Kulturní deník pro Ostravu a Moravskoslezský kraj

Úvod Atd. Město vybralo zhotovitele. Koncertní sál pro Ostravu postaví sdružení firem IMOS Brno a IPS Třinec

Město vybralo zhotovitele. Koncertní sál pro Ostravu postaví sdružení firem IMOS Brno a IPS Třinec

27.2.2024 12:34 Atd. » Zaostřeno

Další důležitý krok v procesu rekonstrukce Domu kultury města Ostravy a přístavby nového koncertního sálu podniklo město Ostrava. Radní v úterý oznámili, že byl vybrán zhotovitel stavby. Jde o sdružení firem, které měly na starost již přípravu území pro tuto stavbu a stavěly také City Campus Ostravské univerzity na Černé louce.

Zvětšit obrázek

Studie nové koncertní haly. (Foto: Statutární město Ostrava)

„Hodnotící komise projektu má za sebou náročný proces prověřování nabídek, které město obdrželo v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky druhé fáze. Vystavět tuto unikátní stavbu chtělo celkem pět zájemců, nabídkové ceny se pohybovaly v rozsahu od 2,798 miliard do 3,69 miliardy korun. Vítězem tendru se stalo Sdružení pro Koncertní halu, kde společníky jsou firmy IMOS Brno a IPS Třinec,“ informoval primátor města Jan Dohnal. Právě toto sdružení nabídlo nejnižší cenu.

„Rada města dnes výběr zhotovitele  schválila za podmínky doložení dokladů vyžadovaných zákonem, smlouvu s vybraným uchazečem bude možné podepsat po jejich doručení a uplynutí následné patnáctidenní lhůty pro podání případných námitek a pakliže námitky žádný účastník nepodá. V opačném případě město do patnácti dnů námitky vypořádá,“ dodal Dohnal. Předpokládaný termín dokončení stavby je podle něj v roce 2027.

„Proces prověření podaných nabídek byl vskutku časově náročný s ohledem na rozsah zadávacích podmínek. Je nutné si uvědomit, že jen rozpočet stavby obsáhl 15 tisíc položek. Hodnotící komise postupně prověřovala, zda jednotlivé ceny nejsou příliš nízké ve srovnání s oficiální cenovou soustavou a nejde o mimořádně nízké nabídkové ceny. Hodnotícím kritériem byla celková nabídková cena. Komise analyzovala, zda uchazeč, který nabídl nejnižší cenu, splnil zadávací podmínky, spočívající ve splnění požadavků na odbornost jednotlivých členů týmu, referenční zakázky, jimiž se prokazoval v podobě obdobně technicky náročných staveb. Hodnotící komisi tvořili jak zástupci města, tak externí specialisté, podílející se na přípravě projektu koncertního sálu,“ vysvětlil Břetislav Riger, náměstek primátora pro investice.

Na přípravách tohoto architektonicky i technicky výjimečného projektu se podílí řada odborníků. V době, kdy vrcholila příprava projektové dokumentace a následného vyhodnocování nabídek, se na projektu podílel tým řádově tří desítek specialistů, jak ostravského magistrátu, tak externistů. První fáze projektu, která obsáhla přípravu území, byla zahájena vloni a dokončena bude v polovině roku 2024. Práce nezbytné pro druhou fázi obsáhly například výstavbu vodohospodářských objektů, geotermálních vrtů, přeložek a přípojek inženýrských sítí, jako například plynovod, kanalizace a sítí vysokého i nízkého napětí či demolici nefunkčního amfiteátru, včetně odstranění základových konstrukcí. V souvislosti s probíhajícími pracemi byla na sklonku roku uzavřena i část ulice 28. října. Stavební práce na realizaci druhé fáze projektu začnou po dokončení aktuálně prováděných prací v rámci fáze první.

„Financování stavby proběhne s pomocí grantu Evropské komise, úvěru Evropské investiční banky, dotací Ministerstva kultury ČR i Moravskoslezského kraje. Město zároveň připravuje žádosti o dotace z dalších možných dotačních titulů a rovněž šetří do svého účelového fondu na financování koncertního sálu, ve kterém je nyní 570 milionů korun,“ konstatoval Jan Dohnal, primátor města a doplnil: „Současně se zahájením druhé fáze projektu koncertního sálu budou probíhat práce výstavby parkovacího domu u krajského úřadu, který nabídne zhruba šest set parkovacích míst.

Zdroj: Facebooková stránka Jana Dohnala a Tisková zpráva města Ostravy

Přečtěte si více z rubriky "Atd. » Zaostřeno", nebo přejděte na úvodní stranu.