Kulturní deník pro Ostravu a Moravskoslezský kraj

Úvod Divadlo Ostravská lokálka, nová přehlídka dětských divadel, nadchla děti, pedagogy i odborné lektory

Ostravská lokálka, nová přehlídka dětských divadel, nadchla děti, pedagogy i odborné lektory

9.4.2017 16:41 Divadlo

V sobotu 8. dubna 2017 skončil první ročník Ostravské lokálky, nové regionální přehlídky dětského divadla. Dvoudenní setkání dětských divadelních kolektivů připravil spolek THeatr Ludem, ostravská vzdělávací instituce, která je členem Asociace dramacenter ČR a nositelem ochranné známky pro lekce terapie s loutkou, které vedou Hana a Tomáš Volkmerovi. A hned první ročník přehlídky přesvědčil o její smysluplnosti. Vítězem se stal Divadelní soubor JSME z Jubilejní Masarykovy ZŠ a MŠ v Sedlištích, který s inscenací Milá Anno postoupil na národní přehlídku Dětská scéna 2017.

Zvětšit obrázek

Divadelní soubor JSME ze Sedlišť s představením Milá Anno.
Foto: Jan Fries

Ostravská lokálka 2017 se konala v ostravském Divadle loutek. Díky velkorysosti vedení tohoto divadla se vystupující děti, a mnohé poprvé v životě, setkaly s profesionálním divadelním zázemím. Přehlídka tím získala na kvalitě a stala se svou vysokou úrovní naprosto ojedinělou v kontextu ostatních postupových přehlídek v ČR.

O postup na národní přehlídku soutěžilo celkem jedenáct představení. Ve většině, v podstatě až na dvě výjimky, šlo o výsledek práce zkušených, erudovaných, citlivých a možno říci, že i talentovaných vedoucích z řad učitelů, případně lektorů dramatické výchovy.

Ostravské divadelní studio DěS. (Foto: Jan Fries)

Předpokladem pro dobré výsledky v žánru dětského divadla je na prvním místě schopnost vlastního upozadění vedoucích pedagogů, jejichž hlavním úkolem by vždy mělo být zaměření na rozvíjení dětské osobnosti, objevování talentu, rozvíjení představivosti, obraznosti a fantazie, hravosti a dětské kreativity. Vlastním smyslem práce s dětským divadelním souborem není totiž nacvičení (v tom nejhorším smyslu slova) nějakého představení. Naopak, jde tu hlavně o proces obsahující vše shora řečené. A je-li konečným výsledkem po všech stránkách hotový jevištní tvar, je jen dobře, ale nemělo by to nikdy být hlavní podmínkou.

Velmi důležitým faktorem bylo umožnění vzájemného ovlivňování, setkávání a zhlédnutí výsledků práce jednotlivých souborů i následné společné debatování na rozborových seminářích vedených pedagogem Ostravské univerzity Janem Karaffou. Nechyběl ani pohybový a hlasový seminář vedený Amálií Křížovou a Jindřichem Andrýskem.

Opavský DDS Štěkadlo s představením Popelka. (Foto: Jan Fries)

Jak již bylo řečeno, až na dvě výjimky obsahovala letošní Ostravská lokálka představení plná přirozeného dětského jevištního projevu, ať už šlo o divadelní zpracování zábavné, méně vážné či velmi vážné látky a tématu. Úroveň naprosté většiny inscenací byla vysoce nadprůměrná, v některých případech doslova špičková. Zastoupeny byly inscenace vystavěné na kvalitní literární předloze a její zdařilé divadelní adaptaci, ale i takové, které vznikly v procesu rozvíjení dětem vlastního a pro jevištní zpracování zvoleného tématu.

Výsledky práce jednotlivých souborů posuzoval a o postupu na národní přehlídku rozhodoval lektorský sbor ve složení Olga Strašáková (recitátorka, moderátorka, zpěvačka, pedagožka hlasové průpravy a vedoucí dětských divadelních souborů), Žaneta Káňová (pedagožka na Ostravské univerzitě, obor dramatická výchova), Hana Cisovská (pedagožka na Ostravské univerzitě, dlouholetá členka rady pro obor dětské divadlo při NIPOSu ARTAMA), Roman Manda (pedagog na Středním pedagogickém lyceu v Havířově, člen redakce zpravodaje národní přehlídky ve Svitavách), a Ladislav Vrchovský (publicista, divadelní kritik, člen odborné rady pro obor divadlo při NIPOSu ARTAMA, člen porot národních divadelních přehlídek a autor tohoto textu).

Děti z Frýdlantu nad Ostravicí s inscenací Raoul Taburin. (Foto: Jan Fries)

Lektorský sbor ocenil u Dětského divadelního souboru (dále DDS) Fantazie Nový Jičín a jeho představení s názvem Nádraží kolektivní výkon v žánru pantomimy a pohybového divadla. DDS Štěkadlo při LD SVČ Opava získalo u pohádky Popelka ocenění za tvůrčí uchopení tradiční pohádkové předlohy. Dětský soubor BUM TRACH, ZŠ s polským vyučovacím jazykem Havlíčkova Český Těšín, byl za zpracování titulu s názvem Tatínek Šíma oceněn hlavně za přirozenou generační výpověď. Divadelní soubor Svačina při ZUŠ L. Janáčka Frýdlant nad Ostravicí, získal po prezentaci představení s názvem Raoul Taburin ocenění za výběr předlohy a její výtvarné zpracování. Dětskému divadelnímu studiu DěS působícímu při ostravském Divadle loutek bylo uděleno ocenění za bohatost jevištních prostředků, souboru Jéčka a Véčka při ZUŠ Třinec za věrohodné přenesení tématu do dětských vztahů. Divadelní soubor DS Mališci při ZUŠ V. Petrželky Ostrava získal ocenění za výrazný jevištní kolektivní projev a DDS Růžový poník CZŠ Hradec nad Moravicí za zdařilé uchopení žánru grotesky.

Z představení Tatínek Šíma souboru Bum Trach. (Foto: Jan Fries)

Doporučení postupu nakonec získala následující představení:

Inscenace Tatínek Šíma, maminčina dlouhá věta a příběh ze šatníku v provedení souboru soubor BUM TRACH vznikla na základě textu Zdeňka Svěráka. Autorův humor a nadhled děti promítly do vlastního pohledu na svět dospělých a život rodiny, který prezentovaly s dětskou přirozeností a vlastním humorem.

DDS Štěkadlo LD SVČ Opava si vzal známou pohádku Popelka jako základ pro pohrávání a hraní si s jednotlivými situacemi. S humornou a groteskní nadsázkou převyprávěná pohádka ukázala kouzlo dětské hravosti a přirozeného projevu, humorný nadhled ale ve výsledku nepotlačil ani kritický a satirický pohled na lidské slabosti a nepravosti obsažené v předloze.

Dětské divadelní studio DěS s inscenací Bouře, DěS … předvedlo na tématu Shakespearovy Bouře velkou šíři nejrůznějších divadelních prostředků, využití jevištního prostoru a jeho kouzlo a magii. Zároveň prezentovalo nadprůměrně vyzrálý herecký projev jako výsledek několikaletého docházení do dětského divadelního studia vedeného zkušenými lektory a divadelníky.

Soubor Svačina při ZUŠ L. Janáčka Frýdlant nad Ostravicí si jako výchozí text zvolil legendární autorskou knížku jedné z nejvýznamnějších postav francouzské ilustrace, humoristy a kreslíře Jeana-Jacquea Sempého Raoul Taburin. Příběh o přátelství, důvěře, a ješitnosti si děti převedly do vlastních vzájemných vztahů, čímž představení získalo na autenticitě, navíc užily i různých výrazových prostředků včetně loutek a živé hudby.

Vítězný soubor JSME ze Sedlišť. (Foto: Jan Fries)

Mimořádně zdařilé bylo představení Divadelního souboru JSME z Jubilejní Masarykovy ZŠ a MŠ Sedliště, který přijel s inscenací Milá Anno. Na základě světoznámé knihy Deník Anny Frankové předvedly děti vlastní pohled na osud třináctileté Anny, která nepřežila hrůzy holokaustu za II. světové války. Prezentace vlastních prožitků vznikajících při četbě předlohy propojené do vztahů mezi dětmi a následné srozumitelné přecházení z reality dnešního života účinkujících do reality tragického osudu Anny Frankové bylo podáno věrohodně, autenticky a velmi přesvědčivě. Ze všech těchto důvodů byla tato inscenace nominována do programu národní přehlídky Dětská scéna 2017.

Ostravská lokálka 2017 byla velmi zdařilým zahájením dlouholeté (doufejme) tradice. Podpořit proces vedoucí k lásce k divadlu od nejmladšího věku a proces rozvoje lidské bytosti k vysoké osobnostní kvalitě snad ani nelze lepším způsobem, než se během tohoto dvoudenního setkání podařilo.

Autor textu byl členem lektorského sboru, který rozhodoval o postupu

Ladislav Vrchovský | Další články

Přečtěte si více z rubriky "Divadlo", nebo přejděte na úvodní stranu.