Kulturní deník pro Ostravu a Moravskoslezský kraj

Úvod Atd. Březen v Knihovně města Ostravy je ve znamení podpory čtenářské gramotnosti, říká Alena Bittmarová

Březen v Knihovně města Ostravy je ve znamení podpory čtenářské gramotnosti, říká Alena Bittmarová

9.3.2018 09:01 Atd.

Březen, měsíc čtenářů, patří k vrcholným aktivitám Knihovny města Ostrava. Nejen, že se chystají zajímavosti v její centrále u Sýkorova mostu, ale na své si také přijdou i čtenáři v jednotlivých pobočkách v městských čtvrtích. O tom, jak tento frmol prožívá knihovník, hovoří Alena Bittmarová z Centra vzdělávání. Mezi vyhlášené akce tohoto týdne patřilo například pasování prvňáčků na rytíře, v dalších dnech se návštěvníci mohou těšit na setkání s regionálními autory, ale také s vyhlášeným znalcem čtenářské obce profesorem Jiřím Trávníčkem, které se uskuteční ve spolupráci s univerzitou.

Zvětšit obrázek

Knihovnice Alena Bittmarová.
Foto: Knihovna města Ostravy

Jaké to je být v knihovně během Měsíce knihy? Dá se předpokládat, že se děje více akcí než v jiných měsících? Jsou březnoví čtenáři jiní?

V knihovně během Měsíce čtenářů je to stejné jako v jiných měsících. Ale je pravd, že v březnu se koná dost akcí na podporu čtenářství a čtenářské gramotnosti. Hlavním „tahákem“ na začátku měsíce je Týden prvňáčků, kdy pasujeme prvňáčky do stavu čtenářského a dostávají registraci do knihovny na rok zdarma. A na konci měsíce zase Noc s Andersenem, kdy děti přespávají v knihovně a je to vždy s tématem knihy. Jak vidíte, hodně jsou akce směřovány k dětskému čtenáři, kde máme potřebu ukázat či jen pouze naznačit cestu, kudy má literatura vstupovat do dětských duší. Ale nezapomínáme ani na dospělé čtenáře, konec března je již tradičně oslavou ostravských čtenářů, kdy připravujeme kvízy, soutěže, případně jiný kulturní program.

Některé akce pořádáte pravidelně, takže není potřeba je vydávat za události Měsíce knihy, jako třeba Operní sirény, což je akce ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským. Chápu to tak, že jste spřízněné instituce podporované z rozpočtu města, a tak si navzájem vycházíte vstříc. Co pro vás na oplátku dělá NDM? Dává svým divákům tipy na čtenářské zážitky?

Máte pravdu, některé z akcí organizujeme pravidelně, jako například již zmíněné Operní sirény. Ve středu 7. března se konal již 18. díl tohoto diskuzního pořadu, kde se probírá téměř vše ze světa hudebního divadla – od řízení inscenace, vysvětlení funkce kostýmních výtvarníků, dramaturgie operních inscenací, muzikologický vhled do produkce českých oper, tzv. starých oper či oper současných autorů, až po představení nových sezón. Tato vzájemná spolupráce s NDM Ostrava je velmi plodná, návštěvníci těchto besed si pochvalují klidné a příjemné prostředí knihovny s možností prezentace fondu hudebního oddělení, který mapuje i současnou produkci NDM Ostrava. Na oplátku NDM dává k dispozici návštěvníkům těchto besed zvýhodněné VIP vstupné na vybrané operní představení. A jestli dává čtenářské tipy? Určitě se s literaturou v rámci těchto besed návštěvníci setkávají, ať už se jedná o klasická díla z české hudební historie či třeba o Shakespearova Hamleta, řecké tragédie a vlastně vůbec mytologii jako takovou. Zároveň se návštěvníky necháváme inspirovat i pro doplnění našeho fondu hudebnin a nahrávek.

Literární a právní přednáška Jarmily Rýdlové na téma její knihy Právní minirádce pro život, to je také součástí nějakého širšího vzdělávacího cyklu?

Paní Jarmila Rýdlová nás oslovila, že je jednak rodačkou ze Studénky, tudíž regionální autorka, což nás zajímá, a jednak se profesně zabývá občanskoprávními situacemi, se kterými má zkušenosti a o kterých může povídat. Akce se koná ve čtvrtek 15. března.

Ve čtvrtek 22. března budete hostit profesora Jiřího Trávníčka, který bude vyprávět na téma Česká čtenářská republika. Akce vzniká ve spolupráci s Katedrou české literatury a literární vědy FF OU. Je to jeden z vrcholů Měsíce knihy? O čem tato událost bude?

Profesor Trávníček se dlouhodobě věnuje fenoménu čtenářství, a to formou, která je bezesporu velice oceňovaná nejenom akademickou obcí, ale také širokou čtenářskou základnou. Mezi mnoha odborníky je jeho kniha Česká čtenářská republika uváděna jako zásadní knižní počin minulého roku. Ne náhodou se Jiří Trávníček považuje za čtenářologa – ve svých velice poutavých přednáškách se totiž zabývá nejenom průzkumem fenoménu čtení, ale také se věnuje ve světě zcela ojedinělému českému čtenářskému zápalu. V čem vězí česká zarputilost, kdy se navzdory rozmachu nejrůznějších médií obecně čtenářství, knihám a knihovnám tak nebývale daří? Z čeho vyrůstá naše potřeba se s knihou setkávat, hovořit s ní nebo se s ní mnohdy také přít? A ano, je to jeden z vrcholů měsíce března jako měsíce čtenářů.

Knihovna města Ostravy má řadu poboček a zřejmě každá vyvíjí aktivity dle svých možností, je to tak? Které jsou nejaktivnější? Zajímavá je například akce z pobočky na Kutuzovově ulici ve Vítkovicích na téma Žítkovské bohyně.

Ve středu 21. 3. 16:30 představí Jana Molnárová pořad o tom, že Žítkovské bohyně svou magickou sílu čerpají z neméně magické krajiny kolem obce Žítkové na Moravských Kopanicích v Bílých Karpatech. Do této svérázné kopcovité krajiny na jihovýchodě Moravy, kde lidé žili roztroušeně po samotách a vystačili s tím málem, co měli, se výdobytky okolního moderního světa dostávaly jen velmi pozvolna. I díky tomu zde mohly vládnout bohyně ještě takřka do nedávné minulosti. Pro někoho čarodějnice a podvodnice, pro jiného moudré ženy.

A jak jsou na tom jiné pobočky městské knihovny?

Dá se říct, že všechny jsou nesmírně aktivní. V ostravských obvodech máme celkem 27 poboček a každá má svůj program pro dětské čtenáře, například dětské kluby, výtvarné dílny apod. Pro dospělé čtenáře máme nabídky besed, koncertů, ale také přednášky v rámci Virtuální Univerzity třetího věku a kluby Generace pro čtenáře v seniorském věku. Z této aktivity vznikl velmi zajímavý projekt Paměť Ostravy, do kterého přispívají žijící pamětníci, jejichž vzpomínky tvořily základ pro vydání stejnojmenného almanachu v tištěné i elektronické podobě.

Na které další aktivity byste ještě ráda upozornila?

Významnou součástí aktivity Knihovny města Ostravy jsou i služby pro čtenáře se specifickými potřebami. Naše Zvuková knihovna pro slabozraké a nevidomé čtenáře je jedna z prvních poboček Knihovny a tiskárny pro nevidomé Karla Emanuela Macana v Praze a má dlouholetou tradici, jednak v poskytování specializovaných služeb, ale také v pořádání kulturních a edukačních akcích.

Některé akce konáte synchronizovaně, všechny pobočky najednou, jako třeba Den ostravských čtenářů, kterým Měsíc knihy vrcholí, o čem bude?

Ano, ve čtvrtek 29. března oslavíme Den ostravských čtenářů. Vyhlásíme nejmladšího čtenáře v rámci projektu Bookstart. Zájemci mohou vyplnit kvízy a tajenky, knihovníci připraví tematické výstavky knih, a co je lákavé, bude vyhlášena čtenářská amnestie. Bývá tradicí, že na Den ostravských čtenářů bývá vyhlášení ostravského kola Král čtenářů, což je celorepubliková soutěž, vyhlašována Svazem knihovníků a informačních pracovníků (SKIP).

Martin Jiroušek | Další články

Přečtěte si více z rubriky "Atd.", nebo přejděte na úvodní stranu.