Kulturní deník pro Ostravu a Moravskoslezský kraj

Úvod Obraz & Slovo Figurama na ostravské Fakultě umění: Lidské tělo jako středobod pozornosti umělců

Figurama na ostravské Fakultě umění: Lidské tělo jako středobod pozornosti umělců

25.10.2022 14:44 Obraz & Slovo

Letošní ročník akce Figurama probíhá v prostorách Fakulty umění Ostravské univerzity. Výstavu prezentující vybrané práce českých i zahraničních studentů uměleckých oborů i projekty jejich vyučujících je možné vidět do 2. listopadu. Součástí akce jsou také workshopy pro studenty pod vedením umělců a profesorů Borise Jirků a Sławomira Kuszczaka.

Zvětšit obrázek

Z vernisáže výstavy Figurama.
Foto: Michaela Petrov Balabánová

Desítky figurálních kreseb v životní velikosti, které vytvořili studenti českých i zahraničních vysokých uměleckých škol, jsou vystaveny v budově Fakulty umění na ulici Podlahově v Mariánských Horách. K vidění jsou velkoformátové studijní kresby, ale také komponovaná a formálně i koncepčně propracovaná díla. Příležitost sledovat takové množství přístupů, technik a metod v pracích jednotlivých autorů z různých škol, ateliérů i oborů, vznikajících často pod vedením předních osobností umělecké scény, je unikátní.

V nějaké formě se s technikou kresby podle živého modelu setká v rámci studia umění každý a přes veškeré konceptuální i provokativní a podvratné tendence a trendy stále tento obor zůstává něčím jako základní disciplínou, s níž je velmi užitečné mít určitou zkušenost, aby bylo možné se poctivě věnovat jakékoli souvislé práci.

Z výstavy Figurama. (Foto: Michaela Petrov Balabánová)

Pozice kresby a dalších „tradičních“ médií či řemesel je v současnosti nejistá, od minulého století zkoušená konceptuálními přístupy v akademických kruzích i v populární nebo alternativní kultuře. Doby francouzských salonů, v nichž bylo každé vykročení z realistického pojetí nepředstavitelnou provokací, jsou dávno pryč, ani pisoár vystavený v galerii jako umělecké dílo dnes již nikoho nepřekvapí. Naopak. Intermediální a performativní umění lze sledovat celkem hojně, ale výstavu současných tvůrců zaměřenou převážně na výtvarnou a řemeslnou práci, jako je Figurama, není tak snadné navštívit, jak by se možná zdálo. Na vysokých uměleckých školách existují kresba, malba či socha jako samostatné obory, zároveň musí studenti všech ateliérů absolvovat předměty na realistickou tvorbu zaměřené. Figurální kresba je pak spolu s plastickou anatomií nebo dějinami umění povinná pro všechny.

Z výstavy Figurama. (Foto: Michaela Petrov Balabánová)

Každý umělec má svůj vlastní rukopis a technika, kterou celý svůj aktivní tvůrčí život kultivuje, se většinou vyvíjí spolu s jeho výrazem i zaměřením. Přesto je možné hledat styčné body ve snahách o zachycení vnější či vnitřní reality a její interpretaci. Umělcova práce se pak místy začne podobat práci exaktně vědecké, což si možná někdo, kdo nikdy nezkoušel zachytit skutečnost v jejích proporcích a zákonitostech, dokáže jen těžko představit. Tento vztah lze sledovat i v tvorbě profesora Slawomira Kuszczaka, jednoho z vedoucích ateliérů kresby Univerzity výtvarného umění Magdaleny Abakanowicz v Poznani. Pro uměleckou tvorbu se rozhodl až po studiu přírodovědného lycea. V rámci svého workshopu akcentoval celkovou kompozici práce i technické detaily. V souvislosti s celou akcí vystavuje také své obrazy v Galerii Student, výstava má název Malarstwo a potrvá do 26. října 2022.

Z výstavy Figurama. (Foto: Michaela Petrov Balabánová)

Profesor Boris Jirků, který je zakladatelem projektu a vedoucím ateliéru kresby na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni, nabídl své zkušenosti i přístup a vedl kreslíře k pozornosti vůči prostoru, objemu, tvaru a zkreslení, čemuž se sám dlouhodobě věnuje ve své tvorbě. Je výrazným a oceňovaným autorem nejen české scény. V práci se studenty dává postupně důraz na konstrukci geometrického euklidovského trojrozměrného prostoru, stavbu lidského těla s anatomicky přesnými detaily, proměnu dynamiky a perspektivy a posílení autentického výrazu. Podobné workshopy pak v rámci programu probíhají i na dalších evropských univerzitách. Figurama také již pátým rokem uděluje evropskou cenu Egona Schieleho za nejlepší studentskou figurální kresbu nebo malbu.

Z výstavy Figurama. (Foto: Michaela Petrov Balabánová)

Umělec Václav Rodek, působící dlouhodobě jako odborný asistent v ateliéru malby, účast Fakulty umění v letošním ročníku Figurama zorganizoval. Ve své tvorbě též často řeší mytologii i skutečnost, otázku hmoty, materiálu a problematiku prostoru vůbec. Svým otevřeným a receptivním přístupem inspiruje i v rámci výuky. Pod jeho vedením se do akce zapojili také studenti VŠB – Technické univerzity Ostrava. Vztah figury s krajinou, objektu či subjektu s okolím je snad i jakousi základní průmětnou, která umožňuje konstruovat symboliku i vyprávění. Lidské tělo je pak jediným skutečně známým prostředím v neuchopitelném a nekonečném kosmu, a tak se zřejmě stává i snadno zachytitelným a čitelným znakem i pozorovací základnou. Snaha mu porozumět a pochopit je spojuje všechny upřímné badatele v možnostech tvůrčího ducha, tedy přirozeně i umělce.

Z výstavy Figurama. (Foto: Michaela Petrov Balabánová)

Figurama je mezinárodní projekt zaměřující se na figurální tvorbu v médiu kresby, malby i sochy.  Součástí akce jsou různé expozice, workshopy, přednášky i prezentace, letos probíhá jedna z výstav do 2. listopadu 2022 v prostorách kreslírny, chodeb prvního a druhého patra budovy Fakulty umění Ostravské univerzity (budova P, Podlahova 3, Ostrava-Mariánské Hory). Spojuje patnáct evropských univerzit, zastoupeny jsou pracemi svých studentů i projekty vyučujících. Vznikl mimo jiné obsáhlý katalog, který je dostupný i online a je možné si v něm prohlédnout podrobnou prezentaci celé akce.

Z výstavy Figurama. (Foto: Michaela Petrov Balabánová)

Michaela Petrov Balabánová | Další články

Přečtěte si více z rubriky "Obraz & Slovo", nebo přejděte na úvodní stranu.