal několik změn, které znamenají další nárůst nákladů (dva dirigenti – hostující dirigent operu nastuduje a oba budou následně v alternaci dirigovat, nové kostýmy, např. jím doobsazená hostující umělkyně nemá čas a tak se jí musí kostým jezdit zkoušet do Prahy – na náklady divadla!!! aj.). Ke stejné situaci dochází i v obsazení další inscenace (Limonádový Joe), které již několikrát změnil a v současné době není známé aktuální aktualizované obsazení (bylo staženo).

Z funkce odvolal během prázdnin oba šéfy uměleckých souborů, aniž by se seznámil s jejich výsledky v uplynulém období. Paní Janě Andělové-Pletichové vše zdůvodnil tím, že jedná na nátlak vedení města (o této situaci Vás paní Andělová-Pletichová informovala dopisem). Umělecký šéf činohry R. Groszmann usoudil, že za takové situace, kterou nastolil neprofesionálním a chaotickým jednáním pan Drgáč, je spolupráce na odpovídající úrovni s divadlem nemožná a raději přistoupil čtyři dny po odvolání z místa šéfa na ukončení pracovního poměru dohodou.

Dále nutí pracovníky, aby vykonávali práci, která není v jejich kompetenci i po upozornění, že je výkon těchto prací porušením různých předpisů a vyvíjí na ně psychický nátlak. Pod pohrůžkami ukončení pracovního poměru došlo minimálně v jednom případě ze strany ředitele Drgáče k vynucení nepravdivého písemného vyjádření v neprospěch jednoho ze zaměstnanců.

Dále jsme byli informováni, že minimálně v jednom případě nebyly v termínu zaplaceny faktury a dodavatel dále vykonával práci pro divadlo s vědomím, že k zaplacení objednané zakázky nemusí vůbec dojít. Jednání ředitele označuje za velmi arogantní. Tato stížnost na arogantnost není ojedinělá!

Po obsazení míst novými šéfy (oba šéfové již v SDO v minulosti působili a spolupráce s nimi byla z podnětu divadla ukončena!!!) nastalo další zhoršení situace (v případě pana Binettiho ředitel porušil předpisy tím, že na místo dirigenta nevypsal konkurz a v případě pana Černína na místo režiséra). Oba šéfové pojali své působení v SDO ve stejném duchu jako pan ředitel Drgáč. Dirigent Binetti například na první plánovací poradě po jeho dosazení na místo uměleckého šéfa jednal velmi emotivně a křičel. Vyzval paní Andělovou-Pletichovou, aby mu do 24 hodin vyklidila kancelář a náhradní místo, kde může pracovat, jí neurčil. Několikrát změnil dramaturgii slavnostního koncertu, na který již byl rozmnožený hudební materiál. Zcela neetickým způsobem nechal vzkázat po členech orchestru bývalému koncertnímu mistrovi panu Crhovi, že ho nepotřebuje. Dirigent Bottiliero považuje takové jednání za nepřípustné obzvláště s ohledem na to, že pan Crha absolvoval pod jeho vedením několik zkoušek bez nejmenších problémů.

Šéf činohry pan Černín rozdával těsně před začátkem 1. hlavní zkoušky inscenace Všechno nejlepší hercům z činoherního souboru důtky za neznalost textu s upozorněním, že při dalším porušení pracovní činnosti jim může být ukončen pracovní poměr. Pan zastupující šéf tak učinil bez konzultace s režisérem, v naprostém nesouladu s jeho představou dané zkoušky, při které od herců nepožadoval bezchybnost textu (naopak, pobízel je k hledání textových alternativ) a co se týče námitek k interpretaci tak činil zřejmě bez vědomí své kompetence, která mu v daném případě neumožňuje bez konzultace s režisérem konkrétní interpretaci svévolně řešit. Důsledkem udělení těchto písemných výtek těsně před zahájením hlavní zkoušky byl psychický kolaps některých herců. Zkouška byla zcela narušena a režisér ji pak již nemohl vést způsobem, který by vedl k nejlepšímu výsledku. Mimo jiné bez vědomí režiséra a proti jeho záměrům vnucoval pan Černín hercům vlastní představy o ztvárnění a interpretaci jejich rolí, což považujeme za zcela neetické.

V generálkovém týdnu také přepracoval režii inscenace Broučků na zkoušce, která trvala, zcela proti všem ustanovením a bez předchozího upozornění celý den.

Máme obavy, že ze strany pana Drgáče dochází k rozpočtové nekázni i v souvislosti s přijímáním nových pracovníků. Pan dirigent Šumník, který měl honorářovou smlouvu, byl nahrazen dirigentem Binettim se zaměstnaneckou smlouvou (+ odvody) a byla přijata pracovnice paní Horutová, o které nikdo neví, co je její pracovní náplní a co s ní zaměstnanci mohou nebo musejí konzultovat. Na vizitkách má uvedeno, že je obchodní zástupce, ale na schůzi se zaměstnanci byla představena jako pracovnice vnějších vztahů.

Další znepokojující skutečnosti v souvislosti s působením současného ředitele uvádíme v bodech:

· Je obecně známo, že v minulosti neprošel v rámci konkurzu na vedoucí funkci v Opavské kulturní organizaci psychotesty, jak tedy může řídit několikanásobně větší organizaci, kterou je Slezské divadlo Opava?!

· Ze strany vedení divadla dochází k cenzuře Facebooku!!!

· Snižuje profesionální prestiž divadla tím, že podepisuje veřejně přístupné listiny s profesionálními i gramatickými chybami

· Nezná podmínky řízení příspěvkové organizace

· Sbor nutil k podobné akci, když je vyzval, aby prodej vstupenek na koncert 1.10. zajistili s tím, že to je jejich povinnost a že nemá takový plat, aby vše kupoval.

· Alarmující je i jeho vystoupení na zastupitelstvu, kde nepravdivě informoval radu města, zastupitele a širokou veřejnost o tom, že není možné, aby o přijetí uměleckých pracovníků rozhodovaly odbory, a že tyto de facto řídily divadlo, protože jim to umožňovala kolektivní smlouva.  S pohrdáním také hovořil o pracovní morálce, kdy uvedl příklad, že člen sboru nemůže zkoušet 1 – 2 hodiny týdně, což se rovněž nezakládá na pravdě, a tímto poškodil celé divadlo v očích rady, zastupitelstva i občanů.

Vážený pane primátore, vzhledem k tomu, že jsme nabyli dojmu, že došlo k porušení platných zákonů, Ústavy, Listiny základních práv a svobod, mezinárodních právních norem a práva EU v souvislosti s bossingem, žádáme Vás o okamžité odvolání nového vedení divadla. Jsme přesvědčeni, že pan Drgáč není způsobilý k vedení Slezského divadla Opava. Zároveň vás, jako zřizovatele instituce Slezského divadla Opava žádáme, abyste splnil svou zákonnou povinnost vyplývající ze ZP § 347 odst 2. a v souladu se složkami k tomu oprávněnými celou situaci prošetřil.

Dále Vás žádáme o prověření ekonomické situace divadla a všech dalších skutečností uvedených v tomto dopise.
Zaměstnanci Slezského divadla Opava

Vyjádření souboru činohry Slezského divadla Opava

Po nástupu nového ředitele SDO Karla Drgáče a odvolání šéfa činohry Romana Groszmanna byl během divadelních prázdnin jmenován zastupujícím šéfem činohry SDO Zdeněk Černín.

Nezpochybňujeme právo ředitele vybrat si spolupracovníky a jmenovat prozatímní vedení uměleckých souborů. Přesto považujeme za nutné se k aktuální situaci vyjádřit.

Nepovažuje pana Zdeňka Černína za vhodného kandidáta pro vedení činoherního souboru po zkušenostech s jeho vedením souboru v letech 2004–2009, které vedlo k odchodu velké části herců a k faktické likvidaci dosavadního souboru.

Navzdory tomu, že v současnosti oficiálně vyjadřuje jinak, nevěříme, že se tyto špatné zkušenosti nebudou opakovat.

Zastupující šéf Zdeněk Černín:
• nemá zájem budovat herecký soubor a tím pracovat na zlepšení jeho kvality.
• směřuje k neobsazování členů souboru z důvodu jejich údajné umělecké nedostatečnosti. Na velké role plánuje brát hostující herce, kteří lépe vyhovují jeho osobním preferencím.
• směřuje k cílené změně plánu sezony 2015/16 a vypovídání platných smluv s nasmlouvanými umělci, přestože to pro divadlo znamená finanční zátěž a ztrátu dobrého jména.

Zpochybňujeme také umělecké i manažerské kompetence pana Černína vzhledem k reputaci, kterou si v posledních letech vydobyl v jiných divadlech.

Dále prohlašujeme, že pan Černín systematickým vzbuzováním strachu a stresováním herců záměrně ztěžuje podmínky pro jejich práci. Odmítáme jeho neetický způsob zacházení s podřízenými, který zahrnuje psychický nátlak, manipulaci, systematické zastrašování, výhrůžky, znevažující a lidskou důstojnost urážející jednání. Domníváme se, že jeho jednání nese typické známky bossingu. Typickým příkladem bylo rozdání písemných výtek čtyřem hercům za údajné vážné nedostatky v interpretaci textu při zkoušce, a to těsně před první hlavní zkouškou inscenace Všechno nejlepší, které obsahovaly zmínku o možném ukončení jejich pracovního poměru při dalším, byť i méně závažném provinění ve lhůtě šesti měsíců (viz vyjádření režiséra inscenace R. Groszmanna). Odvolání proti těmto výtkám už byla předána odborům.

Pan Černín souboru i dalším zaměstnancům podává nepřesné a manipulativní informace, které dehonestují práci souboru pod minulým vedením (čísla návštěvnosti).

V neposlední řadě se silně ohrazujeme proti veřejnému napadání naší pracovní morálky panem ředitelem Drgáčem (běžně v sezoně zažíváme dvoufázové zkoušení, v případě potřeby si soubor domlouvá zkoušky navíc i mimo plán). Počet představení, které soubor odehrál za rok 2014, činí 151. Návštěvnost poslední sezony 2014/15 dosáhla 81,5 %. Pan Černín měl v pozici uměleckého šéfa jen jednu sezonu úspěšnější, než byla ta loňská, a to 83 % v sezoně 2006/07.

  • Soubor činohry takové kroky a jednání pana zastupujícího šéfa Černína považuje za nepřijatelné a zásadně je odmítá.
  • Soubor činohry apeluje na vypsání řádného konkurzu na místo šéfa činohry v souladu s platnou kolektivní smlouvou.

Dopis z odborů

Vážený pane primátore, Vážení radní,

jsme nuceni Vás oslovit tímto dopisem, kterým bychom rádi vyjádřili velké znepokojení a obavy o budoucnost našeho pracoviště Slezské divadlo Opava (SDO). Dle našeho názoru, Vámi jmenovaný ředitel SDO, pan Karel Drgáč, ve své funkci činí kroky velmi necitlivě k dennímu provozu divadla,které v dlouhodobějším horizontu mohou vést k absolutní destabilizaci celého SDO.

Pan ředitel se při své prezentaci na zastupitelstvu města Opavy 21.9.2015 nechal slyšet, že zásadně odmítá stávající stav, kdy vnitřní předpisy SDO dosud umožňovaly odborovým organizacím faktické vedení divadla. Zásadně odmítáme pravdivost tohoto tvrzení a zároveň budeme trvat na veřejné omluvě pana ředitele na všech místech, kde tato lež zazněla. Pokud by kdokoli řádně prostudoval vnitřní směrnice SDO, zjistil by, že všechny mechanismy a rozhodovací procedury jsou svěřeny orgánům uměleckým, jakými jsou umělecké rady a konkurzní komise, které jsou voleny částečně demokratickými volbami, a částečně je členství v nich podmíněno funkcí daného umělce. Odborové organizace SDO vždy pouze vyjednávají a diskutují o těchto vnitřních směrnicích, maximálně se účastní dílčích konkurzních procesů jako orgán kontrolní. A tak tomu bývalo i v SDO.

Článek 6.1.4. dosud platné Kolektivní smlouvy (KS) SDO říká: Umělečtí pracovníci budou přijímáni do pracovního poměru v SDO na základě úspěšně vykonaného konkurzu, který bude realizován v intencích „Konkurzního řádu SDO“. A čl. 2. Konkurzního řádu SDO dokonce specifikuje, za jakých podmínek budou přijímáni šéfové opery a činohry. Máme důvodné podezření, že toto jsou právě body, které panu řediteli překáží a z kterých dospěl k názoru, že divadlo řídí odbory. A jelikož se pasoval na nejvyšší uměleckou autoritu SDO, nehodlá tyto body dodržovat. Tak se tedy i stalo, že jmenování jeho šéfů opery a činohry, stejně jako dirigenta je v rozporu s vnitřními předpisy, což je fakt, na který jsme jako odborová organizace povinni upozornit.

Z rétoriky pana náměstka Mgr. Dalibora Halátka lze vytušit, že motivací ke jmenování pana Karla Drgáče ředitelem byly hlavně umělecké důvody. Z našeho úhlu pohledu je velmi zarážející, že se tak stalo zrovna v době, kdy SDO získalo „diváckou Libušku“ na festivalu Opera 2015, tedy cenu, která není udělována ze svévole nějaké úzké skupinky privilegovaných odborníků, ale která je udělena na základě hlasů diváků, kteří jsou na tomto festivalu skutečnými fanoušky opery a nikoli kolemjdoucími turisty.

My, jakožto Unie orchestrálních hudebníků a Odborová asociace divadelníků, jsme byli velmi rádi, že se za minulého vedení podařilo nastavit regulérní pravidla pro chod celého divadla, která však stávající vedení vůbec nerespektuje. Že panu řediteli KS nevyhovuje, jsme se dozvěděli hned, ale na dotaz, které body je třeba pozměnit, jsme dosud odpověď neobdrželi. Tyto stěžejní problémy doplňují problémy jiné, z různých úseků, které mohou nezainteresovaným připadat na první pohled jako malicherné, ale nám, kteří jsme vystavováni každodennímu tlaku, ničí úsilí pracovat pro naše divadlo co nejlépe a jsou přílohou tohoto dopisu. Pouhým náhledem zjistíte, že jejich kvantita je tak obrovská, že jsou tyto nakonec největšími destabilizátory pracovní morálky na pracovišti.

Nacházíme se v situaci, kdy nikdo z divadla neví, jakou podobu bude mít inscenace příští. Není jasné personální obsazení na premiéru v prosinci, natož vůbec název titulu na premiéru únorovou. V běžné divadelní praxi se přední protagonisté učí svou roli klidně půl roku dopředu, čtyři měsíce je již standart, kdy by měli všichni být obeznámeni s tím, co je čeká. Nejsou jasné jednotlivé pravomoci, kromě toho, že šéfové mluví do všeho, tedy na příklad hostující režisér vlastně nemá svobodnou ruku, kterou každý umělec tolik potřebuje. Doufáme, že výše zmíněné dostatečně ilustruje situaci na pracovišti. Závěrem bychom ještě poukázali na praktiku pana ředitele očerňovat na veřejnosti své podřízené ohledně jejich pracovní morálky. Pracovní doba v živém umění je velmi problematická a je dlouhodobě hlavní diskusní náplní celorepublikových odborových organizací. Prosili bychom tedy přistupovat k výrokům pana ředitele velmi kriticky a pokud možno radíme vyslechnout i druhou stranu, popřípadě nahlédnout i do příslušné dokumentace.

Chápeme, že za tak krátkou dobu Vám pan ředitel nedokáže ukázat, co vše by s divadlem chtěl provést, přesto se na Vás obracíme s žádostí, abyste celou situaci prošetřili, pečlivě zvážili setrvání pana Karla Drgáče a jeho týmu ve funkcích a co nejrychleji našli řešení, protože další nově vznikající problémy by mohly vyústit ve spontánní a medializovaný odpor zaměstnanců. Kroky pana ředitele jak směrem vně SDO, tak směrem dovnitř, jsou natolik alarmující, že včasným zakročením by si i samotná rada města ušetřila značné komplikace.
Za UOH Martin Schubert
Za OAD Stanislav Beneš

Dopis od prezidenta Unie orchestrálních hudebníků ČR Jiřího Dokoupila

lng. Martin Víteček
primátor
Magistrát města Opavy

Vážený pane primátore, obracím se na Vás jako statutární zástupce odborové a profesní organizace, která sdružuje profesionální hudebníky a zaměstnance 25 symfonických orchestrů a divadel v celé české republice. Je mi velice líto, že Vás oslovuji za účelem žádosti o řešení nepříznivých okolností, ale podle názoru vedení Unie orchestrálních hudebníků ČR je situace v opavském divadle již natolik ohrožující budoucnost této instituce, že mi nezbývá, než se angažovat. Do této chvíle jsem pozorně situaci kolem nástupu nového ředitele pana Drgáče sledoval.

Musím zdůraznit, že odmítám vycházet ze zprostředkovaných informací, a proto i z tohoto důvodu jsem již Opavu navštívil a s kolegy většiny souborů jednal, Stejně tak jsem si pečlivě vyslechl záznam zasedání zastupitelstva, na kterém vystoupil pan ředitel Drgáč. Dále jsem si ověřil informace o nynějších změnách viz. dramaturgický plán, personální obsazení apod.

V tuto chvíli mohu potvrdit, že podle mých informací je způsob vedení divadla ze strany pana ředitele Drgáče naprosto nepřijatelný, Mohu potvrdit, že jen zásahy, v rozsahu a způsobu provedení do již rozběhnuté sezóny, by byly v jiné obdobné kulturní instituci nejspíše vnímány jako velice vážné destabilizující, ohrožující uměleckou organizaci umělecky, ekonomicky i lidsky. Dále se musíme ohradit proti naprosto lživým vyjádřením pana ředitele na adresu odborů a zaměstnanců v divadle. Naopak jsme přesvědčeni, že členové Unie OH ČR svou činnost směřují k dosažení sociálního smíru a nynější situaci řeší s ohledem na vědomí vzájemné odpovědnosti za organizaci, ke které mají vztah a dlouhodobě v ní vytváří hodnotu, která je oceňovaná u odborníků i ze strany veřejnosti.

V tuto chvíli Vás proto žádám o řešení nastalé situace a stabilizaci vztahů uvnitř organizace. Za tuto destabilizaci je podle našeho názoru zodpovědný pan ředitel Drgáč, který nerespektuje zjevně žádné výše uvedené hodnoty, od snahy vytvářet sociální smír, až po citlivost k zásahům provozním. Slezské divadlo v Opavě je dlouhodobě vnímáno jako kvalitní reprezentant Slezska a především města Opavy. V tuto chvíli musíme konstatovat, že nejsme přesvědčeni o možnosti navázat na tuto kvalitu setrváním pana ředitele Drgáče ve funkci.

Je plně v kompetenci vedení města rozhodnout o způsobu řešení situace. V samotném řešení je ovšem zahrnuta i zodpovědnost, která rozhodne o budoucnosti Slezského divadla v Opavě jako vzácném a krásném ,,vývozním artiklu“ města. V tomto smyslu si zaslouží město Opava a její divadlo vedení kvalitnější, a to nejen po stránce odborné, ale především lidské.
Jiří Dokoupil prezident Unie orchestrálních hudebníků ČR

Přečtěte si více z rubriky "Divadlo", nebo přejděte na úvodní stranu.