Kulturní deník pro Ostravu a Moravskoslezský kraj

Úvod Akce Formování Velké Ostravy v urbanismu a architektuře 20. a 30. let 20. století

Formování Velké Ostravy v urbanismu a architektuře 20. a 30. let 20. století

Knihovna města Ostravy (KMO) - ústřední knihovna
Moravská Ostrava a Přívoz
15.02.202417:00 hod.

Beseda pro veřejnost s historikem umění a památkářem Mgr. Martinem Strakošem. V rámci oslav 100. výročí vzniku Velké Ostravy sloučením sedmi původních obcí k 1. lednu 1924 s jádrem v Moravské Ostravě, si připomeneme, jaký výraz tehdy získalo naše město v architektuře a urbanismu. Zaměříme se nejen na iniciační osobnost Jana Prokeše, od roku 1925 starosty Moravské Ostravy, ale především na osudy a tvorbu architektů spojených se stavebním rozvojem mladého velkoměsta, jakými byli Vladimír Fischer, Kamil Hilbert, Josef Gočár, Pavel Janák, Vlastislav Hofman, Karel Kotas, Ernst Korner, Vladimír Wallenfels a František Fiala, Karel Roštík, Vladímír Zákrejs, Bohuslav Fuchs, Lubomír a Čestmír Šlapetové, Jan Rubý a František Kolář a řada dalších. Ze zahraničních tvůrců si připomeneme například Ericha Mendelsohna, Waltera Freseho nebo Marii Frommerovou. Jak se tehdy psalo, výklad bude doprovázen světelnými obrazy.