Kulturní deník pro Ostravu a Moravskoslezský kraj

Úvod Atd. Výzva, jaká nenechá chladným žádného výtvarníka: Hledá se autor budoucího památníku veteránů

Výzva, jaká nenechá chladným žádného výtvarníka: Hledá se autor budoucího památníku veteránů

8.4.2020 00:00 Atd.

Zároveň se soutěží na zhotovení uměleckého díla, které bude připomínat oběti tragické střelby v ostravské fakultní nemocnici z loňského prosince, se mohou umělci nyní hlásit do další soutěže na umělecké dílo ve veřejném prostoru. Město Ostrava již podruhé vyhlásilo soutěž na budoucí podobu památníku veteránů v nedávno rekonstruovaném parku Čs. letců v Moravské Ostravě. Cílem soutěže je vybudovat pietní místo, které bude důstojně připomínat všechny veterány, kteří nasazovali, nasazují a budou nasazovat své životy v boji za svobodu a demokracii.

Zvětšit obrázek

Park Čs. letců v centru Ostravy nedaleko Nové radnice.
Foto: Statutární město Ostrava

Ve dvoufázové, výtvarně-architektonické soutěži porotci přímo osloví čtyři renomované umělce a umělkyně, další zájemci se mohou do soutěže přihlásit. Termín pro odevzdání žádostí je stanoven na úterý 21. dubna do 13 hodin. Následně se sejde soutěžní porota, která ke čtyřem přímo osloveným vybere ze všech došlých žádostí na základě doručených portfolií další čtyři účastníky. Svůj návrh dohromady odevzdá osm jednotlivců nebo týmů. Vítěz bude vybrán do konce letošního roku. Devítičlennou porotu, ve které zasednou zástupci města, kraje, centrálního obvodu, Armády ČR a také odborníci, povede předseda, umělec a pedagog Petr Dub.

„Ve druhém řízení spojeném s hledáním podoby památníku se porota rozhodla pro soutěž kombinovanou. Zvolený formát umožňuje účast jak široké umělecké veřejnosti, tak skupině vyzvaných odborníků. Účast v soutěži přislíbili Ondřej Bělica, Pavla Sceránková, Kateřina Šedá, Jan a Petr Stolínovi. Oslovení umělci a umělkyně reprezentují významnou škálu autorských přístupů vedoucí na ose současného sochařství, intervencí ve veřejném prostoru, práce se sociálně-společenským kontextem až po komplexní architektonická řešení. Výběru předcházela intenzivní debata uvnitř poroty, jejímž cílem bylo nejen zajistit předpoklad kvalitních návrhů, ale také upozornit na různou roli a formálně odlišné možnosti současného umění ve veřejném prostoru v mezinárodním kontextu,“ uvedl předseda poroty Petr Dub.

Památník bude určen všem padlým vojákům, které nyní připomínají jiné památníky a pamětní desky v jednotlivých městech, obvodech a obcích, ale současně i novodobým veteránům, kteří v posledních dekádách plní a budou plnit své úkoly na zahraničních misích. Měl by prokazovat respekt jejich práci, při které často riskují své zdraví a životy. Hotov má být nejpozději v říjnu příštího roku. Náklady na zhotovení díla by neměly překročit částku 3,5 milionu korun.

Město Ostrava vypsalo otevřenou soutěž na realizaci památníku již v loňském roce. Podle poroty ale žádný z návrhů nesplnil očekávání zadavatele, proto město soutěž zrušilo.

Památník musí být podle zadání situován tak, aby neohrozil okolní památné stromy a nepoškodil ani další dřeviny, žádoucí není ani další rozšiřování zpevněných ploch na úkor trávníků. Podmínky soutěže jsou k dispozici ZDE.

Park, ve kterém bude památník umístěn, je významným krajinným prvkem. Je osázen převážně vzrostlou zelení, okolní zástavbu tvoří obytné a administrativní bloky. Park hojně využívají zejména místní rezidenti. V roce 2018 prošel rekonstrukcí a loni byl doplněn novým mobiliářem.

Zdroj: Tisková zpráva Statutárního města Ostravy

Přečtěte si více z rubriky "Atd.", nebo přejděte na úvodní stranu.