Kulturní deník pro Ostravu a Moravskoslezský kraj

Úvod Atd. Zdař Bůh slezskému industriálu aneb Čeští a polští studenti architektury vystavují na Dole Michal

Zdař Bůh slezskému industriálu aneb Čeští a polští studenti architektury vystavují na Dole Michal

29.9.2014 Atd.

Téma i prostor si organizátoři této výstavy nemohli vybrat lépe. Expozice nazvaná Revitalizace  a Ce(j)chovna, která je do 5. října k vidění v prostorách ostravského Dolu Michal, totiž představuje díla s jednotným tématem: regionální industriál a revitalizace slezského industriálního dědictví.

Zvětšit obrázek

Spoluorganizátorka výstavy Vendula Šafářová.
Foto: Milan Freiberg

Výstava je rozdělena do dvou částí. „První část nazvaná Revitalizace představuje semestrální, diplomní a workshopové práce, které vznikly v rámci projektu Revitalizace slezského industriálního dědictví v pracích českých a polských studentů architektury, spolufinancovaného Evropskou unií,“ řekla spolupořadatelka výstavy Vendula Šafářová, vyučující na Katedře architektury Stavební fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě.

Studenti architektury VŠB-TU a Slezské technické univerzity v Gliwicích a Katowicích podle jejích slov zkoumali v tomto projektu životaschopnost opuštěných a dávno vyhaslých industriálních brownfields v česko-polském pohraničí. Při tomto analyticko-tvůrčím procesu prováděli průzkumy celých urbánních krajin. „Jednotlivé výstupy, prezentované na 135 plakátech, se seriozně zamýšlejí nad budoucností společného regionu, který je postižen migracemi, degradací, rychlým růstem a stejně rychlým pádem, absencí kultury a stability,“ dodal Josef Kiszka, kurátor a spolupořadatel výstavy.

vystava

Z výstavy v prostorách Dolu Michal v Ostravě-Michálkovicích.

Druhá část expozice nazvaná Ce(j)chovna prezentuje  studenty architektury v širší perspektivě. Název této části vznikl jako slovní hříčka a odkazuje na cechovnu, ve které se výstava nachází, a cejchování např. studentů. Jsou zde k vidění nejlepší diplomové a bakalářské práce, studentské kresby, oceněné soutěžní práce a další tvorba z Katedry architektury. „Ve vystavených pracích se objevují témata rozvoje měst i menších celků, jako je vesnice či obec, posílení jejich genia loci, hledání obrazu města, mentální mapy místa nebo bydlení s ekonomickými parametry, krajina, revitalizace, brownfields…“  přiblížil  Martin Náhlovský.

„Na přehlídce Ce(j)chovna  lze najít mnoho prací, které mohou sloužit jako přenositelná inspirace pro řešení podobných lokalit. Jakým způsobem optimálně budovat město s ohledem na život v centru, navrhli pro Jaroměř Ondřej Turoň a Martina Mlčochová,“ doplnila Šafářová.

Jak zachovat identitu tradičních českých vesnic, a přitom v nich budovat moderní bydlení, nastiňuje zase práce Lenky Bartůňkové. „Diplomová práce Petra Doležala nabízí možnosti, jak zamezit expanzi měst využitím postindustriálních prostorů k novým kompaktním formám bydlení. Způsob, jak zrekonstruovat ocelovou výrobní halu na multifunkční objekt s občanskou vybaveností, ukázal ve své bakalářské práci Tomáš Lehnert,“ uzavřela autorka libreta k výstavě.

Pro vyvážení „nudy“ architektonických plakátů v prostorách Dolu Michal souběžně vystavují studenti z Pedagogické fakulty a Fakulty umění Ostravské univerzity, tím výstava získává další rozměr a komunikuje i s „nearchitektonickým“ návštěvníkem.

Kurátorem a dalším spolupořadatelem výstavy byl ing. arch. Josef Kiszka. Výstava vznikla po šesti letech trvání katedry architektury a nebyla by možná bez přispění grantu z Euroregionu Silesia.

Za pozornost stojí i katalog k výstavě, který ukazuje ta nejlepší vystavená díla a také fotografie ze společných exkurzí studentů českých i polských po industriálním pohraničí. Navíc je proložen básněmi dalšího pedagoga katedry architektury, Tomáše Bindra, čímž se katalog dostává do ležérní, hloubavé polohy a architekturu změkčuje směrem k srdci.

Milan Freiberg | Další články

Přečtěte si více z rubriky "Atd.", nebo přejděte na úvodní stranu.