Kulturní deník pro Ostravu a Moravskoslezský kraj

Úvod Divadlo Proč nehrajeme? Prohlášení umělců k aktuální krizi kolem Staré arény v Ostravě

Proč nehrajeme? Prohlášení umělců k aktuální krizi kolem Staré arény v Ostravě

13.2.2019 13:55 Divadlo

Před nedávnem jsme na našich stránkách informovali o tom, že umělecký šéf Staré arény Pavel Gejguš se rozhodl ukončit spolupráci s touto scénou, která se pod jeho vedením stala opravdovým ostravským fenoménem. Přičinou jeho výpovědi byly neshody s předsedou spolku Zenem Václavíkem, který divadlo provozuje. Za Pavla Gejguše se postavili herci, kteří se Starou arénou spolupracovali, a divadlo nyní nehraje. Jde o definitivní konec této ambiciózní scény? Zveřejňujeme aktuální prohlášení umělců k současné krizové situaci. Pokud bude chtít na toto prohlášení reagovat provozovatel Staré arény, poskytneme mu stejný prostor.

Zvětšit obrázek

Kavárna Stará aréna.
Foto: ostravainfo.cz

PROHLÁŠENÍ HERCŮ A SPOLUPRACOVNÍKŮ STARÉ ARÉNY

Ke spolupráci se Starou arénou jsme byli přizváni předsedou spolku Stará aréna Zenem Václavíkem a uměleckým šéfem Pavlem Gejgušem. Ať už k práci herecké, režijní nebo hudební. Jsme za to velmi vděční, zažili jsme zde spoustu krásné práce a radosti z tvorby.

Potkali jsme se s kolegy napříč všemi ostravskými divadly, se studenty vysokých uměleckých škol a v neposlední řadě se studenty konzervatoře, se kterými jsme mohli pracovat a tak je i „umělecky vychovávat“. Pro studenty byla také možnost dostat se na jeviště před diváky cennou praktickou zkušeností. Stará aréna umožňovala sice časově náročnou, ale přesto svobodnou a radostnou tvorbu.

Těšili jsme se, že budeme součástí něčeho nového, něčeho, co v Ostravě není. Pod vedením režiséra a uměleckého šéfa Pavla Gejguše jsme opravdu věřili, že to dokážeme. Brzy nás také ostravský divadelní i divácký svět vzal na vědomí. Začaly vycházet příznivé recenze a divadelní sál se začal plnit.

Je nám absolutně jasné, jak je v dnešní době těžké vytvořit nové divadlo se vším, co k tomu patří (produkční a technické zázemí, finance, propagace atd.). Bohužel, právě toto se stalo základem našich sporů a nespokojenosti. Zažívali jsme neustálé zmatky v organizaci, chaos v přípravě představení, technické problémy během představení. Špatná propagace často zapříčinila nízkou návštěvnost.

Svolávali jsme schůzky, upozorňovali na opakující se problémy, hledali řešení. Přesto se nepodařilo vedení Staré arény dostat technickou a produkční složku do takového stavu, aby bylo možné smysluplně zkoušet nová představení, natož je bez obav z technických či produkčních selhání reprízovat. Vyčerpání z řešení stále stejných problémů a z toho vyplývající pocity zmaru dovedly k výpovědi uměleckého šéfa Pavla Gejguše. Jeho odchod byl pro nás velkým zklamáním, ale jednalo se o logické vyústění situace.

Po společné dohodě s ostatními kolegy jsme napsali výzvu vedení Staré arény, ve které jsme žádali okamžité a komplexní řešení problémů, včetně personálních, a to do 1. února 2019, aby bylo možné dál smysluplně pokračovat v naší práci.

Na společné schůzi se Zenem Václavíkem jsme shledali, že celou situaci nepovažuje za své selhání. Protože se nic nezměnilo, v půli ledna 2019 jsme znovu napsali výzvu k řešení problémů a adresovali ji konkrétně Zenovi Václavíkovi. Následovala však mailová komunikace plná polopravd, manipulativních informací a dokonce lží a urážlivých výroků.

Několik z nás si podalo žádost o přijetí do spolku Stará aréna, abychom se mohli aktivně zapojit do řešení problémů i tímto způsobem. Až na jednoho nebyl ovšem nikdo ze signatářů výzvy přijat. Jako důvod pro nepřijetí bylo uvedeno:

Dle platných stanov je člen spolku Stará aréna mimo jiné povinen zejména:
– aktivně se podílet na činnosti spolku
dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku

Vzhledem ke Tvému postoji v rámci současné situace by Tvé jednání bylo v přímém rozporu s těmito povinnostmi, což by nutně muselo vést k návrhu na Tvé vyloučení ze spolku […].“

Hrubě se nás dotklo, že jsme označováni za poškozovatele zájmů a dobrého jména spolku. Chápeme, že Stará aréna je v nelehké finanční situaci, ale za největší problém pokládáme špatné vedení divadla, špatnou interní komunikaci a naprosto nedostačující produkčně technické zázemí. Neproběhla konstruktivní řešení problémů, které jsme ve výzvě pojmenovali. Nastalá situace nás velmi trápí a je pro nás neúnosné v těchto podmínkách pracovat.

Pokračování provozu Staré arény se současným vedením by vedlo jen k poškozování našeho dobrého jména i dobrého jména Staré arény.

Proto jsme naši činnost ve Staré aréně ukončili.

Za signatáře Výzvy pro vedení spolku Stará aréna z 18.12.2018 Miroslava Georgievová, Robin Ferro, Antonín Dvořák.

V Ostravě dne 13. února 2019

Poznámka redakce: Výzvu jmenovitě podpořilo dvacet umělců včetně předních herců ostravských divadel, kteří se rozhodli ukončit svoji spolupráci se Starou arénou. Jejich jména má redakce k dispozici.

Přečtěte si více z rubriky "Divadlo", nebo přejděte na úvodní stranu.