Kulturní deník pro Ostravu a Moravskoslezský kraj

Úvod Akce Obraz ženy v protestantismu

Obraz ženy v protestantismu

Ostravské muzeum
Moravská Ostrava a Přívoz
22.11.202317:00 hod.

Přednáška se koná v přednáškovém sále. Přednáší doc. Jana Raclavská (Ostravská univerzita).

Hlavním tématem setkání bude prezentace obrazu ženy, jak vyplynul z analýzy  smutečních řečí 18. století. Analyzované texty vznikly v kruhu těšínských protestantů a jejich autorem je duchovní Jan Traugott Bartelmus. Na základě těchto textů zjistíme, že  u těšínských protestantů pozice ženy jako matky a manželky byla vysoce uznávaná. V rámci této role jsou vyzvedávany především následující charakteristiky:  pracovitost, píle, věrnost, trpělivost. Směrem k náboženskému životu byla akcentována víra v Boha a výchova dětí ve víře. V kázáních kněze Bartelma pozorujeme vysoké hodnocení charitativní činnosti zemřelých žen, co bylo příznačné pro celou oblast křesťanství. Pokud se zabýváme přímo územím Těšínského Slezska, je třeba upozornit na vysokou pozici vzdělanosti u protestantských žen pocházejících z různých stavů. Toto poslední zjištění, je, podle našeho soudu, nejdůležitějším přínosem luteranství pro ženy žíjící na Těšínsku.  

Akci pořádá Stolik Polski ve spolupráci s Kongresem Poláků v ČR.