Kulturní deník pro Ostravu a Moravskoslezský kraj

Úvod Hudba Kluby zblízka, část 18: Bacha na lidi, kteří se tváří, že mají patent na pravdu, říká Jan Kunze z Klubu Art v Opavě

Kluby zblízka, část 18: Bacha na lidi, kteří se tváří, že mají patent na pravdu, říká Jan Kunze z Klubu Art v Opavě

5.5.2018 11:43 Hudba

Dalším místem, které jsme při snaze o představení klubové scény v Moravskoslezském kraji navštívili, je opavský Klub Art. S dramaturgem Janem Kunzem jsme si povídali o tom, jaké to je, když klub patří pod příspěvkovou organizaci města, a také jsme se podrobně věnovali pravidelným akcím, které se zde konají.

Zvětšit obrázek

Básník a hudebník Jan Kunze.
Foto: archiv

Jak byste ohodnotil, respektive popsal postavení Klubu Art na opavské kulturní scéně? Máte pocit, že Klub Art je důležitým hráčem na opavské kulturní scéně?

Klub Art je městský klub s vyváženou dramaturgií, která se snaží reflektovat jak současné trendy, tak i okrajové žánry. Městské kluby podobného typu nejsou v České republice nijak výjimečné, najdeme je ve většině větších měst v republice. Z těch nejbližších můžeme zmínit, třeba M-klub z Valašského Meziříčí, Galerku z Nového Jičína nebo ostravské kluby Parník a Atlantik. Základní rozdíl mezi městským a soukromým klubem je v tom, že městský klub by měl pokrývat kulturu co nejšířeji, tak ať si na své přijdou fanoušci všech žánrů. Soukromý klub si může dělat dramaturgii, jak uzná za vhodné, a často to bývá tak, že se tyto podniky následně profilují právě podle žánrů. V Opavě to bylo léta tak, že například Jam byl hodně o punku a metalu a Mrkev byla o elektronické muzice nebo hip hopu. Takové úzké vymezení si městský klub nemůže dovolit a musí se snažit o co nejširší záběr.

Ke druhé části vaší otázky, Klub Art vnímám jako plnohodnotnou a důležitou součást opavské kulturní scény. Naše roční návštěvnosti tomu nasvědčují.

Klub Art patří pod Opavskou kulturní organizaci (OKO), což je příspěvková organizace města Opavy. Myslíte si tedy, že oslovovat zájemce o účinkování ve vašem klubu je tedy jednodušší nebo naopak složitější?

S tím, jaký statut má organizace, která klub provozuje, podle mě oslovování zájemců nijak nesouvisí. Umělcům je jedno, kde hrají, když mají publikum, dostanou zaplaceno a jsou dodrženy všechny dohodnuté podmínky.

Finance v dnešní době hýbou světem, proto je nemůžeme obejít ani v tomto rozhovoru. Domníváte se, že město Opava podporuje kulturní dění, respektive OKO, potažmo Klub Art dostatečně? Nebo by si podle vás Klub Art zasloužil větší podporu?  

Když se podíváte na web města a otevřete si tabulky týkající se udílení kulturních grantů v letošním roce a také v minulých letech, zjistíte, že v grantové politice vůči provozovatelům soukromých klubů a různým organizátorům akcí je město poměrně štědré. Navíc mimo tento grantový systém existuje ještě další balík podpor, který má k dispozici přímo rada města a ze kterého také plynou finance různým soukromým subjektům. Opava taky štědře financuje různé městské slavnosti, se kterými nemáme nic společného.

Jasně, rozumím… Ale pokračujte…

Opavská kulturní organizace, která je příspěvkovou organizací města a spravuje Dům umění, kostel svatého Václava a Obecní dům, jehož součástí je také Klub Art, se v posledních letech potýká s pravidelným úbytkem finančních prostředků. Pokud se dostaneme pod určitou hranici, logicky nebudeme schopni naplňovat předmět činnosti, pro který byla organizace městem zřízena. Je třeba si uvědomit důležitou věc, že otázka finanční podpory města se zdaleka nevztahuje pouze na provoz Klubu Art, ale také na zajištění řady dalších činností například správy již zmíněných nemovitostí, rozvoje historické expozice v Obecním domě, zajištění výstav z oblasti historie, průvodcovské činnosti, animací, vzdělávací a osvětové činnosti, publikační činnosti, organizaci hudebních kulturních akcí a podobně. Zmínil jsem jen přitom jen zlomek toho, co OKO zajišťuje. Co se týká klubu, tady je třeba si uvědomit, že jazzové nebo například alternativní kapely jsou sice umělecky hodnotné záležitosti a rozhodně mají své pevné místo v široké kulturní nabídce, nicméně si na sebe nevydělají.

To je známý fakt…

Zjednodušeně řečeno, bez adekvátní finanční podpory nelze dělat nekomerční a okrajové umění. To platí pro všechny kluby v republice, ať už je jejich status jakýkoliv.

Peníze, které OKO dostává od města na celý svůj provoz, jsou každý rok menší a menší. Vhledem k tomu, jakou máme návštěvnost a kolik zajímavých akcí jsme za těch devět let udělali, by samozřejmě bylo fajn, aby se peníze vrátili alespoň na původní výši z počátku fungování organizace.

Váš program je žánrově velmi pestrý, tak se nabízí otázka, zda váš klub navštěvují také představitelé města Opavy…

Od počátku se snažím, aby byl program v Klubu Art co nejpestřejší a aby si v něm našli něco všechny věkové a zájmové skupiny. Věřím, že každý má nárok na „svou“ kulturu. Elitářská a úzce zaměřená dramaturgie by v případě Klubu Art nebyla funkční. Ostatně tento široký záběr máme od roku 2009 a lidi k nám stále chodí.  Jestli máte na mysli politické představitelé města, tak ti do Klubu Art chodí velmi sporadicky nebo vůbec. Častěji se objeví na nějaké vernisáži.

Co vás osobně na roli dramaturga Klubu Art baví a bez jakých nezbytností (i když pro fungování klubu zásadních) byste se obešel?

Moje práce mě baví a bavila vždycky. Samozřejmě bych se obešel bez papírování, ale to je prostě nezbytné. Taky bych se obešel bez nekorektních tlaků některých politiků a bez občasných hlášek některých „chytráků“, kteří mají pocit, že vědí přesně, co je ta pravá kultura. Vždycky když narazím na takového kulturního dogmatika, tak mi začíná blikat výstražné světýlko. Bacha na lidi, kteří se tváří, že mají patent na pravdu!

Už jsme zmínili, že vaší doménou je různorodý program, takže v klubu probíhají koncerty, besedy, přednášky, talk show, divadelní vystoupení, filmové projekce a podobně. Je tato různorodost podle vás největší devizou klubu?

Širokospektrální program je rozhodně devizou a jsem rád, že je to takto nastaveno už od vzniku klubu. Dalšími devízami Klubu Art jsou kvalitní technické zázemí a profesionální tým. Na počátku byla vize vybudovat přátelský a profesionální klub. Po téměř deseti letech provozu můžu říct, že se to podařilo a většina vystupujících nám dává velmi pozitivní zpětnou vazbu a někteří dokonce říkají, že patříme k nejlepším klubům v republice. Vážíme si toho. Je to ocenění naší práce.

Pojďme se nyní zaměřit na některé pravidelné akce, které v programu klubu najdeme. Už od roku 2010 se v klubu koná akce nazvaná Gympl bands…

Gympl bands je pravidelná akce, kterou už několik let pořádáme ve spolupráci se Slezským gymnáziem. Jedná se o akci, na které hrají kapely složené většinou ze středoškoláků. Poslední roky zde vybíráme i kapely, které pak odstartují opavský majáles. Zahrát si na velkém pódiu, na velké akci je pro mladé lidi motivující. Místní hudební scénu jsme podporovali vždy a budeme v tom pokračovat. Mladí lidé mají dostat prostor k sebevyjádření a my jim k tomu poskytneme nejen zázemí, ale i profesionální radu a pomoc.

Dále jste v říjnu 2016 poprvé zařadili talk show Hovory s…, která od té doby také probíhá každý měsíc…

Hovory s… je akce, kterou podporujeme a spolupracujeme na ní se studenty ze Slezské univerzity. Je to v podstatě talk show se zajímavými osobnostmi z regionu. Celou akci vymyslel a moderuje šikovný mladík Jakub Plaskura. Když za mnou přišel s tím, zdali bychom se na tom nechtěli podílet, moc dlouho jsem se nerozhodoval. Mám rád akční mladé lidi a věřím, že by měli dostávat prostor a navíc v té době v Opavě formát talk show chyběl.

Další záslužnou aktivitou je divadelní festival Malá inventura Opava…

Jsem velmi rád, že zmiňujete zrovna Malou inventuru, protože tento festival si pozornost rozhodně zaslouží. Navíc je to v regionu jediný festival, který se dlouhodobě zabývá experimentálními divadelními formami. Patří mezi ně například taneční divadlo, dokumentární divadlo, nový cirkus, výtvarné divadlo, různé druhy performance a spousta dalších forem. Experimentální divadla do Opavy vozíme už osm let, poslední čtyři roky pod hlavičkou mezinárodního festivalu nového divadla Malá inventura.

Rovněž je dobré zmínit, že Klub Art hostí, respektive hostil akce v rámci festivalů Bezručova Opava, Další břehy, Na cestě a podobně. Chystáte v souvislosti s těmito festivaly pro letošní rok nějakou zajímavost, kterou byste mohl už nyní prozradit, nebo dokonce máte v plánu pro letošní rok nějaký nový projekt, o kterém si myslíte, že by se mohl uchytit?

Městské festivaly Bezručova Opava a Další břehy nejen hostíme v našich prostorách Klubu Art, Galerie Obecního domu, Domu umění a kostele svatého Václava, ale několik let jsme i jejich spolupořadatelé. Jeden nový zajímavý projekt, který se bude týkat výtvarného umění, performance a hudby, bychom rádi rozjeli na podzim. Nicméně není to pro Klub Art, ale pro kostel svatého Václava. Rád bych také pokračoval v přednáškách pro začínající muzikanty, o které je vždycky velký zájem. V minulosti jsme tady měli nejen hudební novináře, ale třeba i předsedu představenstva Ochranného svazu autorů.

Jak jste spokojený s prostorem, ve kterém Klub Art sídlí? Je podle vás dostatečně velký a reprezentativní, neuvažujete o změně?

Klub Art je moderní klubový prostor s kvalitním vybavením, nicméně kvůli své kapacitě dostačuje právě jen na menší koncerty a akce. Bohužel pro koncerty větších kapel je jeho kapacita nedostatečná. O změně neuvažujeme, ale prostor na větší koncerty by se nám určitě hodil.

Klub Art nemá samostatný facebookový profil. Proč? Je to v plánu, nebo to nepovažujete za nutné? Přece jenom na facebookovém profilu Opavské kulturní organizace se mohou akce konané ve vašem klubu lehce ztratit mezi událostmi jiných subjektů patřících pod tuto příspěvkovou organizaci… 

Je to z velmi prostého důvodu, nemáme kapacity provozovat a plnit více facebookových profilů. Hlavní facebookové stránky máme jako OKO – Opavská kulturní organizace, tento facebookový profil je náš hlavní a informuje o našich akcích nejen v Klubu Art, ale také v expozici Cesta města, Domě umění, Galerii Obecního domu nebo kostele svatého Václava.

Mnohé už sice vyplývá z našeho rozhovoru, ale poslední otázka v rámci tohoto seriálu je pro všechny stejná, takže jaké jsou plusy a minusy Klubu Art?

Plusy jsou rozhodně kvalitní zázemí, profesionální tým a vyvážená dramaturgie, která se snaží reflektovat jak současné trendy, tak i okrajové žánry, stejně jako podporovat regionální umělce. Minusem je především zmiňovaná malá kapacita.¨

Čtěte také:
Hudební bazar Ostrava
Stolárna Havířov
Kofola Music Club Krnov
Stará aréna Ostrava
Barrák Ostrava

Barrocko Třinec
Rock Café Southock Jablunkov
Galerka Nový Jičín
Fabric Ostrava
Jam Opava
Stoun, Frýdek-Místek
Cooltour, Ostrava
Dock, Ostrava
Parník, Ostrava
BrickHouse, Ostrava
Klub Futra, Orlová

Petr Bidzinski | Další články

Přečtěte si více z rubriky "Hudba", nebo přejděte na úvodní stranu.