Kulturní deník pro Ostravu a Moravskoslezský kraj

Úvod Atd. Ostravská kulturní veřejnost spustila výzvu Bauhaus končit nemusí!!!

Ostravská kulturní veřejnost spustila výzvu Bauhaus končit nemusí!!!

14.2.2024 10:40 Atd. » Zaostřeno

Bývalý hobbymarket Bauhaus s plochou téměř 5000 čtverečních metrů v centru Ostravy využívá městská galerie současného umění Plato pro vzdělávací a komunitní programy. Bauhaus se díky svým aktivitám stal oceňovaným komunitním centrem evropského střihu a ukázkovým příkladem, jak smysluplně oživit brownfield. Vedení města Ostravy však rozhodlo o ukončení současných aktivit v Bauhausu ke dni 30. června 2024, a to bez zveřejnění záměru, co se bude s budovou a prostorem dít dál. Co bude s Bauhausem od července? Stane se prázdným prostorem, zpustlým místem a další periferií? Tyto otázky si pokládají signatáři výzvy, jejímž cílem je zachovat aktivity v Bauhausu do doby, než budeme znát výsledek urbanistické soutěže na danou lokalitu a konkrétní záměr pro místo, kde dnes Bauhaus stojí. Výzvu, která bude na konci února předána vedení města, zveřejňujeme v celém znění.

Výzva k zachování současných aktivit v ostravském Bauhausu 

Vážený pane primátore, vážené zastupitelky a zastupitelé města Ostravy,

chceme Vás požádat, abyste přehodnotili záměr města ukončit současné aktivity v Bauhausu k datu 30. 6. 2024 a zachovali je do doby, než budeme znát výsledek urbanistické soutěže na danou lokalitu a konkrétní záměr budoucí podoby místa, kde dnes Bauhaus stojí. Bauhaus se díky svým aktivitám stal unikátním komunitním centrem evropského střihu a spolu s opravenou budovou jatek, jež získává jednu architektonickou cenu za druhou, i příkladem, jak nakládat s veřejným prostorem města, konkrétním místem i jeho potenciálem.

Než se zrealizuje urbanistická soutěž a následně najde kupec na území po Bauhausu (a ten než získá stavební povolení), uplyne několik let. Do té doby zde můžeme mít funkční komunitní místo, které Ostrava dle analýzy strategického plánu potřebuje, navíc za minimální prostředky. Bauhaus je dle statického posudku staticky bezpečný a současné aktivity Plato Bauhaus z něj dělají jedinečné, potřebné a evropsky oceňované komunitní místo. Pokud Bauhaus zboříme a prostor zůstane nevyužitý, přínos městu bude po několik let nulový.

Jednorázovou investicí do oprav skel a systémovou podporou komunitního místa v řádu jednotek milionů ročně město získává velké benefity za minimální náklady. Pokud bude Bauhaus prázdný, stane se území velmi rychle problematickou a nebezpečnou lokalitou. Pokud bude zbourán bez toho, aby zde byl již konkrétní a schválený projekt nové stavby, vznikne  kolem jatek periferní, nekvalitní prostor, jenž bude výrazně degradovat jejich hodnotu i prestiž, kterou si díky zdařilé rekonstrukci získaly.

Pokud chceme lokalitu rozvíjet systémově, je nutné, aby součástí strategie byl i záměr fungování Bauhausu a přilehlého území do doby, než budeme mít vizi o jeho budoucí podobě a konkrétní projekt. V opačném případě hrozí, že se z něj v krátkém horizontu několika let stane periferní lokalita. Je přitom logické do této strategie zahrnout aktuální aktivity Bauhausu. Jakmile budeme mít vizi a konkrétní projekt, pak Bauhaus můžeme zbořit a ihned nahradit například novostavbou.

Žádáme Vás tedy, pane primátore, zastupitelky a zastupitelé města Ostravy, abyste zachovali současné aktivity v Bauhausu do doby, než bude znám výsledek městem avizované urbanistické soutěže na dané území (lokalita CINGRŮV SAD A BAUHAUS) a následně konkrétní plán pro místo, na němž Bauhaus stojí.

Níže podepsaní v Ostravě dne 14. 2. 2024:

Tereza Agelová, zakladatelka divadelního spolku Jednou z.s.
Petr Bakla, skladatel, ředitel Hudebního informačního střediska
Ivan Binar, spisovatel a čestný občan Ostravy
Ivan Buraj, umělecký šéf HaDivadla
David Bláha, historik a kritik umění, A2
Jan Boháč, umělec
Zuzana Blochová, Are, Les – společenství pro pěstování, teorii a umění
Antonie Bernadová, umělkyně
Tereza Boturová, umělkyně, grafička, absolventka FU OU
Kateřina Břusková Komendová a  Martin Vonášek, gymnázium Hladnov
Eliška Černá, pedagožka Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity
Michaela Čecháková, Open mic poetry
Jakub Černý, umělec, pedagog Fakulty umění OU, spoluzakladatel iniciativy Bauhaus končit nemusí!!!
Eva Dřízgová, operní pěvkyně a pedagožka
Laura Doležalová, architektka
Jan Dvořák, promotér, producent a ředitel klubu Provoz u řeky
Anna Daučíková, umělkyně, vysokoškolská pedagožka, prorektorka
Petr Dub, umělec, pedagogVeronika Dombrovská, aktivistka a komunitni organizátorka z platformy Re-set a Limity jsme my!
Barbara Ernest, psycholožka, psychoterapeutka a supervizorka, organizátorka vzdělávacích akcí
David Fesl, výtvarný umělec
Michal Feller, koordinátor místní skupiny Hnutí DUHA Ostrava
Andreas Gajdošík, umělec
Lucie Gurecká, MENTAL CAFÉ z.s.
Julia Gryboś (PL) a Barbora Zentková (SK), absolventky FU OU a FaVU VUT v Brně, Berlín
Martin Halíř, klinický psycholog a psychoterapeut, projektový manažer, zástupce ředitele a odborný ředitel organizace Péče o duševní zdraví
Jana Huvarová, ředitelka gymnázia Olgy Havlové v Ostravě
Tomáš Hrůza, zakladatel Artmap, Fotograf festival, umělec, hudebník
Aleš Honus, šéfredaktor kulturního portálu Ostravan.cz, organizátor Moravskoslezských uměleckých Cen Jantar
Michal Kalhous, děkan Fakulty umění Ostravské univerzity
Boris Klepal, hudební publicista
Jiří Kovanda, umělec, vysokoškolský pedagog AVU v Praze a UJEP v Ústí nad Labem
Karina Kottová, ředitelka Společnosti Jindřicha Chalupeckeho
Katarína Klusová, kurátorka Galerie města Třince
Gabriela Knýblová, ředitelka festivalu Ostrava Kamera Oko
Kristýna Konczyna, Ostravské centrum nové hudby, Jeden svět Ostrava
Barbora Kleinhamplová, umělkyně, zakladatelka Institutu úzkosti
Martin Klimeš, kurátor,  spolek Bludný kámen
Martin Kohout, umělec, Praha/Berlín
Eva Koťátková, umělkyně, zakladatelka Institutu úzkosti
Pavel Karous, sochař, publicista, pedagog, vedoucí Ateliéru sochy na Scholasticeředitel o.s. Vetřelci a volavky
Kacha Kastner, galeristka Blanka Kissová, pedagožka, členka spolku Futra
Marcela Kysová, Tvůrčí centrum Ostrava
Kolektiv Bears of Ostrava – Ondřej Kožušník, Lukáš Turner, David Věžník, Marek Janko, Tomáš Beránek, Petr Smolník
Kolektiv My Street Films – Viktória Hozzová, Magda Španihelová, Diana Tabakov, Barbora Trávničková
Lukáš Kleberc, pedagog, výtvarník
Dominik Lang, umělec, pedagog, UMPRUM v Praze
Denisa Langrová, umělkyně
Johana Lomová, historička umění,  Umprum
Radovan Lipus, režisér
Václav Magid, výtvarník, teoretik, kurátor
Magdaléna Michlová, teoretička kultury a publicistka
Martin Mikolášek, ředitel školy Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace
Pavlína Morganová, historička umění, kurátorka, pedagožka, prorektorka, vedoucí Vědecko-výzkumného pracoviště AVU
Josef Mišanik, Limity jsme my
Jiří Mika, architekt, koordinátor a produkční festivalu Dny architektury v Ostravě
Kateřina Ožanová, klinická psycholožka a psychoterapeutka, organizátorka vzdělávacích akcí
Tereza Porybná, bývalá ředitelka Českého centra v Londýně, působí na UMPRUM v Praze
Barbora Pšenicová Veselá, učitelka na Wichterlově gymnáziu
Andrea Průchová Hrůzová, teoretička vizuální kultury, badatelka a pedagožka, Ústav pro soudobé dějiny AVČR, Fakulta sociálních věd UK, Fresh Eye
Hana Puchová, malířka a pedagožka
Lucie Anna Pasek, fotografka
Jiří Ptáček, kurátor a místopředseda Spolku Skutek
Viktorie Pražáková, umělkyně, studentka gymnázia, spoluzakladatelka iniciativy Bauhaus končit nemusí!!!
Ondřej Rybníček, student vysoké školy, sokol, spoluzakladatel iniciativy Bauhaus končit nemusí!!!
Martin Režný, hudebník a organizátor kulturních akcí
Ilona Rozehnalová, organizátorka kulturních a komunitních akcí, zakladatelka spolku Fiducia, okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu, spoluzakladatelka iniciativy Bauhaus končit nemusí!!!
Janek Rous, umělec, Artyčok.TV
Antonín Střížek, český malíř a fotograf
Alex Sihelsk, umělkyně
Hedvika Stachovcová, spolek Fridays for Future MSK
Marcela Steinbachová, architektka, předsedkyně spolku KRUH
Tereza Stejskalová, ředitelka Biennale Ve věci umění, tranzit.cz
Martin Strakoš, historik umění a památkář
Renáta Spisarová, Český rozhlas – dramaturgyně TS Hudba
Tomáš Slunský, spoluzakladatel hudební platformy Gin&Platonic, dramaturg festivalu Ostrava Kamera Oko
Rostislav Švácha, historik umění
Silvie Šeborová, teoretička a kritička současného umění a kulturní manažerka
Tereza Špinková, teoretička, kurátorka a publicistka, Artyčok TV
Ivo Škuta, malíř, kurátor galerie Saigon
Zuzana Šrámková, organizátorka kulturních událostí, fotografka
Miroslav Tóth, hudební skladatel, zvukový designer a saxofonista
Denisa Tomášková, autorka a konzultantka designů přírodních a permakulturních zahrad a regenerativních farem. ředitelka Českého permakulturního institutu
Andrea Tobolová, zakladatelka svépomocné skupiny Adriana
Miroslav Tóth, skladatel
Andrea Uváčiková, pedagožka, Fakulta umění Ostravské univerzity
Kateřina Vídenová, architektka, pedagožka na UMPRUM
Lenka Vítková, umělkyně a pedagožka, UMPRUM v Praze
Tomáš Vaněk, vizuální umělec, vedoucí pedagog ateliéru Intermedia 3 na AVU v Praze, emeritní rektor AVU 2014-2022
Hana Volkmerová, divadelní lektorka a pedagožka na OU, JAMU, DAMU
Petr Vaňous, historik umění a kurátor
Pavel Vančát, kurátor a historik fotografie
Petr Vrba, hudebník
Adam Wlazel, architekt, působí na AVU v Praze
Kumar Vishwanathan, ředitel neziskové organizace Vzájemné soužití
Šárka Zahálková, programová ředitelka Gampa-Galerie města Pardubic, členka kolektivu Offcity

a signatáři online verze výzvy

Výbor iniciativy: Viktorie Pražáková – studentka SŠ a umělkyně, Ondřej Rybníček- student VŠ a sokol, Jakub Černý – VŠ pedagog a umělec, Ilona Rozehnalová – organizátorka kulturních a komunitních aktivit

Přečtěte si více z rubriky "Atd. » Zaostřeno", nebo přejděte na úvodní stranu.