Kulturní deník pro Ostravu a Moravskoslezský kraj

Úvod Atd. Matiční gymnázium slaví 120 let a vydalo Almanach naší doby, sborník textů z pera absolventů i studentů

Matiční gymnázium slaví 120 let a vydalo Almanach naší doby, sborník textů z pera absolventů i studentů

29.9.2017 Atd.

Oslavy 120 let od založení Matičního gymnázia, prvního českého gymnázia v Ostravě, vyvrcholí v sobotu 30. října ve vítkovickém Gongu. Škola při této příležitosti vydala soubor textů psaných absolventy i současnými studenty gymnázia s názvem Almanach naší doby. Sborník podává přehršel zajímavých svědectví o době, kterou autoři na gymnáziu strávili.

Zvětšit obrázek

Profesorský sbor gymnázia v roce 1905.
Foto: Archiv Matičního gymnázia

Když se v roce 1897 Matiční gymnázium otevíralo, pro slavnostní akt napsal verše tehdejší král českých básníků čili Jaroslav Vrchlický (1853-1912), jenž měl k Ostravě blízko díky rodinným vazbám. A nové české škole básník mimo jiné popřál:

Ať z ní se šíří požár do srdcí
těch nejútlejších, mocným jazykem
ať spící burcuje a volá k všem
nezdolným hlasem všady: „Světlo buď!“

Zajímavé je, že pečlivým kronikářem rozvoje gymnázia byly noviny jménem Ostravan, v jistém slova smyslu předchůdce dnešního internetového kulturního deníku Ostravan.cz. V roce 1905 se Matiční gymnázium dokonce dostalo na titulní stranu Ostravanu, když médium informovalo o slavnostním otevření nové budovy ústavu v Matiční ulici (tehdy Matiční 7, dnes Dr. Šmerala 25).

Deník Ostravan informuje o otevření nové budovy gymnázia v roce 1905.

Celé 120. výročí provází hned několik doprovodných událostí. Ne webu školy se objevila „interaktivní kronika“, ve které lze nalézt tradiční obsah almanachů, které škola nepravidelně k velkým výročím svého vzniku vydává – a to seznamy studentů, výroční zprávy a rozsáhlou fotodokumentaci. Mimo jiné projekt Kronika MGO mapuje historické souvislosti vzniku tohoto prvního českého gymnázia v Ostravě, založeného v roce 1897. Přibližuje jeho fungování v časech první republiky, v éře obou světových válek i normalizace a sleduje vývoj gymnázia až po současnost. Přitažlivé mohou být také fotografie dodávané do projektu všemi, kdo na něm studovali či učili.

Záměrem vedení školy bylo také vydat netradiční almanach, který aspiruje na to stát se pozoruhodným milníkem v historii těchto tiskovin. Kniha příznačně nazvaná „Almanach naší doby“ má současným, ale i budoucím generacím absolventů připomínat čas, který strávili docházkou na gymnázium, a tak nějak mimochodem se svými slohovými pracemi, básničkami psanými „potajnu“ v hodinách matematiky, obrazy a fotkami namalovanými nebo pořízenými v hodinách výtvarné výchovy a ostatními aktivitami přesahujícími obvyklý rámec školní výuky podíleli na vytváření vlastního odrazu dějin této instituce.

„Almanach naší doby“ je tedy souborem velmi různorodých textů z pera samotných žáků Matičního gymnázia. Je koncipován jako sbírka textů odrážejících svou dobu s přesahem do umění. Vedle textů Jana Balabána či Jaroslava Žily nebo Petra Hrušky, výrazných osobností regionu a absolventů gymnázia, tak můžeme číst současné počiny žáků, a to publicistické, prozaické i poetické. Autorů příspěvků je celkem 18 a samotné texty a ilustrace byly vybrány komisí speciálně k tomu určenou.

Z nedávných absolventů školy najdeme v almanachu například poezii Markéty Poledníkové (ročník 1993), Jakuba Záhory nebo Martina Dytka (1989).  „Víš co právě teď dělám? / kouřím ve svým pokoji / a je mi teprv osmnáct,“ píše poledníková v básni Kouřím. Dnes studuje rusistiku v Brně a na Ostravu vzpomíná jako „na divoký sen“.

„Práce na almanachu začala v únoru 2017 sbíráním příspěvků a volbou těch, které do almanachu nakonec budou vloženy. A zároveň výběrem výtvarného a fotografického doprovodu k textům a sepsáním medailonů k jednotlivým pracím. Navíc se členové komise snažili oslovit ty absolventy školy, kteří mají blízko k literatuře nebo se jí přímo věnují, a od nich získat pro almanach příspěvek,“ říká vedoucí komise Iva Fuxová.

Křest almanachu se odehraje v sobotu 30. září 2017 od 18 hodin v multifunkční aule Gong.

Anna Václavíková | Další články

Přečtěte si více z rubriky "Atd.", nebo přejděte na úvodní stranu.