Kulturní deník pro Ostravu a Moravskoslezský kraj

Úvod Divadlo Studenti z Bílovce a Ostravy si v Divadle loutek nádherně pohráli se Shakespearem

Studenti z Bílovce a Ostravy si v Divadle loutek nádherně pohráli se Shakespearem

1.12.2016 Divadlo

Dětské studio Divadla loutek Ostrava (DěS), které vedou Hana Volkmerová a Tomáš Volkmer, připravilo vlastní zpracování Bouře, poslední hry Williama Shakespeara. Bouře v podání DěSu je součástí takzvané Shakekoláže, se kterou se studio připojilo k projektu Shakespeare Ostrava  2016. Premiérovému představení inscenace s názvem Bouře, děs... předcházelo ve středu vystoupení studentů Gymnázia Mikuláše Koperníka z Bílovce, kteří předvedli vlastní skeč s názvem Před bouří. Celý večer lze vnímat jako zajímavý prolog k premiéře inscenace Fibichovy opery Bouře, kterou uvede ve čtvrtek večer Národní divadlo moravskoslezské.

Zvětšit obrázek

Ze čtvrtečního představení studentské inscenace Bouře, děs.
Foto: Jaromír Šlachta

Žáci třídy 9. A absolvovali před koncem minulého školního roku workshop v rámci studia českého jazyka. Dramatickou dílnu přímo ve škole vedli Hana Vokmerová a Tomáš Volkmer ze spolku THeatr ludem. A zde došlo k další spolupráci. Theatr ludem nabídl bíloveckému Gymnáziu M. Koperníka zapojení do Shakekoláže. Studenti vytvořili vlastní dramatický text. Jeho autor Matyáš Khýr jej napsal ve verších. Autorem hudby je další žák deváté třídy Jan Štípek. Studenti v hodinách výtvarné výchovy vytvořili loutky, s jejichž konečnou podobou jim pomohla jedna z maminek.

2

Z představení Před bouří… (Foto: Jaromír Šlachta)

Vzájemná konfrontace přinesla srovnání, jakým způsobem se děti z Ostravy a Bílovce seznamují s dílem Williama Shakespeara, od jehož úmrtí letos uplynulo již čtyři sta let. „První zkoušky probíhaly v krásném prostředí Beskyd, kde jsme pro děti připravili intenzivní třídenní soustředění,“ popisuje lektorka Hana Volkmerová. Členové DěSu navíc měli jedinečnou možnost sledovat v zákulisí celý proces tvorby inscenace hry Bouře v režii uměleckého šéfa Václava Klemense, kterou Divadlo loutek Ostrava představilo v dubnu letošního roku.

První část přibližně hodinového setkání dvou odlišných přístupů k divadelní práci s dětmi vyplnili bílovečtí studenti vlastní představou o tom, co všechno se odehrálo před bouří, kterou Shakespearova hra Bouře začíná. Příprava probíhala pod vedením pedagožky Markéty Tesařové, která však dětem nechala velký prostor pro vlastní tvorbu.Na začátku skeče se formou stínohry odehraje rozhovor mezi mágem Prosperem, duchem Arielem a netvorem Kalibánem a posléze se prostřednictvím loutek vedených studenty odehrávají scény inspirované dějem původní hry. Vše je doprovázeno hudebním triem, ve kterém hrají studenti na klavír nebo klávesy, housle a flétnu.

1

Z představení bíloveckých studentů Před bouří… (Foto: Jaromír Šlachta)

Jednotliví představitelé postav prokazují rozdílnou úroveň hereckého talentu, ale o ten tu vlastně vůbec nejde. Studenti 9. A Gymnázia M. Koperníka nejsou žáky třídy dramatické výchovy, formu divadelního představení si jako součást připomenutí shakespearovského výročí vybrali sami. Už to je velmi chvályhodné. Nic na to nemění fakt, že někteří účinkují s větším a jiní s menším zaujetím.

Nejdůležitější ze všeho je účast na tvorbě divadelního představení a jeho realizace před publikem. Taková věc s sebou nese nejen nutnost zvládnout vystoupení před diváky navzdory trémě, ale také zkušenost s tím, co obnáší dovést nápad až do konečné fáze jeho realizace. A byť tito studenti nestudují divadlo, jsou mezi nimi i talenty jak herecké, tak scénáristické či režijní, nemluvě o hudebních. I toto zjištění přineslo představení Před bouří… Navíc jde o komplexní práci zahrnující český jazyk, literaturu, výchovu k dramatické tvorbě, kulturu mluveného projevu i kulturu pohybovou, s přesahem do výtvarné i hudební výchovy.

dsc_5571

Z představení Bouře, děs. (Foto: Jaromír Šlachta)

Druhá část programu patřila DěSu. Dětské studio Divadla loutek Ostrava (DěS) funguje jako pravidelná umělecko-vzdělávací aktivita na alternativní scéně již od roku 2012. Členové studia ve věku od 10 do 15 let se pravidelně scházejí každou středu a v adekvátním divadelním prostoru, se všemi možnostmi, které skýtá, si osvojují divadelní umění. Pravidelné rozvíjení interpretačních schopností, fantazie, obraznosti, pohybu i sborového projevu, ale také práce s loutkou a vnímání prostoru přinesly kvalitní výsledek.

Představení Bouře, děs … se odehrává v prostoru členěném do hloubky. Vše začíná scénou, ve které se zmítá loď v mořské bouři. Jevištní obraz je vytvořen maketou lodě zavěšené na lanech, kterou drží v rukou herci představující svým pohybem prudký vichr. Scéna doprovázená dramatickou hudbou je velmi sugestivní a okamžitě vtahuje diváky, ale i samotné aktéry do děje. V dalším průběhu jsou k vidění a slyšení například sborové projevy emocí prostřednictvím voicebandu, sólové i kolektivní herecké výstupy s důrazem na mimiku, gestiku ba dokonce i taneční pohyb, práce s loutkami různého druhu. Vše spojeno s humorným nadhledem.

dsc_5605

Z představení Bouře, děs. (Foto: Jaromír Šlachta)

Tento společný projekt je metodickou ukázkou, jak lze v hodinách dramatické výchovy nebo v práci divadelních kroužků na školách rozvíjet dětskou osobnost, lásku k divadlu, znalosti i interpretační schopnosti. Zhlédnout společné představení Před bouří… a Bouře, děs … by měli děti základních škol, jejich rodiče i pedagogové. Je mimo vše již řečené i dobrou ukázkou způsobu, jak kvalitně naplnit nejen výuku, ale i volný čas.

Ladislav Vrchovský | Další články

Přečtěte si více z rubriky "Divadlo", nebo přejděte na úvodní stranu.