Kulturní deník pro Ostravu a Moravskoslezský kraj

Úvod Hudba Vánoce s Permoníkem: Hudba plná všelidského porozumění a nehasnoucí naděje

Vánoce s Permoníkem: Hudba plná všelidského porozumění a nehasnoucí naděje

24.12.2023 13:16 Hudba

V posledních bolestiplných dnech často znělo přání, abychom překonali propasti, které mohou společnost ještě víc rozdělit. Dobro neexistuje bez své odvrácené strany, ale světlo nakonec tmu pohltí, protože kdo v něj uvěří, tomu svítí navěky. Světlem se může stát každý, kdo vytváří dobré věci. Světlo, teplo a naději přináší také zbrusu nové vánoční album sboru Permoník. V jeho radostné atmosféře zní spolu se slovy koled z různých koutů světa jedna nezlomná pravda: láska může zachránit svět.

Zvětšit obrázek

Obal nového CD Vánoce s Permoníkem.

Nové album karvinského sboru Permoník přináší čtyři různé pohledy na hudební symboliku Vánoc. Na počátku je pásmo evropských vánočních koled Vysoko hvězda olomouckého skladatele Jana Vičara. V pestrém orchestrálně-sborovém hávu šestice populárních vánočních koled zní tajemně, rozechvěle a radostně. Příznačným motivem je citace melodie vánoční písně Tichá noc, která zní jako pevnina uprostřed rozbouřených orchestrálních souzvuků a nadšených sborových pasáží.

Anglická Joy to the World, slovenská Buvaj, dieťa krásne, španělská Riu, riu, chiu, anglická In the Bleak Midwinter, polská Gore gwiazda Jezusowi a moravská Kristus Pán se narodil. Šestice koled a šest odlišných hudebních světů, které vypráví rozdílnými způsoby jeden a tentýž příběh. Virtuózní instrumentace Vičara, zažehnuté pěvecké podání Permoníku a excelentní výkony Janáčkovy filharmonie vytváří z této vánoční kolekce úchvatný panoramatický odraz reflexí narození Krista.

Druhým zastavením Vánoc s Permoníkem je Hajdom, hajdom, tydlidom. Tři koledy v úpravě Jana Vičara pro karvinské vokální kvarteto Quadricinium jsou oděny subtilní instrumentací. Trubka v první a třetí části a housle v části druhé. Dále jsme svědky obdivuhodných vokálních výkonů, které se nezalekly ani rafinovaných pěveckých technik a překvapivých instrumentačních i harmonických efektů. Quadricinium na nahrávce zpívá ve složení Martina Juríková (1. soprán), Kateřina Kubínová (2. soprán), Karina Grimová (1. alt) a Radka Veselá (2. alt), přičemž dámy jednomyslně potvrzují, že jejich soubor patří k tomu nejzásadnějšímu, co v současné době na tuzemské sborové scéně existuje.

Permoník na adventním koncertu. (Foto: archiv)

Vánoční tematikou jsou inspirovány i Slezské koledy pro dětský sbor a cappella Otmara Máchy. Mimochodem tento dnes už poněkud zapomínaný geniální skladatel se narodil v Ostravě-Mariánských Horách a svou tvůrčí inspiraci čerpal z tradice moravské a slezské lidové hudebnosti. Slezské koledy Otmara Máchy nejsou stylizací či úpravou vánočních písní, ale skladatelův autorský cyklus na rázovité texty Františky Axmanové. Vznikl z podnětu zakladatelky a sbormistryně Permoníku Evy Šeinerové. V loňském roce Máchovo dílo upravil pro smíšené Sexteto Permoník Jan Vičar a v této nové podobě zaznívá na vánočním albu. Máchovy koledy provází obrovská odvaha a svoboda v hudebním i textovém pojetí. Není to však svoboda, která by vnesla do díla chaos. Naopak. Posluchač je přímo fascinován logikou kompoziční výstavby, virtuozitou pěveckého tělesa stejně jako senzitivitou a bodrým humorem.

Smíšené vokální sexteto Permoník na nahrávce zpívá ve složení Zuzana Nerovská (soprán), Johana Juríková (mezzosoprán), Daniela Kučerová (mezzosoprán), Hana Gajdaczová (alt), Ondřej Kočí (tenor) a Martin Kučera (baryton).

Po tomto komorním pěveckém ohňostroji se vánoční album karvinského zázraku vrací k velkolepému orchestrálnímu zvuku sérií pěti českých vánočních koled pro sbor a orchestr. Slyšíme sice ty nejznámější melodie Nesem vám noviny, Půjdem spolu do Betléma, Štědrý večer nastal, Pásli ovce valaši a Narodil se Kristus Pán, ale vynikající Jan Vičar myslel i na tohle. Všechny koledy prostupují osvěžující instrumentální sóla trubky, klarinetu, houslí i dalších nástrojů v brilantním ztvárnění členů Janáčkovy filharmonie. Je to závěr ucelený, směřující k logickému a očekávanému završení radostného a z hloubi srdce vyvěrajícího vyznání.

Nové album sboru Permoník je nádherným vánočním počinem. Jeho spontánní energie, vysoká interpretační úroveň a různorodost sborových konfigurací potvrzují, co má opravdu smysl. Člověk potřebuje lásku. Nelidskost a krutost je trpkým plodem duše, která se utápí v nesvobodě a zotročení. Hudba nás vede světlem i tmou. Ukazuje, že láska k bližnímu existuje. Je nadějí a překonává strach.

Vánoce s Permoníkem jsou věnovány „našim příznivcům nebo náhodným posluchačům, vám, rodičům, prarodičům, příbuzným zpěváků, vám, bývalým členům permoníkovské rodiny, vám, kteří jste nám jakýmkoliv způsobem pomáhali a pomáháte dělat svět krásnějším, oduševnělejším a radostnějším a bohatším,“ dočteme se v bookletu alba v zelených barvách, které na všechny časy symbolizují touhu po růstu.

A dáma, která má karvinský zázrak na svědomí, paní Eva Šeinerová, na závěr dodává: „V profesním životě mě nemohlo potkat větší štěstí, než sledovat jak to, co jsme s Ivanem budovali, roste a vzkvétá.“

Přejeme vám s Permoníkem, paní Šeinerovou a celou redakcí Vánoce plné soucitu, hlubokého porozumění a vzájemné lásky!

*

Vánoce s Permoníkem. Celkový čas: 53:51. Vydáno ve vlastní produkci v roce 2023. Jan Vičar: Vysoko hvězda, Jan Vičar: Hajdom, hajdom, tydlidom, Otmar Mácha: Slezské koledy, Jan Vičar: Radujme se! Pět českých vánočních koled pro sbor a orchestr. Účinkují: Permoník Karviná, Quadricinium – Karvinské vokální kvarteto, Smíšené vokální sexteto Permoník, Martina Juríková, Karin Grimová – sbormistryně. Roman Herodes – housle, Marek Paluřík – trubka, Janáčkova filharmonie Ostrava, Stanislav Vavřínek – dirigent. Hudební a zvuková režije Pavel Kunčar, František Mixa, Pavel Stratílek, Radek Roubal, Ben Konstantinidis, grafický design Petra Lstibůrková.

Milan Bátor | Další články

Přečtěte si více z rubriky "Hudba", nebo přejděte na úvodní stranu.