Kulturní deník pro Ostravu a Moravskoslezský kraj

Úvod Divadlo Lektorky Divadelního ateliéru NDM: Chceme naučit studenty vnímat divadlo do hloubky

Lektorky Divadelního ateliéru NDM: Chceme naučit studenty vnímat divadlo do hloubky

15.10.2015 Divadlo

Nový projekt pro studenty spouští Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě. Pod záštitou Ateliéru pro děti a mládež při NDM vzniká Divadelní ateliér, který se připojí vedle již tradičního Baletního studia a Operního studia k dalším vzdělávacím aktivitám divadla. Deník Ostravan.cz si o projektu povídal s jeho protagonistkami Terezou Strmiskovou a Janou Cindlerovou.

Zvětšit obrázek

Lektorka Tereza Strmisková.
Foto: Martin Popelář

Jak a proč vznikl Divadelní ateliér?

Tereza Strmisková: Záleží na tom, co máte na mysli. Ateliér pro děti a mládež při NDM je název neziskové organizace, která funguje už od září roku 2013. Veškeré aktivity, to jest vzdělávací workshopy pro studenty a pedagogy, Letní divadelní škola a další nejrůznější volnočasové aktivity vznikají pod jeho hlavičkou.

A kdo založil Ateliér pro děti a mládež, o kterém teď mluvíte?

Tereza Strmisková: Já s Ditou Eibenovou a s dalšími kolegy z divadla. Časem se to složení proměnilo a dnes pracujeme ve trojici s Janou Cindlerovou a Radanou Otipkovou.

Co bylo hlavní náplní činnosti?

Tereza Strmisková: Těžiště naší práce bylo, a řekla bych, že stále je v doprovodných  workshopech k jednotlivým inscenacím. Takový workshop je asi dvouhodinová tvůrčí práce se studenty a žáky. Snažíme se připravit tyto diváky na to, co v divadle uvidí, na divadelní prostředky, kterými ta která inscenace mluví. Zároveň je seznámíme se základními fakty děje a situacemi. Tak, aby poté, když vidí představení, to byl pro ně ještě silnější zážitek.

Tyto workshopy probíhají ke všem inscenacím všech čtyř souborů NDM?  Myslím tím operu, balet, operetu/muzikál i činohru…

Tereza Strmisková: Probíhají k vybraným inscenacím, zejména k těm, která nabízíme v dopoledním programu pro školy. Začínali jsme s činohrou, ale teď už spolupracujeme i s ostatními soubory.

Workshop je interaktivní záležitost? Co všechno zúčastněné čeká?

Tereza Strmisková: Seznámí se s příběhem. Stanou se třeba hlavními postavami hry. Zkusí si podobné situace, do kterých se hlavní postavy dostávají a které by se mohly přihodit v běžném životě. Dostávají se i do rolí dramaturgů nebo režisérů, a tím jim rozšiřujeme obzory v tom co divadlo jako takové obnáší.

Workshopy jsou veřejné?

Tereza Strmisková: V současnosti si je objednávají školy. Zkoušeli jsme to i pro veřejnost, ale tam vznikl problém s nalezením dostatečně velké cílové skupiny.

Jana Cindlerová: Dospělí mohou zažít takový workshop na Letních divadelních školách. Většinou se ale jedná o práci s pedagogy, kteří následně mohou nabyté zkušenosti a informace využít při výuce v průběhu školního roku. Seznámí se s metodikou, kterou mohou ve škole využít při přípravách na návštěvu divadelního představení.

Tereza Strmisková: Šíře aktivit Ateliéru pro děti a mládež je opravdu veliká. Vedle workshopů k představením jsou to metodické listy, které poskytujeme pedagogům, již zmíněná Letní divadelní škola pro pedagogy, seminář akreditovaný ministerstvem školství, letní tábory a jedním z hlavních cílů je vytvoření komunity mladých lidí, kterým Národní divadlo moravskoslezské nebude cizí a bude jim otevřené.

Jana Cindlerová: Aby to divadlo dětem přirostlo k srdci, aby je nevnímali jako nějaký chladný dům. Mezi novými aktivitami máme i recenzentskou soutěž.  Všichni studenti budou moci psát recenze na jimi viděné divadelní představení a posílat je na emailovou adresu, která bude zveřejněna nejpozději v lednu příštího roku. A plánujeme ještě jednu exkluzivní záležitost: vytvoříme koncepci celoročního vzdělávání pedagogů, kteří chodí se studenty a žáky na divadelní představení a kteří určitě přivítají, když se o divadle vůbec a inscenacích či autorech dozvědí co nejvíce. Od začátku příštího kalendářního roku začneme realizovat pravidelná setkávání s pedagogy, která budou obsahovat jak přednášku, tak tvůrčí práci. Bude se to jmenovat Divadelní škola pro pedagogy. Půjde o čtyři akce věnované po jedné každému souboru NDM: Shakespeare forewer, Hrdinové a spasitelé, Když duje vichr moderny a Dítě jako problém dramaturgický.  V každé akci půjde o propojení několika inscenací různých žánrů, opery, baletu a činohry, nebo muzikálu a činohry a podobně.

Jana Cindlerová: Všechny tyto akce děláme proto, že chceme propagovat divadelní lektorství jako takové. V červnu letošního roku proběhla v Praze na Nové scéně konference s názvem Divadelní lektor – luxus nebo nezbytnost? Byly jsme tam pozvány proto, že u nás v Ostravě jsme v této oblasti snad nejdále v České republice, a to musím zmínit i Divadlo loutek a lektorskou práci Hanky Volkmerové.

Jana Cindlerová.

Jana Cindlerová. (Foto: Petr Hrubeš)

Do této chvíle se bavíme o minulosti i budoucnosti divadelního lektorství v Ostravě, teď ale vzniká poněkud jiný Divadelní ateliér…

Tereza Strmisková: Začínáme s konkrétní ustálenou skupinou mladých lidí, se kterou budeme pracovat po celou sezónu. A budeme něco tvořit. Hlavní změna je v tom, že už neusilujeme o to, aby nám rukama prošlo co nejvíce studentů. Ale všechno, o čem jsme mluvili, poběží dál – tu tvůrčí práci s menší skupinou k tomu přidáváme.

Mluvíte o tvůrčí práci, to znamená, že má něco být vytvořeno, něco má vzniknout. Co má vzniknout?

Tereza Strmisková: Má vzniknout divadelní inscenace.

Na základě čeho?

Tereza Strmisková: Bude to autorská věc, chceme čerpat z potenciálu těch lidí samotných. Z toho, jaké mají dovednosti, postoje a názory. Téma souvisí s rokem 2016, se shakespearovským výročím. Všechno je v úplných začátcích, 6. října večer jsme se všichni navzájem viděli poprvé, takže téma je Shakespeare 2016. Budeme se snažit podívat se na Shakespeara jejich očima.

Jana Cindlerová: A ještě bych dodala, že primárním cílem není inscenace a potom dlouho nic. Cílem je naučit ty děti vnímat divadlo hlouběji. Jde o to, že divadlo, to nejsou jen herci, jde o to, aby si všichni uvědomili, že divadlo má svůj vlastní jazyk, kterým promlouvá. To, že si budeme třeba hodně dlouho povídat o jednom nápadu, neznamená, že jsme se zpozdili a musíme dohnat čas. Jde o velmi pozvolné poznávání divadla, jehož součástí je i příprava inscenace. Není to herecké studio.

Můžete prozradit alespoň věkové složení vznikajícího souboru?

Tereza Strmisková: Jsou tam děti ve věku od dvanácti do sedmnácti let – šest kluků a osm holek.

Už je znám termín premiéry?

Tereza Strmisková: Ne.

Máte název?

Tereza Strmisková: Ne.

Takže víte jen, že to bude Shakespeare …

Tereza Strmisková: Ano.

*

Tereza Strmisková je divadelní lektorka NDM a zakladatelka sdružení Ateliér pro děti a mládež při NDM. Absolvovala Ateliér Divadlo a výchova na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, od roku 2012 spolupracuje s Národním divadlem moravskoslezským, kde nyní působí jako divadelní lektorka. Dále také pracuje jako produkční v organizaci KulturaFM. Dříve učila na Základní umělecké škole v Třinci, Katedře pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a v Ateliéru Divadlo a výchova na JAMU.

Jana Cindlerová je teatroložka, pedagožka pražské DAMU a Slezské univerzity v Opavě, divadelní lektorka Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. Vystudovala bohemistiku na Slezské univerzitě v Opavě a divadelní vědu na Masarykově univerzitě v Brně, absolvovala doktorské studium scénologie u prof. Jaroslava Vostrého. Přednáší historii divadla a teorii dramatu na Slezské univerzitě v Opavě (od 2007) a na DAMU v Praze (od 2011).

Ladislav Vrchovský | Další články

Přečtěte si více z rubriky "Divadlo", nebo přejděte na úvodní stranu.