Kulturní deník pro Ostravu a Moravskoslezský kraj

Úvod Obraz & Slovo Spolupráce PLATO a Fakulty elektrotechniky ojediněle propojí svět umění a vědy

Spolupráce PLATO a Fakulty elektrotechniky ojediněle propojí svět umění a vědy

21.8.2017 Obraz & Slovo

Historicky první spolupráci svého druhu v pondělí smluvně uzavřely galerie současného umění PLATO Ostrava a Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Svět techniky a přírodních věd se tak dlouhodobě propojí se světem umění. Prvním výsledkem ojedinělé spolupráce bude proměna částí fakultní budovy ve výstavní prostory.

Zvětšit obrázek

Galerie PLATO podepsala spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informatiky VŠB-TU.
Foto PLATO

Memorandum o spolupráci podepsali ředitel galerie Marek Pokorný a děkan fakulty Václav Snášel. „Když nám poprvé zavolal pan profesor Snášel, že má zájem o spolupráci, byl to trochu šok a trochu zázrak. Něco takového si vlastně průběžně přejeme, neboť jsme přesvědčeni o schopnosti současných umělců působit mimo standardní galerijní situaci a tradiční média,“ řekl Marek Pokorný. Partnerstvím s fakultou potvrzuje PLATO jako městská organizace svou pozici na ostravské kulturní a intelektuální scéně.

Fakulta elektrotechniky a informatiky usiluje o propojení zdánlivě odlišných světů vědy a umění dlouhodobě – mimo jiné pořádáním univerzitního festivalu Art&Science, jehož třetí ročník se koná 7. září. „Propojení vědy, techniky a umění má hluboké historické kořeny a jeho význam je nezpochybnitelný i v současné době. Spolupráce s PLATO může být pro nás všechny pouze přínosem. Doufám, že se naše světy budou prolínat a spojovat tak, aby vznikaly krásné obohacující projekty,“ řekl děkan Snášel.

Spolupráce univerzitního pracoviště zaměřeného technicky a přírodovědně s galerií orientovanou na nejmladší uměleckou scénu pomůže odstranit předsudky na obou stranách. Současná věda a umění se také potýkají s podobnými problémy. „Do budoucna bychom rádi našli nějaký společný problém, který bychom řešili jako partneři v podobě výzkumného projektu,“ naznačil Marek Pokorný.

PLATO a fakulta budou také společně realizovat výstavy, performance, projekce či přednášky – jak v galerijních prostorách, tak na univerzitní půdě. „Dlouhodobý dialog umožní lidem z fakulty setkání se současným uměním na jejich domácí půdě. Naši návštěvníci se naopak možná poprvé podívají na vyspělé pracoviště, které se zabývá například nanotechnologiemi,“ upřesnil ředitel.

Celá moderní budova fakulty v Ostravě-Porubě je pro PLATO velkou výzvou – přednáškové sály či učebny by se měly proměnit ve výstavní prostory během příštího roku. Rozsáhlý mezinárodní projekt připravuje renomovaný kurátor Michal Novotný, který vede pražskou galerii Futura a podílí se i na dramaturgii PLATO, společně s M. Pokorným. První vlaštovkou bude již na podzim intervence respektovaného umělce Jiřího Kovandy, o jejíž definitivní podobě v budově fakulty se rozhodne v září.

Galerie současného umění PLATO působí od roku 2017 v centru Ostravy jako příspěvková organizace města. Jako dočasná Kancelář pro umění rozvíjí diskuzi o jeho povaze, možnostech a přínosech. Navazuje na tříletý projekt v Dolní oblasti Vítkovic, který skončil v prosinci 2016. Z prostor na rohu Českobratrské a Bráfovy ulice se v budoucnu přesune do bývalého hobbymarketu Bauhaus. Konečným sídlem galerie se během několika let stanou rekonstruovaná městská jatka v centru Ostravy.

Fakulta elektrotechniky a informatiky sestávající ze sedmi kateder byla založena v lednu 1991. S více než 2600 studenty patří k největším fakultám technické univerzity. Od března 2014 sídlí v nové moderní budově, kde využívá rozsáhlé laboratoře, moderní posluchárny a další zázemí pro výuku a vědecko-výzkumné aktivity.

Zdroj: Tisková zpráva PLATO

Přečtěte si více z rubriky "Obraz & Slovo", nebo přejděte na úvodní stranu.