Kulturní deník pro Ostravu a Moravskoslezský kraj

Úvod Atd. DOKUMENT: Proti skandální a bezprecedentní snaze o omezení provozu ostravského studia České televize

DOKUMENT: Proti skandální a bezprecedentní snaze o omezení provozu ostravského studia České televize

27.6.2022 15:50 Atd.

Iniciativa, která reaguje na snahy o „zakonzervování“ výroby ostravského studia České televize, vznikla v Ostravě. Výzvu, pod kterou je podepsána řada významných osobností kulturního života regionu, obdrželi primátor Tomáš Macura, hejtman Ivo Vondrák, zástupci vedení ČT i nejvyšší ústavní činitelé. Výzvu zveřejňujeme v plném znění. O závažných obavách o osud ostravského studia svědčí i fakt, že odbory České televize vyhlásily stávkovou pohotovost kvůli úsporným opatřením, které před pár dny představil generální ředitel ČT Petr Dvořák a které se mají výrazně dotknout právě Ostravy.

Zvětšit obrázek

Ostravské studio České televize ve Dvořákově ulici.
Foto: ČT

Věc: Iniciativa za zachování Televizního studia Ostrava

Komu:

Ing. Tomáš Macura, MBA – primátor statutárního města Ostrava
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. – hejtman Moravskoslezského kraje
Mgr. Pavel Matocha – předseda rady ČT
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. – předseda vlády České republiky
Mgr. Martin Baxa – ministr kultury ČR
RNDr. Miloš Vystrčil – předseda Senátu PČR
Ing. Markéta Pekarová Adamová – předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR
Ing. Petr Dvořák, MBA – generální ředitel ČT
PhDr. Miroslav Karas – ředitel Televizního studia Ostrava

Vážení,

se znepokojením sledujeme záměr vedení České televize zrušit studiovou výrobu v Televizním studiu Ostrava a přesunout výrobu ostravských pořadů do Televizního studia v Brně. Avizované úspory ve výši 300 milionů korun v nejbližších dvou letech znamenají v podstatě škrt ve výši výrobních nákladů celé programové výroby studia mimo zpravodajství. Na vrub Ostravy a moravskoslezského regionu se přitom plánuje celá třetina z 920 milionů korun celkových úspor, kterých chce vedení ČT v letech 2023 a 2024 podle prohlášení generálního ředitele Petra Dvořáka dosáhnout.

Obáváme se, že tento záměr přinese výrazné zakonzervování ostravského studia a de facto jeho omezení na zpravodajskou redakci. V Ostravě se aktuálně kromě dramatické a dokumentární tvorby vyrábějí rovněž původní dětské pořady, živě vysílané studiové pořady jako Na stopě, Dobré ráno ad., vzdělávací pořady, divadelní či hudební záznamy. Bez studiového zázemí a potřebných finančních prostředků je jejich výroba ohrožena.

Televizní studio Ostrava je vnímáno odbornou i laickou veřejností v regionu jako nedílná součást jeho kulturní a společenské identity. Zároveň hraje roli jednoho z významných stabilizačních faktorů, pevných průsečíků rozdělené společnosti. V neposlední řadě jsou na něj navázány kulturní instituce a kreativní projekty či festivaly v regionu, další filmoví producenti a společnosti v regionu a také vysokoškolské vzdělávání v oblasti televizní a filmové tvorby v moravskoslezském regionu. Zakonzervování výroby bude mít vliv nejen na možnosti odborné praxe studentů, ale i na jejich uplatnění, stejně tak na uplatnění filmových a televizních kreativců a dalších profesionálů z oboru.

Takovéto výrazné omezení provozu ostravského televizního studia považujeme za bezprecedentní a skandální, a to nejen s ohledem na 66letou historii studia, ale i vzhledem k tomu, že Moravskoslezský kraj má čtvrtý nejvyšší počet obyvatel ze všech krajů ČR (a po Praze nejvyšší hustotu zalidnění) a patří mezi restrukturalizací průmyslu nejvíce postižené regiony.

Média veřejné služby jsou nedílnou součástí demokratické společnosti. Jejich posláním není jen výroba objektivního a nezávislého zpravodajství, ale i tvorba na poli vzdělávacích a uměleckých pořadů, tvorba dokumentární a dramatická, jež tvoří kulturní kánon české společnosti. Regionální perspektiva stejně jako reflexe regionu, života v něm, jeho obyvatel či kulturního dění k tomu v dnešním globálním světě neodmyslitelně patří.

Žádáme proto Radu ČT a politickou reprezentaci regionu i České republiky, aby strukturu plánovaných úspor přehodnotily a začaly se vážně zabývat příčinami, které k nim vedly. Nedopusťte toto pro moravskoslezský region neakceptovatelné „rozvržení“ úspor, jež je navrhováno v evidentní a neobhajitelný neprospěch Televizního studia Ostrava.

Zároveň Vás žádáme o reakci, jak budete k této problematice v následujících týdnech přistupovat.

Děkujeme za pochopení i odpověď,

za iniciativu:

Ivan Binar – spisovatel
Naděžda Goryczková – ředitelka Národního památkového ústavu
Monika Horsáková – publicistka, dokumentaristka, vedoucí Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby Slezské univerzity v Opavě
Pavel Hruška – literární historik
Jakub Chrobák – literární historik, vysokoškolský pedagog, básník
Martin Jemelka – historik, hudební publicista a vysokoškolský pedagog
Jiří Jůza – ředitel Galerie výtvarného umění Ostrava
Viktor Kolář – fotograf
Radovan Lipus – režisér
Jiří Macháček – nakladatel, šéfredaktor nakladatelství Protimluv
Iva Málková – literární historička, profesorka Ostravské univerzity
Dagmar Misařová – rozhlasová publicistka a dokumentaristka
Marek Pokorný – ředitel městské galerie PLATO Ostrava-
Romana Rosová – historička, památkářka
Ilona Rozehnalová – majitelka ostravského klubu a antikvariátu Fiducia, zakladatelka okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu
Miroslava Sabelová – ředitelka Knihovny města Ostravy
Jiří Sovadina – historik, učitel, spoluzakladatel vzdělávacího portálu moderní-dějiny.cz
Tomáš Suchánek – ředitel festivalu Dream Factory
Jiří Surůvka – umělec, performer, kurátor, vedoucí Ateliéru video, intermedia a performance na Fakultě umění Ostravské univerzity
Petr Šimíček – historik, učitel, spoluzakladatel vzdělávacího portálu moderní-dějiny.cz
Jakub Tichý – ředitel Komorní scény Aréna
Tomáš Vůjtek – dramatik, dramaturg Komorní scény Aréna
Ondřej Vysloužil – architekt, Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA)
Michal Zezula – Národní památkový ústav, ředitel územního odborného pracoviště Ostrava
Jan Žemla – ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava

Přečtěte si více z rubriky "Atd.", nebo přejděte na úvodní stranu.