Kulturní deník pro Ostravu a Moravskoslezský kraj

Úvod Obraz & Slovo Ředitelka vědecké knihovny reaguje na kritiku uzavření instituce: Naše prostorové možnosti jsou katastrofální

Ředitelka vědecké knihovny reaguje na kritiku uzavření instituce: Naše prostorové možnosti jsou katastrofální

8.8.2016 00:00 Obraz & Slovo

Kulturní deník Ostravan.cz publikoval v pátek komentář s titulkem „Vědecká knihovna je uzavřena a celozávodní prázdniny otvírají diskusi o budoucnosti instituce“, ve kterém se autor Ivan Mottýl zamýšlel nad dvoutýdenním uzavřením Moravskoslezské vědecké knihovny. Nyní zveřejňujeme reakci ředitelky knihovny Ley Prchalové.

Zvětšit obrázek

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě.
Foto: Archiv

Je škoda, že si autor článku neověřil důvod zavření knihovny a publikoval snůšku smyšlenek a nepravd. Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě má každoročně v prázdninových měsících 10 pracovních dnů zavřeno, poněvadž vlastními silami stěhuje knihovní fond ze skladu ve sklepních prostorách Nové radnice do některého z odkládacích skladů. K této situaci nás nutí zcela nedostatečné prostory a skutečnost, že ve sklepě pod půjčovnou uvolňujeme prostor pro nové publikace, abychom mohli tyto knihy zapůjčovat „na počkání“. V roce 2016 se jedná o stěhování 150 metrů, tj. cca pěti tisíc knih.

Na dobu uzavření knihovny plánujeme vždy také další činnosti, které by narušovaly chod knihovny v běžném provozu. Letos jsou měněny zářivky ve studovně a v chodbách, malují se prostory pro veřejnost. Dále má proběhnout žádoucí rekonstrukce toalet. Dojde zároveň k upgradu operačního systému na serveru a proběhne profylaxe na všech počítačích pro veřejnost. Souběžně jsou prováděny další činnosti.

Většina našich čtenářů s uzavřením knihovny počítala, jelikož bylo avizováno na webových stránkách, sociálních sítích i přímo v knihovně nejméně měsíc předem.

Není tedy pravdou, že si zaměstnanci dopřávají celoknihovní dovolenou a vedení knihovny nevnímá informační potřeby uživatelů. Nicméně platí, že dlouhodobě katastrofální prostorové možnosti nutí knihovnu do situací a aktivit, které většina knihoven vůbec nemusí řešit. Naše krajská knihovna má zcela nejhorší prostorové podmínky v ČR.

V současné době knihovny rozšiřují svá poslání, působí jako vzdělávací centra a místa setkávání a diskusí občanů, jako prostor nabízený k účelnému trávení volného času. Výdej knih je „pouze“ jednou z rozličných funkcí, jejichž nabídka se přes neúprosné prostorové limity stále rozšiřuje s přáním poskytovat návštěvníkům kvalitní služby.
Lea Prchalová, ředitelka MSVK v Ostravě

Dovětek redakce: Poměry v Moravskoslezské vědecké knihovně jsou tedy ještě horší, než bylo možno vytušit z oznámení této instituce na webu: „KNIHOVNA UZAVŘENA“. Vládnou v ní vpravdě otrokářské poměry, když nebohé ženy – knihovnice namísto zasloužené dovolené tahají bedny s pěti tisíci knihami. K tomu lze dodat jediné. Proč jim nepomáhá krajský radní pro kulturu Svatomír Recman, který při nedávné diskusi v Komorní scéně Aréna nebyl schopen říct žádný termín, kdy se v Ostravě začne stavět knihovna nová? A zda se vůbec začne stavět. Nuže, pane Recmane a další krajští radní, vyhrňte si rukávy a utíkejte pomoc knihovnicím! Za ušetřené stamiliony, které by stála nová knihovna, tahle brigádička přece stojí.
Ivan Mottýl

Přečtěte si více z rubriky "Obraz & Slovo", nebo přejděte na úvodní stranu.