Kulturní deník pro Ostravu a Moravskoslezský kraj

Úvod Obraz & Slovo Z pole zaznívají radostné výkřiky. Novinka Ireny Šťastné je niternou sondou do každodennosti

Z pole zaznívají radostné výkřiky. Novinka Ireny Šťastné je niternou sondou do každodennosti

15.2.2024 11:42 Obraz & Slovo

Básnířka a kronikářka vesnického plynutí času Irena Šťastná loni vydala u zavedeného nakladatele novou básnickou sbírku. S názvem Žena ve tvaru sklenice dovršuje svou lety prověřenou poetiku, která staví na pozorovatelském talentu vnímavé a empatické ženy. V následujícím textu jsem se pokusil volnou formou postihnout stěžejní momenty, které rámcují slovesnou dovednost knihovnice, pro níž literatura je více než pouhým zaměstnáním.

Zvětšit obrázek

Kniha Ireny Šťastné Žena ve tvaru sklenice.
Foto: irena-stastna.webnode.cz

Význam žen ve světě, v mém světě, je nezastupitelný. Ve světě literatury to platí naprosto neoddiskutovatelně. Poezie psaná ženami má v sobě přirozeně spirituální a jaksi vyšší rozměr. Nemusí tak říkajíc nic dokazovat. Mužský svět je naopak plochý, hloupý a nabubřelý. Převážně, samozřejmě se najdou výjimky, které narušují zavedený stereotyp. Básnířka Irena Šťastná uvádí ženu do hlavní role a knihu svých nových básní pojmenovala poměrně surrealisticky Žena ve tvaru sklenice. Žánrově se drží spíše u zemi skicuje důvěrné civilní momentky.

Irena Šťastná je již zavedená autorka, vydávala v minulosti u věhlasného Hosta i na jiných dobrých adresách. Novou knihu pod svá křídla přijal Odeon. Což je pro regionální autorku vždy dobrá devíza a skvělý výchozí bod pro to, zviditelnit svou autorskou tvorbu na širší a viditelnější rovině.

Jaká tedy nová kniha je, ptáte se se mnou dychtivě? Dříve než se rozepíšu na toto téma, musím přiznat svůj osobní obdiv k autorce nejen čistě jako básnířce, ale jako lidské bytosti osobně. Její diskuze s diváky a moderátorem během loňského literárního festivalu Inverze byla strhující a ukázala Irenu jako aktivního občana, spisovatele, ředitelku ostravské knihovny a vlastně jako dobrého člověka. Na mne její přirozená autorita a zemitý venkovský naturel udělaly dojem. Od zmíněné diskuze se na ni už nedívám jen jako na někoho, kdo “jen píše knihy”.

Témat a způsobů jazykových prostředků, které Irena ve své knize volí, je celá řada. V básni Paměť zazní: Ale jen ty jediný máš nezměrnou obavu z neděle / Je jako choroš / Bázeň přilnutá ke kmeni týdne / co se vzdaluje / A mlčí vytrvale / Umanutě nemluví / Jen tu s námi je / A pomalu se brodí tím dnem.

Ten verš Jen tu s námi je smířlivě komentuje a vlastně i připouští bolestivou existenci konce, sice jen konce týdne, přesto je to fatální situace pro kontext prožitého děje v básni. Okamžik, který je v básni nahlížen kreativním okem tvůrce, si můžeme pohodlně při četbě prohlédnout zblízka. Jako ostatně další běžné situace ze života nám povědomého, třeba ordinérní návštěvu nemocnice. Ta je povýšena v básní Odběr krve na navýsost poetickou činnost: Zbytek dne trčí z podlahy / opírám se o jeho mihotavý odraz., dále zase autorka připouští a komentuje danost stavu věcí: Nevzpěčovat se / Přičichnout si k jehle / Při zemi slyšet podlouhlé praskliny…

Dovolím si tvrdit, že poezie Ireny Šťastné je silně spjata s životem a každodenním prožíváním. Opět se v jejím psaní prosazuje praktický a velmi všímavý, až obezřetný vesnický člověk, který se jednoduše zajímá o svět. Ať už je to například starost o souseda, provázanost a niternost vztahů na malé obci nebo cesta do města za prací. Cokoliv, lidé na vsi se holt starají, měšťáci preferují anonymitu a svrchovanost. Báseň Kondolence je toho důkazem: Na dně každého slova / kterým chci mlčet / je její mrtvá vnučka / ticho zasychá / na povrchu / okolních věcí /  Ještě kondolence / Je to tak praktické / a dělá se to. Zase se ozývá ta danost – dělá se to.

Pro mne, vesničana, pozorovatele dlouhých životních cyklů, je kniha snadno čitelná a vidím poselství veršů zcela zřejmě. Možná pro někoho bude zapotřebí delší průprava před čtením či jisté naladění se. Nic z toho není na škodu; práce vložená do knihy se jako dobrý řemeslný výrobek vrátí svému novému majiteli v plné šíři a nebudete litovat počáteční investice v podobě odvahy na cestu do neznáma.

Žena, opět hodnotící stav věcí, lakonicky dodává na rozloučenou: Z pole zaznívají radostné výkřiky / Hávy mužů popadaly / Sklíčka oněměla ve střepech samoty / přichází však dvojí zázrak: / vdova povolí ztuhlou šíji / a usměje se prvně za sedmadvacet let.

Irena Šťastná: Žena ve tvaru sklenice. 72 stran. Vydalo nakladatelství Odeon v roce 2023.

Martin Šenkypl | Další články

Přečtěte si více z rubriky "Obraz & Slovo", nebo přejděte na úvodní stranu.