Kulturní deník pro Ostravu a Moravskoslezský kraj

Úvod Akce Varhanní koncert

Varhanní koncert

Kostel sv. Ducha
Ostrava-Zábřeh
28.05.202418:00 hod.

Varhanní koncert se zapojením skladeb ostravských skladatelů. Akce bude propojena i s prohlídkou nově instalovaných varhan a s možností nahlédnou do farní kroniky.

Historie varhan v zábřežské farnosti

Již po výstavbě kostela Navštívení Panny Marie v roce 1811 byl chrám opatřen varhanami. Z poloviny 70. let 19. století se nám pak dochoval i záznam prvního zábřežského faráře o tom, že v roce 1843 byl už kůr kostela osazen varhanami novými. Další záznamy hovoří o instalaci v pořadí třetích varhan, a to v roce 1900.

Ihned po skončení druhé světové války navštívil zábřežskou farnost ředitel varhanářské továrny bratří Riegrů, aby uzavřel objednávku nového nástroje.

Svěcení nových varhan, sestávajících se z 21 rejstříků, se konalo 23. listopadu 1947. Koncertu věnoval pozornost i Československý rozhlas, stanice Ostrava. V dubnu 1958 prošly varhany generální opravou, kterou provedli zaměstnanci krnovské továrny. Nebyla to oprava poslední, a tak nástroj může sloužit v kostele Navštívení Panny Marie v Ostravě-Zábřehu dodnes.

Současnost

Po vysvěcení farního kostela Svatého Ducha v roce 2007 byl v kostele digitální nástroj, který farnosti daroval břevnovský klášter. Když dosloužil, byl zakoupen nový digitální nástroj, který slouží doposud.

Pro stavbu nových varhan farního kostela Svatého Ducha v Ostravě Zábřehu byla vybrána v roce 2021 renomovaná německá firma Mühleisen Orgelbau z Leonbergu u Stuttgartu. Zatímco vnější design byl navržen zcela moderně v souladu s interiérem chrámu ve spolupráci s architektem kostela Markem Štěpánem, tak zvuková koncepce čerpá z odkazu nejvýznamnějšího francouzského varhanáře Aristida Cavaillé-Colla (1811-1899). Byl tedy navržen dvoumanuálový nástroj, který se inspiruje francouzským romantismem, což je koncept, který je na Moravě a v českém Slezsku první vlaštovkou.

Varhanní stroj má mechanickou tónovou a elektrickou rejstříkovou trakturu. Část varhan – konkrétně druhý manuál – je uzavřena do žaluziové skříně, což umožňuje pozvolnou změnu síly píšťal, které jsou umístěny v této skříni a jejíž přední část je vybavena křídly, které lze otevírat a přivírat. Nástroj má celkem 30 rejstříků, z toho jsou tři transmise (část rejstříku z manuálu je použita ve stejné výšce v pedálu) a tři pedálové extenze (ze dvou píšťalových řad v pedálu je v oktávovém rozestupu vytvořeno celkem 5 rejstříků).

V listopadu 2023 byly přivezeny varhanní díly do kostela a bylo započato se stavbou varhan na varhanní kruchtě, přičemž montáž trvala do poloviny prosince. V lednu 2024 se započalo s náročnou intonací (přizpůsobením zvuku všech píšťal v otázce síly, barvy, nasazení akustice kostela) a sladění.

Nový nástroj je po stránce zvukové i architektonické dovršením stavby kostela Svatého Ducha. Význam stavby píšťalových varhan je zdůrazněn i Záštitou ministra kultury, který osobně podporuje toto dílo jako významnou součást kulturního a náboženského života nejen v Ostravě.