Kulturní deník pro Ostravu a Moravskoslezský kraj

Úvod Divadlo V Letní divadelní škole NDM se učitelé připravují na práci se studenty, ale pracují i na sobě

V Letní divadelní škole NDM se učitelé připravují na práci se studenty, ale pracují i na sobě

10.8.2017 08:15 Divadlo

Již sedmý ročník Letní divadelní školy pro pedagogy, letos s podtitulem „Cesty k mladému divákovi aneb zakousněte se s námi do nové sezóny!!!" připravilo Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě na 31. srpna a 1. září. O tom, co si pod tímto názvem lze představit, jsme si povídali se dvěma lektorkami, Kateřinou Vozňákovou a Radanou Otipkovou.

Zvětšit obrázek

Lektorky Kateřina Vozňáková (vlevo) a Radana Otipková.
Foto: Ladislav Vrchovský

Na co nového jste přišly v průběhu uplynulých ročníků Letní divadelní školy, co se třeba průběhu této akce týká?

Radana: První ročníky nebyly dvoudenní….

Kateřina: A neměly podtitul, byly více obecnější. Teď se snažíme dát celé záležitosti jedno hlavní téma a s ním přistupujeme ke každé připravované inscenaci napříč všemi soubory NDM, o které se s účastníky budeme bavit. Například v loňském roce podtitul zněl „V hlavní roli hudba!“

V Letní škole proberete všechny připravované premiéry?

Obě: Také.

Můžete to popsat konkrétněji?

Kateřina: Budou tam nejrůznější workshopy a besedy, jedna z těch besed bude například s paní Evou Dřízgovou-Jirušovou.

Radana: Zaměřujeme se formou workshopů za prvé na seznámení s tím, co se bude v nastávající sezóně dít a co je vhodné pro studenty, neboť školu organizujeme hlavně pro pedagogy. Hlavní téma tedy obsahuje schopnost čtení divadelního jazyka a návod, jakým způsobem s ním ve výuce pracovat. Chceme předat informace, jak lze číst jednotlivé inscenace, a to takovým způsobem, aby nabyté informace mohli pedagogové dále využít. To je naším hlavním cílem.

Škola je určena pedagogům základních a středních škol?

Kateřina: Hlavně, ale je to otevřené pro všechny, dokonce včetně studentů, kterých se sice přihlásilo jen několik, ale i je k naší radosti máme.

Kolik těch workshopů bude?

Kateřina: Tři. To se odvíjí od toho, s kým celou akci připravujeme. Takže se bavíme s dramaturgy, co by nám nabídli, nebo jinak, co bychom mohly využít, a podle toho já pak skládám celý program. To hlavní jednotné téma se pak z toho samo vyloupne.

Jak takový workshop probíhá?

Radana: Letos máme muzikálový workshop s Jurajem Čierníkem, činoherní s Vítem Rolečkem a Petrou Lorencovou a ten třetí je zaměřený na práci dirigenta, bude s našimi dirigenty z operního soboru, kteří ukážou, jak práce dirigenta vypadá a co všechno obsahuje.

V minulých ročnících si podle mých informací klienti Letní školy mohli vyzkoušet některé postavy z připravovaných inscenací, po seznámení se s jejich charakterem si na ně přímo mohli hrát. To také nabízíte i letos?

Radana: Ano, i to obsahovaly minulé ročníky. Každý rok se ale dělá na míru předem určeného hlavního tématu. My ty věci už neopakujeme. Vždy připravíme něco nového. Přednášky jsou sice každý rok, ale jejich obsah se mění podle programu nové sezóny.

Máte už plno?

Kateřina: Ještě několik málo volných míst zbývá. Ale i kdyby se přihlásil větší počet nad předem určený stav, vždy se nějak vejdeme. Samozřejmě, určitý limit existuje.

Převažují ženy?

Radana: Ano, zpočátku to byly většinou učitelky českého jazyka a hudební výchovy, ale v posledních letech se objevují i jiní pedagogové, z jiných oborů, a dokonce se hlásí pedagogové jen z vlastního zájmu, aby si prostě rozšířili znalosti o divadle. Jen tak sami pro sebe. Pro vlastní profesní rozvoj. Letní škola má akreditaci ministerstva školství, každý účastník tedy dostává certifikát o dalším vzdělání.

Přicházejí někteří i opakovaně, po absolvování minulého ročníku znova?

Kateřina: Asi z třetiny jsou to takoví ti stálí, zbytek jsou nováčci. Jsme rády, že jsme Letní školu otevřeli i studentům, a tak se nám hlásí třeba z Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Dokonce se nám letos přihlásila i jedna knihovnice.

A bude tedy řeč o všech připravovaných premiérách?

Kateřina: Ano, tak jsme letošní ročník připravily. O nových premiérách bude vždy přednáška, za operu bude přednášet nový šéf opery Jakub Klecker a dramaturgyně Eva Mikulášková, za činohru to bude nově nastupující umělecký šéf činohry pan Štěpánek se Sylvií Rubenovou, ti se zaměřili na komornější tituly, a v další dvojici pod vedením paní Lagronové a nově nastupujícího dramaturga pana Golda se budeme zabývat četbou dramatického textu a jeho zpracováním na jevišti.

Co Letní škola jako taková ve výsledku přináší?

Radana: Určitě větší zájem pedagogů o divadlo a také větší zájem z jejich strany přivést do divadla vlastní žáky a studenty. Víme také, že následně ve své práci ve škole rozebírají představení, na kterém byli.

Národní divadlo moravskoslezské má i speciální představení pro školy. Pracujete v Letní škole i s těmito tituly?

Radana: Ta dopolední představení pro školy většinou neobsahují všechny uváděné premiéry v sezóně. V této nabídce je jen několik vybraných inscenací. Spíše se produkce divadla snaží do této nabídky zařadit to, co je pro školy vhodné, příkladem jet třeba inscenace Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť. Byly tam i Postřižiny a Velký Gatsby. Převážně činohra. Z baletu tam byl například Chaplin.

A není to škoda? Dopolední představení pro školy by přece mohla mít v nabídce i více titulů…

Obě:(pokrčení ramen s úsměvem a bez komentáře)

Kde budou jednotlivé worskshopy probíhat?

Kateřina: V Divadle Jiřího Myrona i v Divadle Antonína Dvořáka. Veškeré informace jsou na webu divadla, podrobný program bude ještě doplňován.

Přihlášky si můžou zájemci podávat ještě do 15. srpna 2017. Bližší informace ZDE.

Ladislav Vrchovský | Další články

Přečtěte si více z rubriky "Divadlo", nebo přejděte na úvodní stranu.