Kulturní deník pro Ostravu a Moravskoslezský kraj

Úvod Akce Vzpomínky na starou Moravskou Ostravu – křest a prezentace memoárů s komentovanou prohlídkou

Vzpomínky na starou Moravskou Ostravu – křest a prezentace memoárů s komentovanou prohlídkou

OUshop
Ostrava
30.05.202316:30 hod.
Informace o ceně: Zdarma

Dějiny Ostravy a jejího okolí s mnoha novými informacemi týkající se lokálních událostí a osobností spolu s poutavým vyprávěním o všednodenním vývoji. To vše doplněné o fotografie srovnávající podobu Ostravy před mnoha lety a nyní.

Řeč je o nové knize Vzpomínky na starou Moravskou Ostravu, sestavenou z memoárů ostravského patriota, báňského inženýra Jana Kubly (1859-1940), kterou v úterý 30. května od 16:30 představí její editor, muzikolog Viktor Velek z Fakulty umění Ostravské univerzity. Bezprostředně po křtu knihy od 17:30 se můžete těšit na komentovanou prohlídku Ostravou s profesorem Alešem Zářickým, pod jehož vedením se na knize podíleli rovněž studenti historie Ostravské univerzity.

Samotného křtu knihy se ujme Tomáš Macura. Během akce bude možné knihu zakoupit za zvýhodněnou cenu.

Anotace knihy
Paměti Ing. Jana Kubly (1859–1940) jsou typickým příkladem tzv. ego dokumentu a jsou cenným doplňkem takto zaměřené literatury o Ostravě. Ve vzpomínkách Ing. Jana Kubly ožívá mnoho různých událostí, dozvídáme se z nich nemálo osobního o lidech, které většinou známe jen z hesel ve slovnících. Je pravděpodobné, že paměti zůstaly nedopsány – možná právě to je důvod, proč se jejich pisatel při popisu své rodiny zaměřil na starší generace a pominul své sourozence, děti a manželku. Tento jistý hendikep je zmírněn skutečností, že na tyto informace čtenář narazí ve dvou publikacích, které Viktor Velek věnoval synovi Ing. Jana Kubly opernímu pěvci Richardu Kublovi (2. a 4. díl česko německy psan&
eacute; tetralogie Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní / Tonkünstler zwischen Ostrau und Wien). Úvod edice čtenáře seznamuje s Kublovou rodinou a podrobně představuje pisatele pamětí. Nejen z pohledu zvenčí (zejména denní tisk), ale i z pohledu rodiny, konkrétně dcery Marie a syna Richarda. Čtenáři je tak umožněno rozšířit si představu o tom, kdo je jeho průvodce dějinami Ostravy.