Kulturní deník pro Ostravu a Moravskoslezský kraj

Úvod Atd. Andrej Harmečko, šéf kulturního centra Cooltour: Občas mívám pocity marnosti

Andrej Harmečko, šéf kulturního centra Cooltour: Občas mívám pocity marnosti

28.7.2019 Atd.

Ostravské centrum Cooltour neodmyslitelně patří už po dobu téměř deseti let k nejvýznamnějším kulturním institucím v Ostravě. V posledních dnech se ale objevují poplašné zprávy, že cosi v pozadí není úplně ideální. Šli jsme tedy přímo za tím nejkompetentnější člověkem, který nám mohl současnou situaci v Cooltouru popsat, za Andrejem Harmečkem.

Zvětšit obrázek

Šéf ostravského Cooltouru Andrej Harmečko.
Foto: Petr Kiška

Nedávno jste vydali tiskovou zprávu o vašich projektech Připomeňme si tedy na úvod, jaké projekty připravujete, jaké běží a které jsou nové?

Máme dva typy projektů. Jedny umělecké a jedny spíše veřejně prospěšné. Co se týká těch uměleckých, tak stále běží každoroční Move Fest Ostrava, Move Summer Intensive, umělecké rezidence, nové produkce představení a standardní dramaturgie. Teď například připravujeme nový projekt s názvem Offenziva. Jedná se o netradiční divadelní festival, který proběhne ve čtyřech posledních dnech srpna.  Projekt vznikl pod záštitou našeho společného programu v rámci podpory Creative Europe, který realizujeme společně s Poláky, Iry, Angličany a Islanďany. Navazujeme na původní myšlenky Shakespeare Off, který u nás kdysi vznikal a byl zaměřen na alternativnější divadelní počiny. Když říkám alternativní, nemyslím tím něco, co by mohlo odrazovat určitý typ diváků, to rozhodně ne. Toto jsou generačně mladší herci a jejich nezávislé spolky a působí po celé České republice.

Hovoříte o všech těchto projektech, jako by byly spolu úzce provázané…

Částečně také jsou. Festival Offenziva souvisí s naším dalším projektem, který vznikl pod názvem Refill a je to služba spojující majitele prázdných nemovitostí a zájemce o takové prostory. V rámci festivalu chceme nabídnout možnost vidět zajímavá představení v nejrůznějších prostorách. Myšlenka je následující: představíme divákům novou generaci umělců a spolu s nimi půjdeme za diváky tam, kde se právě nacházejí, třeba na radnici nebo do hospody atd. Nenutíme lidi chodit do divadla. My jdeme za nimi a hrajeme.

Počítáte s tím, že tento projekt bude mít každoroční opakování?

Ano. V tomto nultém ročníku máme soubory z České republiky, ale pro příští ročník už teď domlouváme účast mezinárodní. V letošním ročníku vystoupí celkem devět divadel a hrát se bude například v bývalé Galerii Beseda na Jurečkově ulici, v radnici Slezské Ostravy, v obchodním centru Nová Karolina na Jantarové ulici, na ulici Fráni Šrámka číslo 5, v amfiteátru Divadla loutek nebo v podzemních garážích pod pavilonem A na Černé louce. Všechny informace o programu jsou na webové adrese Offenziva.cz.

Pojďme blíže k Reffilu…

Ano. To je projekt, jehož záměrem je přesvědčit vlastníky opuštěných objektů, aby je dali k dispozici pro různé, například umělecké, veřejně prospěšné, ale i malé komerční počiny zdarma s tím, že nájemci uhradí pouze náklady za energie. Cooltour za poslední rok vedl pilotní část projektu, nyní se Refill zařadil pod novou městskou kancelář MAPPA – Městský ateliér prostorového plánování a architektury. Podařilo se nám zmapovat hodně přes stovku nevyužívaných ostravských nemovitostí a máme několik desítek zájemců s vlastními nápady a náplní. Někdy není úplně jednoduché přesvědčit vlastníky nemovitostí. Mnozí jsou toho názoru, že i když objekt třeba skoro pět let chátrá, zítra tam může být značková prodejna luxusního zboží. Snažili jsme se najít legislativní rámec, ve kterém by to mohlo fungovat, a inspirací bylo několik organizací z Německa, kde podobné věci běží. Většinou jde o úzkou spolupráci s vedením měst.

Můžete prozradit některé objekty, které jsou pro zmíněný záměr vhodné?

Tak všichni znají bývalý Hotel Palace nebo obchodní dům Ostravica-Textilia, ale tam teď jsou noví investoři a mají své záměry, nicméně je mnoho jiných opuštěných budov či prostor nevyjímaje veřejná prostranství. Problémy jsou i v legislativě, neboť řada objektů je svěřena městským obvodům, a ty mají fungovat jako dobří hospodáři, takže nic nemůže být zadarmo, aby se neohrožovala konkurence, a je nutné se s tím nějak poprat, aby odpovědní úředníci byli kryti.

Nepatří mezi ty objekty ta stará jatka u bývalého Bauhausu, kde se dnes nachází galerie PLATO?

Nepatří, protože tam je jiný investiční záměr, který realizuje město. Ale vedle je další objekt, který patřil k jatkám, je novější.

Mluvil jste ale i o veřejně prospěšných projektech.

Určitě k nim patří Komunitní zahrada vedle bývalé tržnice poblíž Černé louky. To je moc hezká věc, která vznikala z iniciativy lidí. Tu jsme intenzivně podpořili, což vyústilo ve velmi autentický komunitní prostor. Lidé si vlastní prací ve volném čase vybudovali místo, které má osobitý program a hlavně zajímavý účel, a tím se transformovala plocha, která vlastně k ničemu nebyla.

Můžete něco prozradit z toho, co připravujete na následující sezónu?

V rámci mezinárodního projektu, který má název Třeseme zdmi, připravujeme velkou inscenaci. Je o tom, že společnost si uvnitř sebe tvoří bariéry, chcete-li zdi, a to z důvodu populismu, rasismu a všeho možného. Projekt tyto věci zkoumá a nějak k nim přistupuje. Ve spolupráci s Centrem PANT budeme také na tato témata pořádat řadu přednášek. A na nich se vlastně bude sbírat materiál pro inscenaci. Ta nakonec bude reprezentovat Českou republiku a Ostravu na mezinárodním festivalu v Gdaňsku.

A jak vypadá perspektiva působení Cooltouru ve stávajícím objektu? Povídá se, že byste se snad měli stěhovat jinam. To jsou jenom řeči?

Ne, nejsou to úplně jen řeči. V téhle věci panuje už delší dobu jakási nejistota, která se stále protahuje a trochu nás brzdí v systematické práci do budoucna. Pro nás je klíčové mezinárodní působení. Prostě dovážet sem věci ze zahraničí, spolupracovat se zahraničím, vyvážet naši práci do světa a reprezentovat tím Ostravu a Českou republiku. Ale taková práce je dlouhodobá a potřebuje jasné a pevné zázemí. Před zhruba rokem a půl jsme vyhráli výběrové řízení na ideový záměr využití objektu vedle starých jatek, o kterém už jsme mluvili.  Nicméně uplynula relativně delší doba a nic se nepohnulo kupředu. Já rozumím tomu, že Ostrava má v této chvíli jiné priority. Bude se stavět koncertní síň. To je skvělé, ten návrh se mi opravdu líbí a bude zde další zajímavá dominanta. Ale dle mého názoru by se nemělo zapomínat na menší projekty, které zase oslovují jinou cílovou skupinu a především mají také strategické cíle.

Jsme tady devátým rokem a myslím, že máme za sebou opravdu velký kus práce. Bohužel nejsme nějak schopni se dobrat k tomu výsledku, který jsem popisoval – mezinárodní kulturní centrum. Takže s tím souvisí určitá únava u mne i kolegů a jaksi z různých prohlášení některých důležitých lidí mám někdy pocit marnosti. Já věřím ve spolupráci obyvatel města, aktivních lidí a politické reprezentace, že všichni společně potáhneme to město dopředu. No a ukazuje se, že prostě některé názory a oblasti jsou důležitější a některé zase ne – což je prostá realita. To je asi patrno na situaci, kdy tři hlavní nezávislé umělecké projekty jako Provoz Hlubina, Stará aréna a Cooltour prostě vyčerpaly svůj entuziasmus a energii, která tady zbyla po kandidatuře na Evropské hlavní město kultury. Někdy jsem si říkal, jak dlouho to potrvá, a teď vím, že to je těch osm nebo devět let.

Takže Cooltour čeká velmi klíčová sezóna, kterou pojedeme na plné pecky. A budeme pozitivní a nadšení, protože možná dojíždíme do cílové stanice, ať v ní čeká cokoliv.

Ladislav Vrchovský | Další články

Přečtěte si více z rubriky "Atd.", nebo přejděte na úvodní stranu.