Kulturní deník pro Ostravu a Moravskoslezský kraj

Úvod Hudba Začíná svátek hudby Janáčkův máj a ředitel Jaromír Javůrek říká: Přinášíme maximálně dosažitelnou kvalitu

Začíná svátek hudby Janáčkův máj a ředitel Jaromír Javůrek říká: Přinášíme maximálně dosažitelnou kvalitu

22.5.2017 10:04 Hudba

První tóny jednoho z největších hudebních svátků Moravskoslezského kraje se rozezní v pondělí 22. května večer v Domě kultury města Ostravy. Festival Janáčkův máj začne skladbami Leoše Janáčka, Rudolfa Kubína a Bohuslava Martinů a nabídne tři týdny hudby v interpretaci nejlepších českých i zahraničních umělců. O celém festivalu a jeho programové nabídce jsme si povídali s ředitelem festivalu Jaromírem Javůrkem.

Zvětšit obrázek

Jaromír Javůrek je dlouholetým ředitelem festivalu Janáčkův máj.
Foto: Jakub Mičovský

V loňském roce byl festival zasvěcen obětem terorismu. Má Janáčkův máj také letos nějaké předurčení?

Letošní festival je ve znamení čísla tři. To nebylo dopředu naprogramováno, ale vyšlo to postupně s přípravou festivalu. Houslisté budou tři: prezident festivalu Ivan Ženatý, který zahraje reprezentativní česko-německý program, v němž vystoupí se Stanislavem Boguniou.  Dva večery jsou věnovány Pavlu Šporclovi – jeden je ve znamení sonát a partit Johanna Sebastiana Bacha a druhý je věnován skladbám, které jsou pro tohoto houslistu naprosto charakteristické – houslová virtuozita od Paganiniho až po belgického houslového virtuóza Ysaÿe. Třetím houslistou je Andrej Baranov, který je vítězem soutěže královny Alžběty v Bruselu a bude hrát slavný houslový koncert Petra Iljiče Čajkovského. Když jsem zmínil, že je vítězem soutěže, tak z loňska odložený recitál našeho Lukáše Vondráčka, který soutěž vyhrál loni, se uskuteční letos a je již dlouho beznadějně vyprodán.

Také klavíristy bude provázet symbolické číslo tři?

Ani Lukáš Vondráček nebude sám. 25. května uslyšíme pianistu, který bude v Ostravě poprvé. Andrew von Oyen dělá v Americe obrovskou kariéru a na jeho vystoupení se velmi těším. Bude hrát koncert pro klavír č. 2 Camille Saint-Saënse . Na závěrečném koncertě festivalu vystoupí legenda francouzských klavíristů Jean-Philippe Collard v Symfonických variacích pro klavír a orchestr Césara Francka a v brilantním Koncertu D dur pro klavír levou rukou Maurice Ravela.

Vidím, že číslo tři je pro festival opravdu příznačné! Snad proto mu odpovídají také tři symfonie Felixe Mendelssohna! Která tři díla tohoto hudebního romantika zazní?

Budou to jeho vrcholné skladby: třetí, čtvrtá a pátá symfonie. Každou bude hrát jiný orchestr s jiným dirigentem, takže lidé budou mít možnost zajímavého srovnání. Mimochodem Mendelssohnova hudba provází posledních deset ročníků Janáčkova máje jako nenápadná červená nit. Každý rok jedna z jeho skladeb ať už komorních, symfonických nebo koncertních na festivalu zazní.

U trojek ještě nekončíme, že?

Trojku zmíním i nadále: konáme den Slezských varhan, na němž se rozezní varhany ve třech různých kostelích třech různých měst a budou ně hrát tři varhaníci. Jaroslav Tůma, Kateřina Chroboková, jejíž umělecký pseudonym je Katt, a Lukáš Hurtík. Jsou to takové nenápadné programové akcenty, které vytvářejí postupně obraz festivalu a jeho celkovou tvář.

Co máte připraveno pro ctitele krásného zpěvu?

Nabídneme dva koncerty. Jednak Hradec nad Moravicí, kde vystoupí rakouská sopranistka Ildikó Raimondi, která se specializuje na písně, což není příliš časté. Přednese písňový večer s podtitulem Pocta Beethovenovi. Vedle Mozarta, Beethovena a Schuberta zazní písně Jana Václava Tomáška. To je také jeden z programových principů Janáčkova máje: vracet se ke skladatelům, kteří jsou neprávem ve stínu velkých jmen. Tomášek, Beethoven i Schubert některé písně psali na texty stejného básníka. Bude zajímavé, že posluchači uslyší jednu píseň ve dvojím zpracování a provedení.

Hlavní pěvecký koncert se však uskuteční v Domě kultury města Ostravy…

Ano, velký operní galakoncert bude ve znamení vynikajícího světového pěvce Lawrence Brownleeho. Jeho program je poctou bel cantu. Zazní árie výlučně italských autorů Belliniho, Rossiniho a Donizettiho. Kdo zavítá na tento koncert, přesvědčí se, jak Brownlee zvládá ono vysoké c, a dokonce vysoké d, které je mimo běžný tenorový rozsah.

Festival se nespecializuje na starou hudbu, přesto zazní také barokní opera Acis a Galatea Georga Friedricha Händela…

Chtěl bych říci, že s kolegou Igorem Františákem, pořadatelem Svatováclavského hudebního festivalu, máme velice dobrý vztah, vzájemně si prozrazujeme své umělecké plány, a tak nedochází k tomu, že by zazněl stejný titul na Janáčkově máji a týž rok na SHF. Janáčkův máj je určen nejširšímu okruhu posluchačů. Nejsme zaměřeni jen na hudbu renesance či vrcholného romantismu. Záměrem pořadatelů je, aby si každý posluchač vybral svůj koncert a přišel. Proto i barokní opera zazní v nedivadelním prostředí, v kulturním centru Cooltour, které se velice úspěšně rozvíjí. Bude zajímavé slyšet v tomto prostředí Händelovu Acis a Galatea. Navíc umělci byli ochotni tuto operu provést dvakrát. A tak dopoledne 1. června je to určeno těm malým posluchačům, odpoledne dospělým.

Pro děti bude bezesporu oživením, že se na jevišti potkají živí herci, zpěváci a loutky?

Ano, je to zajímavá konstelace a zajímavý princip. Není zcela neobvyklý a zcela nový. Sleduji, jak se barokní opery ve světě provádějí. Někdy je to lidově řečeno úlet, ale někdy je nesmírně zajímavé, jak se dá opera, která má nějakých 300 let, představit posluchači, který žije v 21. století tak, aby ho zaujala. Věřím, že toto bude právě ten případ!

Jaké místo mají na letošním festivalu sbory?

Jsem rád, že jste si toho všimnul. Janáčkův máj je skutečně jeden z mála klasických festivalů České republiky, který pravidelně uvádí nejen kantáty a oratoria, ale sborové koncerty. 31. května se na jednom pódiu potká hudba Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů a Igora Stravinského. Hradčanské písničky Leoše Janáčka patří k tomu nejlepšímu, co pro ženské sbory čeští skladatelé napsali, Nepamatuji si, kdy v Ostravě naposledy zazněla. Hora tří světel Bohuslava Martinů zazněla v Ostravě naposledy díky Pěveckému sdružení moravských učitelů, nicméně teď to bude v nejreprezentativnějším provedení. No a Svatba Igora Stravinského je skutečně mimořádná záležitost. Pro nás pořadatele to je produkčně nesmírně náročný koncert, protože musíme dostat na pódium čtyři klavírní křídla, skupinu bicích nástrojů apod. Tento koncert bude patřit k tomu nejlepšímu, co letošní festival jak programově, tak interpretačně nabídne.

Kromě Pražského filharmonického sboru vystoupí také druhé reprezentativní české sborové těleso: Český filharmonický sbor Brno. V jaké skladbě bude 2. června účinkovat?

Všichni známe ten titul jen jako slovníkové heslo. Karol Szymanowski je skladatel, který by nám měl být velmi blízký, protože žil ve Slezsku. Koneckonců, ne náhodou je po něm pojmenována Akademie v Katovicích. Přesto u nás není příliš známý. Harnasie je balet, který skutečně byl motivován příběhy a hudebními motivy „guralského“ kraje a zazní na festivalu vůbec poprvé. Kromě jednoho tenorového sóla v této skladbě má významnou úlohu sbor, který vystoupí za doprovodu Filharmonie Tadeusza Szeligowskiego Poznaň. Mezinárodní spolupráce, která byla silným tématem v předchozím ročníku, se projevuje i letos. Polští umělci se potkají na koncertním podiu s českými a vytvoří dohromady jeden celek.

Součástí festivalu Janáčkův máj je i skladatelská soutěž Generace. Mohl byste ji přiblížit?

Generace existuje díky festivalu. Na přelomu devadesátých let došlo k velkým změnám a nad soutěží visel Damoklův meč. My jsme se k této soutěži přihlásili a posledních pár let existuje v mezinárodním formátu Visegrádské čtyřky. Je to daleko více práce, daleko náročnější po stránce organizační i ekonomické, nicméně, každý rok obdržíme neuvěřitelných 60 soutěžních prací skladatelů z Maďarska, Polska, Slovenska a České republiky a mezinárodní porota se jimi musí prokousat a vybrat ty nejlepší. Odměna není nijak velká, spíš je symbolická. Motivační je hlavně to, že vítězné práce zazní živě během festivalu, a to není málo.

Stejně tak k festivalu patří soutěž Pro Bohemia a teď bych mohl citovat slova Jiřího Hlaváče, který je stálým předsedou porot této soutěže. S obdivem hovoří o výkonech, které jsou mladí interpreti ze středoevropského regionu schopni předvést. Takže je to soutěž, která se vyšplhala hodně nahoru a její úroveň je vysoká. Součástí festivalu jsou baletní a operní představení, kde po dohodě s ředitelem NDM Jiřím Nekvasilem vybíráme tituly, které jsou pro festival zajímavé.

Jeden koncert Janáčkův máj pravidelně věnuje jazzu. Co letos zazní?

Od roku 2000 je součástí Janáčkova máje jazz. Hrála tady už celá česká a slovenská špička a měli jsme přesahy do zahraničí. Pozvat špičkového kontrabasistu George Mráze a jeho trio bylo mé přání. Patří ke starší generaci kontrabasistů a vedle Františka Uhlíře, před kterým se hluboce skláním, je to obrovské jméno. Přijede se svým jazzovým triem, přestože to je nesmírně komplikované. Koncert je výjimečný tím, že si přiveze svůj vlastní kontrabas z New Yorku, speciální sadu bicích nástrojů a podobně. Věřím, že tento koncert se stane ozdobou jak celého festivalu, tak jazzové linie.

Zajímavým koncertem je vystoupení kytaristy Lukáše Kuropaczewského 8. června na zámku v Kuníně. Tento drsně vypadající chlapík je považován za jednoho z nejlepších kytaristů na světě…

Jako kytarista sám dobře víte, že je důležité najít sál, který je akusticky příjemný, aby kytara mohla znít, jak znít má. Proto jsme zvolili kunínský zámek. Lukáš Kuropaczewski mě oslovil tím, co při svém mládí už dokázal. Současní skladatelé mu věnují své skladby, je to velká osobnost. To, že Janáčkův máj zařazuje jiné nástroje, nejen klavír, housle a občas violoncello, patří k důležité platformě festivalu.

Přejete si určitě, aby na koncerty dorazilo hodně posluchačů. Nezaleknou se třeba neznámých skladeb?

Samozřejmě, že když budete hrát Dvořákovu symfonii Z nového světa nebo Čajkovského klavírní koncert b-moll, máte zajištěný plný sál. Dobře, ale pozvěme na to zajímavý orchestr, vynikajícího dirigenta. Interpreta, který se na Čajkovského podívá jiným fokusem. Vedle toho máme koncerty, o kterých dopředu vím, že prostě nebude vyprodáno. Nicméně, patří k festivalu a mají právo na to, aby zazněly. Také vím, že ostravské publikum dovede ohodnotit náročnější skladby a přijme vlídně neznámé interprety, protože kdybychom prošli ten program letošního ročníku, tak kromě Pavla Šporcla, Ivana Ženatého a Lukáše Vondráčka tam tolik známých jmen zase není. Přesto jsou to vynikající interpreti.

Co vás naplňuje uspokojením, přestože některé koncerty nebudou vyprodány?

Janáčkovu máji se daří splnit požadavek co největšího počtu posluchačů a jsem vždycky rád, když jsou spokojeni, protože jim předkládáme nejlepší program v maximálně dosažitelné kvalitě.

Milan Bátor | Další články

Přečtěte si více z rubriky "Hudba", nebo přejděte na úvodní stranu.