Kulturní deník pro Ostravu a Moravskoslezský kraj

Úvod Atd. Další pomoc v těžké době: Neziskovky mohou od Ostravy získat finanční injekci 20 tisíc korun

Další pomoc v těžké době: Neziskovky mohou od Ostravy získat finanční injekci 20 tisíc korun

5.5.2020 00:05 Atd.

Na pomoc neziskovým organizacím, které zasáhla opatření proti šíření nového typu koronaviru, je město Ostrava připraveno uvolnit první finanční prostředky na tzv. rychlou pomoc již v úterý 12. května. Žádosti o jednorázový příspěvek ve výši 20 tisíc korun pro zmírnění dopadů krizových opatření bude schvalovat v týdenních intervalech rada města a pomoc pak bude prakticky okamžitá. Na své úterní schůzi rozhodla rada o vyhlášení programu na podporu neziskového sektoru.

Zvětšit obrázek

Koronavirus dopadl na všechny provozovatele kulturních služeb.

O stanovenou finanční částku mohou žádat nejen provozovatelé neziskových kulturních institucí, ale také organizace pracující v oblastech  sportu, školství a vzdělávání, sociální péče, zdravotnictví, prevence kriminality, protidrogové prevence, podpory osob s hendikepem, volnočasových aktivit i rodinné podniky.

„Již téměř dva měsíce podporujeme místní drobné podnikatele a minulý týden jsme avizovali, že pomoc rozšíříme i na organizace neziskového sektoru. I ony jsou pro fungování města a pestrost života v něm velmi důležité. Speciální program na podporu neziskového sektoru, který nyní vyhlašujeme, počítá prozatím s alokací 20 milionů korun s tím, že pokud by se tato částka ukázala jako nedostatečná, jsme připraveni jednat o jejím navýšení. Podobně jako v případě podpory drobným podnikatelům budou hlavními atributy pomoci města neziskovým organizacím hlavně jednoduchost podání žádosti a rychlost poskytnutí peněz,“ uvedl primátor města Tomáš Macura.

Činnost neziskového sektoru postupně omezila rozhodnutí Bezpečnostní rady státu, která od 10. března zakázala pořádání akcí a představení přesahující účast 100 osob. O tři dny později byl limit snížen na 30 osob. S účinností od 24. března začal platit zákaz volného pohybu osob na území České republiky s uvedenými výjimkami. Krizová opatření v podstatě zastavila činnost organizací neziskového sektoru, které mnohdy nemají možnost za této situace dosáhnout na jakékoliv příjmy.

„Pomoc ve výši 20 tisíc korun je určena organizacím v neziskovém sektoru, které k 9. březnu prokazatelně provozovaly své aktivity v uvedených oblastech na území města Ostravy nejméně jeden rok a zároveň na základě krizových opatření musely přerušit svou činnost. Nabízíme jim rychlou pomoc ke zmírnění dopadů  způsobených koronavirovou pandemií,“ uvedla náměstkyně primátora pro školství a sport Andrea Hoffmannová.

Pomoc je určena organizacím, kterým vládní opatření omezila činnost, ale zůstaly jim fixní náklady, které doloží čestným prohlášením. Zároveň nejsou kryty dotacemi města k financování jejich celoroční činnosti. Žádost musí obsahovat spolu s identifikací zájemce zejména odůvodnění s informací, jak byla daná organizace postižena výše uvedenými vládními opatřeními. O finanční pomoc mohou žádat spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy.

Od 5. května mohou zájemci podávat elektronicky i poštou své žádosti prostřednictvím jednoduchého formuláře zveřejněném na webu města Ostravy – www.ostrava.cz/pomocneziskovkam.

Zdroj: Tisková zpráva Statutárního města Ostravy

Přečtěte si více z rubriky "Atd.", nebo přejděte na úvodní stranu.