Kulturní deník pro Ostravu a Moravskoslezský kraj

Úvod Akce Bedřich Smetana – Braniboři v Čechách

Bedřich Smetana – Braniboři v Čechách

Divadlo Antonína Dvořáka
Moravská Ostrava a Přívoz
18.04.202418:30 hod.
Informace o ceně: 520,- / 480,- / 440,- / 380,- 50% sleva pro ZTP, ZTP-P, studenty, seniory, učitele

Smetanovský operní cyklus Ostrava 2024

Libreto Karel Sabina (1813–1877)
Hudební nastudování Jakub Klecker
Režie Jiří Nekvasil

Ať žije pravda! Ať žijí práva!
Ať žijí vlasti ochráncové!
Zas vrátí se dobří časové
a zkvete české vlasti sláva.

Operní prvotina Bedřicha Smetany vznikla záhy po skladatelově návratu ze švédského působiště do vlasti. Zásadní okolností jejího zrodu byla soutěž o dvě nejlepší české opery vypsaná hrabětem Janem Harrachem. Smetana přihlásil dílo do soutěže v kategorii námětů z historie zemí české koruny a po letitých průtazích s vyhlášením výsledků také zvítězil.

Libreto opery vypráví příběh odehrávající se rok po úmrtí krále Přemysla Otakara II.; do Čech vtrhl a zpustošil je markrabě Ota Braniborský, nastala doba bídy a český národ se vzchopil k odboji. Údernost slov společně s davovými revolučními scénami chudiny se v opeře snoubí s romantickým příběhem o lásce a ideálech cti, rovnosti a svobody. Smetana ve svém prvním operním opusu vytvořil dílo vysoce převyšující tvorbu jeho českých současníků, vymezil nový kvalitativní standard českého operního repertoáru a v neposlední řadě se nepokrytě přihlásil k politickému programu české národní emancipace.