Kulturní deník pro Ostravu a Moravskoslezský kraj

Úvod Hudba Klavíristka Eliška Novotná před festivalem Gradus ad Parnassum: Vystoupení v rozhlase je pro děti zážitek

Klavíristka Eliška Novotná před festivalem Gradus ad Parnassum: Vystoupení v rozhlase je pro děti zážitek

24.1.2018 Hudba

Klavír se zaměřením na instruktivní literaturu. To je cíl Festivalu instruktivní klavírní literatury Gradus ad Parnassum, který se na Fakultě umění Ostravské univerzity uskuteční 2. a 3. února, a to už třetím rokem v řadě. Letos se jeho program zaměří na dílo dvou velikánů české hudby Petra Ebena a Ilji Hurníka. O festivalu a jeho náplni jsme si povídali s organizátorkou a klavíristkou Eliškou Novotnou.

Zvětšit obrázek

Klavíristka Eliška Novotná na snímku s partiturou.
Foto: Archiv umělkyně

Festival instruktivní klavírní literatury se letos uskuteční potřetí. Jeho podtitul má název Gradus ad Parnassum. Co si mají čtenáři pod tímto latinským souslovím představit?

Tento název má především evokovat, že v klavírním umění – a samozřejmě nejen v něm – je přirozené a správné postupovat v určitých stupních, krocích, a ty se snažíme během našeho festivalu ukázat z různých úhlů pohledu především v kontinuitě a souvislostech.

Tím jsme do určité míry vyložili otázku, o čem vlastně Festival instruktivní literatury Gradus ad Parnassum je. Mohla byste vysvětlit jaká je vlastně funkce instruktivní literatury? Co je pro ni charakteristické?

Kvalitní instruktivní literatura má v úrovni přístupné pro ten který stupeň vývoje žáka přinášet hudební zážitek – a to nejen přímo tomu, kdo se chystá skladby tohoto charakteru interpretovat, ale samozřejmě také posluchačům. Zároveň je to prostředek komunikace mezi učitelem a žákem a při ideálním souladu všech složek to může být studnice poznání nejen technického charakteru ve smyslu „posunutí se“ do další interpretační kategorie, ale může zde začít tryskat pramínek lásky a porozumění hudbě samotné.

Co obnáší instruktivní literatura určená primárně dětem?

Instruktivní literatura ve smyslu hudební literatury pro děti musí především umět komunikovat s dětskou duší, fantazií. Má k tomu mnohé prostředky, ať už ryze hudební, tak např. obsahové. Ale ani „obyčejná“ etuda nemusí zůstat mimo tento prostor aktivního hudebního zážitku. V rukou tvořivého pedagoga se může proměnit v zábavné cvičení a zdroj improvizace.

Program aktuálního festivalu je zaměřen na tvorbu dvou velkých osobností české hudební kultury: Petra Ebena a Ilji Hurníka. Proč se dramaturgie letos zaměřila právě na díla těchto dvou mistrů?

První ročník byl věnován osobnosti a dílu Luboše Sluky – mj. autora hudby ke Klavírní školičce. V minulém roce jsme se podrobněji zabývali Klementem Slavickým. Výběr letošních protagonistů je logickým vyústěním této linie. A proč jsou dva? Měli k sobě velmi blízko nejen hudebně, ale i v rodinném životě. Další hledisko je ryze praktické, i když se oba autoři dětem ve své tvorbě věnovali, nebylo to v tak velkém rozsahu, abychom našim účastníkům poskytli dostatečný výběr. Spojení obou skladatelů nám naopak „vyneslo“ rekordní účast dětí na semináři. Přihlásilo se nám letos 19 dětí, které budou konzultovat svůj přednes skladeb Ebena a Hurníka s naším předním klavíristou Martinem Kasíkem, a také vystoupí na závěrečném koncertě.

Pojďme se podívat na scénář festivalu podrobněji. V pátek se uskuteční dva klavírní semináře Martina Kasíka. Co bude jejich náplní?

Jedná se vlastně o seminář jeden, který je jen rozdělen na vícero částí. Hlavním programem je společná práce dětí ze základních uměleckých škol našeho kraje s Martinem Kasíkem. Každý žák si povinně připravil jednu nebo více skladeb od Petra Ebena, respektive Ilji Hurníka, a dále má možnost konzultovat dílo dle svého výběru. Přihlásily se nám děti ve věku od šesti do osmnácti let a tyto doplní naši studenti – posluchači Katedry klávesových nástrojů Fakulty umění Ostravské univerzity, kteří zahrají skladby předepsaných autorů, ale již v pokročilejší úrovni. Podle ohlasů z minulých ročníků je právě toto propojení práce na skladbách stejných autorů na různých stupních vývoje to, co naše hosty – pedagogy ZUŠ a Konzervatoří – nejvíce zaujalo.

Vedle klavírních seminářů je připravena také přednáška uznávaného klavírního specialisty a editora Věroslava Němce. Jaké téma posluchačům pan Němec představí?

Pana Němce jsme pozvali jako odborníka na dílo Ilji Hurníka. Obsahem přednášky tedy bude osobnost a především klavírní instruktivní literatura tohoto autora. V sobotu pak vyslechneme přednášku z pera Kateřiny Vondrovicové, autorky knihy o Petru Ebenovi. Snažíme se takto naše praktické setkávání doplnit i „douškem“ teorie. Nicméně „živé“ teorie, protože naši přednášející většinou pochází z okruhů přátel či spolupracovníků skladatelů, jejichž dílo je předmětem festivalu.

V sobotu pokračují klavírní semináře a prezentace instruktivní klavírní literatury. Vyústěním bude večer společný koncert účastníků z řad studentů i pedagogů. Kdy a kde se uskuteční a co bude na programu?

Závěrečný koncert již tradičně koncipujeme ve spolupráci s Českým rozhlasem Ostrava. Nejen, že se koná ve Studiu 1, ale především je také Českým rozhlasem snímán a následně bude odvysílán na stanici Český rozhlas 3 Vltava. Z koncertu jsou vybrána nejzajímavější čísla a spolu s odborným komentářem jsou náplní pořadu Slovo o hudbě. Samotný koncert účastníků festivalu začne v 18 hodin a vystoupí na něm nejen děti a studenti, ale také pedagogové Katedry klávesových nástrojů Fakulty umění. Na programu budou díla Petra Ebena a Ilji Hurníka.

Obdrží účastníci festivalu instruktivní klavírní literatury nějaké osvědčení o absolvování ve smyslu dalšího vzdělávání?

Vedle malých dárků od nás děti obdrží certifikát o účasti na semináři s Martinem Kasíkem, stejně jako všichni pedagogové certifikát o absolvování programu festivalu. Momentálně usilujeme o akreditaci ministerstva školství, ale v rámci univerzity je to trošku komplikovanější proces, snad se vše podaří přichystat na příští ročník.

Ač se na první pohled zdálo, že instruktivní klavírní literatura je určena jen úzké výseči z řad klavíristů, je zřejmé, že její aktivní poznání může prospět klavíristům všech generací a stylových preferencí. Je tomu tak?

Vzájemné potkávání a prolínání je tím nejzákladnějším záměrem festivalu. Na pozadí poznávání instruktivní literatury se protínají zájmy dětí – žáků ZUŠ, jejich pedagogů, našich studentů – interpretů a budoucích učitelů a samozřejmě nás vyučujících na Fakultě umění a v neposlední řadě také posluchačů a rodičů. Dochází zde k vzájemnému předávání inspirace a podnětů: pro děti je zážitek už samotné vystoupení na univerzitě a v rozhlase. Slyší také, jak skladby od stejných skladatelů zní v rukách těch „velkých“ klavíristů. Pro učitele představuje způsob práce na semináři tolik potřebné vyjití ze zaběhnutých kolejí a konfrontace s jiným pohledem na věc. Naši studenti mohou zblízka pozorovat práci s malými dětmi a pokusit se přenášet nabyté zkušenosti mezi vlastní interpretací, studiem a pedagogickou činností.

Milan Bátor | Další články

Přečtěte si více z rubriky "Hudba", nebo přejděte na úvodní stranu.