Kulturní deník pro Ostravu a Moravskoslezský kraj

Úvod Obraz & Slovo Figurama na ostravské Fakultě umění srovnává různé přístupy vysokoškolských studentů k figurální kresbě

Figurama na ostravské Fakultě umění srovnává různé přístupy vysokoškolských studentů k figurální kresbě

19.4.2021 19:52 Obraz & Slovo

V Ostravě začne Figurama. Ve středu 21.dubna bude formou streamované vernisáže zahájen další ročník této přehlídky, ve které se představují studentské figurální práce na mezinárodní úrovni. Nechybí ani zastoupení zdejší Fakulty umění. 

Zvětšit obrázek

Kresba Patryka Gmereka z polské ASP Wroclaw.

Figurama, 21, mezinárodní výstava, mapující studentské i pedagogické výtvarné přístupy ke ztvárnění figury, je již nainstalována. Projekt je vlastně takovým velkým otevřeným ateliérem, kde můžeme zkoumat práce studentů a formálně-obsahová úskalí, s nimiž se při transkripci modelu potýkají. K vidění jsou i volnější stylizační a interpretační posuny ve vnímání figury jakožto komunikačního znaku.

Projekt založili Boris Jirků a Karel Pokorný v roce 2001. Borise Jirků, toho času působícího na pražské UMPRUM, napadlo, že studentské práce z ateliéru figurální kresby vystaví. První výstava tedy proběhla ve Znojmě v roce 2001 a tehdy na ní participovali studenti kresby z pražské UMPRUM a brněnské Fakulty architektury VUT. Výstava zarezonovala a projekt postupně zahrnul téměř dvě desítky spolupracujících škol, včetně zahraničních. Každoročně začaly vznikat katalogy, lokální výstavy a doprovodné programy.

Nyní má Figurama dvacet let a Fakulta umění Ostravské univerzity jako stabilní účastník aktuálně vystavuje studentské práce jak ve své alma mater na Podlahově ulici, tak i v Galerii Student v budově Pedagogické fakulty na ulici Fráni Šrámka.

Kresba Marty Domagały z polské ASP Katowice.

Figuramu jako myšlenku můžeme vnímat, a zakladatelé to tak i prezentují, jako vztyčený prst těm, kteří zastávají názor, že v současnosti již figurální kresbu není nutné v ateliérech vyučovat. Jednu dobu se opravdu mohlo zdát, že průnik nových médií do umění definitivně pohřbí tradiční ateliéry a dokonce se spekulovalo o možném zániku kresby, malby a figurálního umění. Nic z toho se nepotvrdilo, naopak. Malba si stále drží pevnou pozici v portfoliu uměleckého vyjadřování a figura v umění zažívá takovou renesanci, že se začínají formovat šířeji rozpoznatelné tendence. Například figury expanzívně vyplňující prostor plátna, neo-kubistické stylizace, figury jako průhledné či kolážovitě dekontextualizované znaky…

Figura je prostě v umění stále přítomna a nemyslím si, že se jedná jen o dobržďující parní vlak tradice. Figura je totiž nástroj reprezentace člověku blízký. Umožňuje ohromné spektrum narací, emocí a psychologických introspekcí. Může být výsledkem expresivně-gestického procesu, a přesto reprezentovat přesně zacílenou informaci, naproti tomu hyperrealisticky vystavěná malba může naopak otevírat tajemné a nekonkrétní výkladové spektrum možností. Řekl bych, že figurální flow současnosti souvisí s  akcelerací vědomí, že člověk se stal determinátorem, na němž závisí osud planety (možná je i tento výrok příliš antropocentricky nabubřelý). Člověk jako (de)strůjce, zároveň jako oběť.

Kresba Josefa Albrechta z Fakulty umění Ostravské univerzity.

Přítomnost figury, ale také obecněji velké zastoupení fyzické materiality v současném umění zcela jistě reaguje na invazivní progresi virtualizace a technologizace života. Člověk-technooptimista zároveň modelující dystopickou budoucnost, v níž umělá inteligence přebírá řízení, rozhodování, organizaci, práci… život.

Figura se tak stává nástrojem jak pro vyjádření osobní myšlenky, postoje, či emoce, tak je i otiskem civilizačních fenoménů.

Kresby na letošní ostravské Figuramě jsou vystaveny na chodbách Fakulty umění a pocházejí z tuzemských i zahraničních škol. Nalezneme zde práce z pražské AVU a dalších českých uměleckých škol – Zlín, Plzeň, Pardubice, Litomyšl a samozřejmě nechybí Ostrava. Ze zahraničí máme zastoupeny polské školy – Poznaň, Katowice, Wroclav, ze Slovenska je to Bánská Bystrica a Bratislava. Aby byl středoevropský prostor kompletní, nechybí ani práce z budapešťské akademie.

Kresba Alžběty Rajchlové z pražské AVU.

Výběr vystavovaných figurálních kreseb a studií je promísený a reprezentuje jak výsledky povinných ateliérových studentských prací, tak i volně pojatou tvorbu z pozdějších ročníků, například studentů oboru kresba. Právě toto mísení ale ztěžuje možnosti komparace jednotlivých školských přístupů. Ty jsou sice rozpoznatelné, ale volně pojaté kresby do prezentovaných bloků jakoby nepatřily. Teď jde o to, zdali chce být Figurama vědecko-výzkumným projektem otvírajícím diskuzi nad jednotlivými přístupy ve výuce figurální kresby, nebo jen volnou přehlídkou. Nyní se nachází právě někde uprostřed.

Každopádně je zajímavé sledovat rozdílné přístupy jednotlivých škol, například pražská akademie klade důraz na tradiční kresbu s velkým akcentem na stínování a definici objemu, ve Zlíně nalezneme zase figury vedené čistou obrysovou linií a pro polské školy je zase typická větší míra expresivity, ať už ve výrazu, tak formě. V Budapešti se zaměřují na zvládnutí klasické anatomie a na pracích z Bánské Bystrice je pak zřejmý důraz na perspektivní zkratky a zkoumání figury ve vztahu k prostoru.

Kresba Lenky Borkové z Bánské Bystice.

Jak již bylo řečeno v úvodu, součástí projektu je i výstava pedagogů, tzv. Artelerie v Galerii Student na Pedagogické fakultě. Jejím kurátorem je Václav Rodek, který je i spoluorganizátorem celého projektu Figuramy v Ostravě. Do výstavy vybral zástupce převážně místní Fakulty umění jako jsou Daniel Balabán, Jiří Kuděla, Jaroslav Koléšek, Marek Sibinský a další. Malá výstava, která opět nemůže být, tentokráte díky svému rozsahu, nijak výzkumně více relevantní, se pokouší alespoň o základní, ovšem v kurátorském textu pregnantně rozpracovanou analýzu pohledu na figuru jako na znak-iluzi-projekci.

Pohled do instalace v Galerii Student na ul. Fráni Šrámka. (Foto: autor)

Myslím, že Figurama je dobrý projekt. Chybí mu ovšem komplexnější výzkumné ambice. Jistě by mohl být dobrým vědeckým podnikem rezonujícím především do školního prostředí. Mohl by se více analyticky rozpracovat s tím, že výsledky takovýchto přehlídek by se daly prezentovat a diskutovat na konferencích (dle slov Václava Rodka se již ale o podobném směřování uvažuje).

Každoroční katalogy by se mohly proměnit spíše ve výzkumné studie, všímající si nuancí a charakteristik v pedagogických postojích výuky a v neposlední řadě by mohla být figurální kresba provázána s reflexí figurální malby a hledáním jejích nových poloh v diskurzu současného umění.

*

Ve středu 21. dubna 2021 proběhne v 17 hodin streamovaná vernisáž výstavy Figurama a v 18 hodin vernisáž výstavy Znak – Iluze – Projekce z cyklu Artelerie. Streamy budou ke zhlédnutí na facebookových stránkách Fakulty umění Ostravské univerzity.

Jaroslav Michna | Další články

Přečtěte si více z rubriky "Obraz & Slovo", nebo přejděte na úvodní stranu.