Kulturní deník pro Ostravu a Moravskoslezský kraj

Úvod Hudba Zázraky se dějí aneb Ostravské znovuzrození největšího génia české barokní hudby

Zázraky se dějí aneb Ostravské znovuzrození největšího génia české barokní hudby

5.9.2019 Hudba

Druhý koncert Svatováclavského hudebního koncertu nabídl hudbu největšího českého génia barokní doby Jana Dismase Zelenky, a to v novodobé světové premiéře. Interpretace programu s názvem Missa 1724 se ujal rezidenční orchestr SHF Collegium 1704, který s dirigentem Václavem Luksem patří k světové špičce v provozování staré hudby s akcentem právě na Zelenkovu hudbu. Vokálních partů se ujal sbor Collegium Vocale 1704 a sólových partů se zhostili Helena Hozová, Kamila Mazalová, Aneta Petrasová, Ondřej Holub a Tomáš Šelc.

Zvětšit obrázek

Ze středečního koncertu v Evangelickém kostele v Ostravě.
Foto: Ivan Korč

Jan Dismas Zelenka patří k nejzáhadnějším postavám české hudby. Ani přes usilovné pátrání historiků a muzikologů se nepodařilo najít téměř nic o jeho dětství, školní docházce a vzdělání kromě zápisu o křtu v matrice narozených k 16. říjnu 1679 a pak až na tištěné synopsi školské hry, provozované v jezuitské koleji v Praze roku 1704. Nevíme, jak Zelenka vypadal, nedochoval se žádný portrét. Nevíme, proč si přidal k jménu „Dismas“, jednoho z ukřižovaných po Kristově levici, který se něčím provinil a před smrtí se ze svých hříchů vyzpovídal. Zelenkova hudba zrcadlí dokonale dobu pozdního baroka s jeho mystikou, afektovaností a monumentalitou. Časté srovnání s Johannem Sebastian Bachem je namístě, Zelenkova hudba je však temnější, expresivnější a živelnější.

Jedno takové období „temna“ Zelenka prožíval v roce 1724, kdy mu zemřel otec a skladatel složil působivé De Profundis a tvořil pouze hudbu plnou žalu a vášně. Z té doby pochází několik dalších kompozic, které zhudebňují jednotlivé části mše. Ačkoli nejde o díla, která k sobě patří, dirigent a šéf Collegia 1704 Václav Luks se rozhodl spojit je v jeden homogenní celek. Missu 1724 tak nenajdeme pod katalogovým číslem v Zelenkových monografiích, je to unikátní produkt-kompilát jednoho z nejvýznamnějších interpretů tohoto skladatele v současnosti, který sdružuje části mešního ordinaria z opusů 26, 30 a 32.

Collegium 1704 v Ostravě. (Foto: Ivan Korč)

Od prvních tónů orchestru Collegium 1704 a sboru Collegium Vocale 1704 jsem byl přikován k židli sugestivní silou Zelenkovy hudby, v níž se střídají momenty operní pěvecké virtuozity, velkolepé fugy a virtuózní barokní elementy v působivém dramatickém sledu. Hudba první kompozice fascinovala sugestivní rytmikou, která se nesla v naléhavém šestnáctinovém tečkovaném pohybu a postupně se měnila v neuvěřitelných rytmických konfiguracích. V orchestru Collegium 1704 není rozdíl mezi sólisty a méně důležitými hráči, tak jednotná společná energie a koncentrovaný výraz plynul z jejich interpretace pod Luksovým pozorným a vzrušeným vedením.

Ze středečního koncertu. (Foto: Ivan Korč)

Podobně stmelené, synchronizované a intonačně kultivované byly výkony sboru Collegium Vocale 1704, jehož přirozenou součástí byly úchvatné sólové kreace Heleny Hozové, Kamily Mazalové, Anety Petrasové, Ondřeje Holuba a Tomáše Šelce. Krása vokální interpretace sólistů i sboru vyrůstá z dokonalé deklamace latinského textu a mistrně utvářených frází, které jedinečným způsobem vyrůstají z hudební tkáně. Všechno v hudbě je o komunikaci, o schopnosti potlačit své já ve prospěch něčeho velkolepého a vznešeného. Když vidíte, jak jsou na sebe hráči obou Collegií a dirigent Luks napojeni, je ihned jasné, že tady probíhá něco víc než jen další obligátní koncert. Tady se uskutečňuje poslání.

Dirigent Václav Luks. (Foto: Ivan Korč)

Interpretace Zelenkovy hudby představuje jedno z největších úskalí barokní hudby. Party všech nástrojů jsou koncipovány virtuózním způsobem, zejména hráči bassa continua si v neuvěřitelně progresívních rytmických liniích sáhli na zenit interpretačních možností. Missa 1724 a zejména ponuré Miserere c moll obsahují drásavé disonance, překvapivé, nečekané a vynalézavé možnosti. Zelenka téměř neustále překvapuje a rozvíjí neuvěřitelné harmonické spoje, které svou extatičností vyvolávají pocit fyzické bolesti, tak intenzivní je psychologická prokreslenost jeho hudby.

Ze čtvrtečního koncertu. (Foto: Ivan Korč)

V ohlédnutí za koncertem nejsem schopen zmínit, vypíchnout natožpak kritizovat, protože jsme byli svědky něčeho vskutku mimořádného. Společná synergie a zodpovědná služba geniální hudbě geniálního českého skladatele fungovaly jako tmel, jako meltingpot, v němž se roztavily jednotlivé špičkové sólové výkony do centrálního životního pocitu, kterým Zelenkova hudba svědčí o duchu barokní epochy.

Václav Luks je muž na svém místě, neboť takové napojení interpreta na skladatele (i na své hráče a zpěváky) se slýchá skutečně málokdy. Je opravdu velké štěstí a nedocenitelná radost, že právě v Ostravě můžeme být svědky tohoto „zelenkovského“ zázraku a máme možnost se každoročně ponořit do fascinujícího labyrintu hudby největšího českého barokního génia v podání nejuznávanějšího českého tělesa v dané oblasti. Být přítomen zázraku, znamená být jeho součástí.

Milan Bátor | Další články

Přečtěte si více z rubriky "Hudba", nebo přejděte na úvodní stranu.