Kulturní deník pro Ostravu a Moravskoslezský kraj

Úvod Atd. Další pomoc v těžké době: Neziskovky mohou od Ostravy získat finanční injekci 20 tisíc korun

Další pomoc v těžké době: Neziskovky mohou od Ostravy získat finanční injekci 20 tisíc korun

5.5.2020 Atd.

Na pomoc neziskovým organizacím, které zasáhla opatření proti šíření nového typu koronaviru, je město Ostrava připraveno uvolnit první finanční prostředky na tzv. rychlou pomoc již v úterý 12. května. Žádosti o jednorázový příspěvek ve výši 20 tisíc korun pro zmírnění dopadů krizových opatření bude schvalovat v týdenních intervalech rada města a pomoc pak bude prakticky okamžitá. Na své úterní schůzi rozhodla rada o vyhlášení programu na podporu neziskového sektoru.

Zvětšit obrázek

Koronavirus dopadl na všechny provozovatele kulturních služeb.

O stanovenou finanční částku mohou žádat nejen provozovatelé neziskových kulturních institucí, ale také organizace pracující v oblastech  sportu, školství a vzdělávání, sociální péče, zdravotnictví, prevence kriminality, protidrogové prevence, podpory osob s hendikepem, volnočasových aktivit i rodinné podniky.

„Již téměř dva měsíce podporujeme místní drobné podnikatele a minulý týden jsme avizovali, že pomoc rozšíříme i na organizace neziskového sektoru. I ony jsou pro fungování města a pestrost života v něm velmi důležité. Speciální program na podporu neziskového sektoru, který nyní vyhlašujeme, počítá prozatím s alokací 20 milionů korun s tím, že pokud by se tato částka ukázala jako nedostatečná, jsme připraveni jednat o jejím navýšení. Podobně jako v případě podpory drobným podnikatelům budou hlavními atributy pomoci města neziskovým organizacím hlavně jednoduchost podání žádosti a rychlost poskytnutí peněz,“ uvedl primátor města Tomáš Macura.

Činnost neziskového sektoru postupně omezila rozhodnutí Bezpečnostní rady státu, která od 10. března zakázala pořádání akcí a představení přesahující účast 100 osob. O tři dny později byl limit snížen na 30 osob. S účinností od 24. března začal platit zákaz volného pohybu osob na území České republiky s uvedenými výjimkami. Krizová opatření v podstatě zastavila činnost organizací neziskového sektoru, které mnohdy nemají možnost za této situace dosáhnout na jakékoliv příjmy.

„Pomoc ve výši 20 tisíc korun je určena organizacím v neziskovém sektoru, které k 9. březnu prokazatelně provozovaly své aktivity v uvedených oblastech na území města Ostravy nejméně jeden rok a zároveň na základě krizových opatření musely přerušit svou činnost. Nabízíme jim rychlou pomoc ke zmírnění dopadů  způsobených koronavirovou pandemií,“ uvedla náměstkyně primátora pro školství a sport Andrea Hoffmannová.

Pomoc je určena organizacím, kterým vládní opatření omezila činnost, ale zůstaly jim fixní náklady, které doloží čestným prohlášením. Zároveň nejsou kryty dotacemi města k financování jejich celoroční činnosti. Žádost musí obsahovat spolu s identifikací zájemce zejména odůvodnění s informací, jak byla daná organizace postižena výše uvedenými vládními opatřeními. O finanční pomoc mohou žádat spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy.

Od 5. května mohou zájemci podávat elektronicky i poštou své žádosti prostřednictvím jednoduchého formuláře zveřejněném na webu města Ostravy – www.ostrava.cz/pomocneziskovkam.

Zdroj: Tisková zpráva Statutárního města Ostravy

Přečtěte si více z rubriky "Atd.", nebo přejděte na úvodní stranu.