Kulturní deník pro Ostravu a Moravskoslezský kraj

Úvod Divadlo KOMENTÁŘ: Jsou ostravští činoherci opravdu tak špatní, že si nezaslouží nominaci na Cenu Thálie?

KOMENTÁŘ: Jsou ostravští činoherci opravdu tak špatní, že si nezaslouží nominaci na Cenu Thálie?

4.2.2016 00:43 Divadlo

Při pohledu na letošní užší nominace na Cenu Thálie je zarážející skutečnost, že mezi jmenovanými není ani jeden zástupce ostravské činohry. Ostrava má sice v letošním ročníku těchto prestižních cen čtyři užší nominace, ty ale patří baletu, opeře a muzikálu. Ostrava dosáhla v oboru činohry pouze na dvě širší nominace, které jsou ale již bez šance cenu získat. Je to proto, že jsou činoherci z ostravských divadel tak špatní, anebo za tímto znepokojivým stavem vězí jiné důvody?

Zvětšit obrázek

Jan Fišar a Petra Lorencová v inscenaci Škola pro ženy.
Foto: Radovan Šťastný

Každého, kdo se aspoň trochu zajímá o divadlo, musí na první pohled zaujmout disproporce mezi vyhlášenými nominacemi na Ceny Thálie a cenami udělovanými odbornou kritikou (donedávna Cena Alfréda Radoka, nyní Cena divadelní kritiky). Zatímco kritici si ostravskou činohru  poněkud více „považují“, odborná komise pro udělování Ceny Thálie má jiný názor. Odhlédneme-li od ocenění herectví Norberta Lichého a Terezy Vilišové, pak najdeme v mnohaleté historii Thálií už jen ceny pro mladé ostravské talenty Lucii Žáčkovou (2003), Jana Hájka (2006), Michala Čapku (2007), Terezu Dočkalovou (2011) a Lukáše Melníka (2014) a jedinou Cenu Thálie za celoživotní mistrovství pro Zoru Rozsypalovou (1994).

Pro někoho může být prestižnější Cena divadelní kritiky, pro jiného Cena Thálie, kterou v podstatě udělují herci hercům. Z pohledu veřejnosti, ale i médií, je však vnímána jako důležitější spíše Cena Thálie. Tu oficiálně uděluje Herecká asociace, což je nezávislá profesní odborová organizace výkonných umělců.

Ostravská činohra byla v minulosti přehlížena i odbornou kritikou. A to natolik, že to před dvaceti lety přivedlo tehdejšího šéfa činohry Národního divadla moravskoslezského Juraje Deáka k založení festivalu Ost-ra-var. Stalo se tak právě proto, aby zejména pražští kritici našli důvod k návštěvě ostravských představení. Od té doby se každoročně ostravským činoherním souborům a jejich hercům dostává od divadelních kritiků více a více zájmu i ocenění. A jak je to tedy s Thálií?

V odborné činoherní komisi pro udělování Ceny Thálie zastupuje Ostravu dvojice herců Alexandra Gasnárková a Miroslav Rataj. Pak je tam ještě olomoucká teatroložka Tatjana Lazorčáková, kterou je možno na představeních ostravských činoherních souborů vidět poměrně často, ale to je vše. Ve zbývajícím složení této třináctičlenné komise je devět členů z Prahy a jeden z Brna.

Nic proti tomu, kdyby tito lidé byli alespoň občas k vidění v hledištích ostravských divadel. Bohužel však cestu do Ostravy občas podnikne jen Michal Zahálka, publicista a teoretik divadla z Prahy, a Jan Šotkovský, dramaturg z Brna, a to je snad vše. Je možné, že ostatní si najdou čas alespoň na návštěvy ostravských divadel v Praze, které se právě díky velmi pozitivnímu hodnocení od odborné kritiky konají stále častěji. Možná, že někteří inkognito přijedou na Ost-ra-var. Jestliže však dramaturgie festivalu Ost-ra-var nezařadí do programu této přehlídky inscenaci s výrazným hereckým výkonem (a to se letos stalo nejméně ve dvou případech – Jan Fišar ve Škole pro ženy a tentýž herec ve Španělské mušce), může se stát, že skvělou práci ostravského herce ani jeden člen komise pro udílení Ceny Thálie vůbec neuvidí. A to zde máme i výborné výkony v ženských rolích – například Anna Cónová v inscenaci hry Lidumor aneb Má játra beze smyslu v Komorní scéně Aréna, Alena Sasínová-Polarczyk v téže inscenaci nebo Markéta Haroková a Kateřina Krejčí ve hře Nahniličko v Divadle Petra Bezruče. Všechny čtyři si zaslouží minimálně širší nominaci.

Nelze se nezmínit o letošních nominacích na Cenu Thálie 2015 pro dva členy souboru baletu – Koki Nishioka za titulní roli v baletu Chaplin a Amelia Waller za roli Tuláka ve stejné inscenaci. Nominovaná je také operní pěvkyně Iordanka Derilova za roli Renaty v opeře Ohnivý anděl a již potřetí se mezi nominovanými v kategorii opereta-muzikál objevila Martina Šnytová, a to za roli Fanny Briceové v muzikálu Funny Girl. Za těmito užšími nominacemi je zcela jistě velký vzrůst kvality ostravského baletu, opery a muzikálu v posledních několika letech.

Je tedy ostravská činohra v porovnání s ostatními činoherními soubory v České republice tak špatná? Rozhodně není. Svědčí o tom nejen vynikající výsledky Komorní scény Aréna v anketách kritiků a mnohé pochvalné kritiky na některé inscenace Divadla Petra Bezruče. Nezbývá proto nic jiného, než pozvat členy činoherní komise pro udělování Ceny Thálie k častějším výjezdům do ostravských divadel. Zcela jistě se pak dočkáme i odpovídajícího poměru mezi Cenami odborné kritiky a Cenami Thálie pro činoherní umělce z Ostravy.

Ladislav Vrchovský | Další články

Přečtěte si více z rubriky "Divadlo", nebo přejděte na úvodní stranu.