Kulturní deník pro Ostravu a Moravskoslezský kraj

Úvod Obraz & Slovo Na velkolepé výstavy Sváry zření a Černá slunce naváže třetí část V novém světě

Na velkolepé výstavy Sváry zření a Černá slunce naváže třetí část V novém světě

13.7.2016 Obraz & Slovo

Další exkluzivní výstavní projekt kurátora Karla Srpa s názvem V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927 bude zahájen 27. září. Půjde o třetí doplňující část předchozích výstav Sváry zření / Poklady českého výtvarného umění přelomu 19. a 20. století a Černá slunce / Odvrácená strana modernity 1927 - 1945. Expozice, která bude koncipovaná přímo pro prostory ostravského Domu umění ostravskými i pražskými kurátory, bude k vidění do 8. ledna 2017.

Zvětšit obrázek

Břetioslav Bartoš: Za svobodu, olej na plátně, 1917 (výřez)
Jeden z obrazů, které budou k vidění na podzimní výstavě. Repro: GVU

„Cílem projektu je představit umělecké dění na pozadí sociálního a politického klima v období, které úzce předcházelo vzniku samostatného Československa, a následně dobu takzvané první republiky, jež byla svým způsobem ojedinělá a v rámci českého umění neopakovatelná,“ uvedl Karel Srp, vedoucí kurátorského týmu.

Výstava představí více než padesát autorů, kteří budou zastoupeni více než dvěma stovkami uměleckých děl. Jedinečnost, vysoká umělecká i odborná úroveň výstavy spočívá v tom, že nebudou prezentováni pouze představitelé hlavního proudu, jako byli Josef Čapek, František Drtikol, Toyen, Emil Fila, ale prostor dostanou i zástupci regionálního umění, jako například Ferdiš Duša, Břetislav Bartoš, Alois Zapletal, a autoři, kteří byli dosud spíše opomíjeni, mezi něž patří i Georg Kars. Vystaveni budou také umělci, kteří byli v období socialismu zcela vyloučeni z uměleckého světa, jako například Richard Schrötter nebo Julius Pfeiffer.

„Jednoznačným přínosem výstavy je propojení umělecké různorodosti autorské i formální. Prezentováno bude sochařství, malířství, fotografie i umělecká média obecně,“ doplňuje Srp, a pokračuje „Autorský kaleidoskop bude procházet napříč společenskými i výtvarnými proudy. Dotkne se filozofie i problému modernity, která zasáhla umělecký svět. Samostatné sekce budou věnovány Ostravě a Paříži.“
Nedílnou součástí expozice se stanou i stručné životopisy autorů a přehledy událostí, které se zaměří na dosud nepublikované dobové materiály, jako jsou fotografie, katalogy výstav nebo plakáty. Exponáty zapůjčí galerie z celé České republiky a nebudou chybět ani skvosty ze soukromých sbírek.

„Logisticky jsou výstavy podobného charakteru velmi náročné. Připravit a realizovat takový projekt trvá i dva roky. Nejvíce času zabere výběr exponátů. Nevybírá se totiž jen z publikací a dostupných fotografií, ale také formou osobních prohlídek u sběratelů po celé republice,“ vysvětluje Jiří Jůza, ředitel galerie, a pokračuje „Pak následuje dlouhá administrativní etapa, kdy galerie oficiálně žádá o zapůjčení vybraných artefaktů. Získat odpovědi není vždy jednoduché. Někdy přijde kladná odpověď hned a jindy jsme odmítnuti například z důvodu restaurování, nebo prezentace obrazu na jiných projektech.“

Při příležitosti výstavy vydá galerie ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor Vitae výpravnou publikaci. Galerie také připraví výtvarné dílny pro školy i veřejnost a komentované prohlídky s kurátory výstavy.
Expozice, která završuje oslavy 90. výročí od otevření ostravského Domu umění veřejnosti, naváže na časovou proluku úspěšných výstavních projektů minulých let typu Sváry zření a Černá slunce, které k Ostravě přitáhly pozornost nejen odborné, ale i laické veřejnosti. Galerie i nyní očekává velký zájem veřejnosti, který jistě přesáhne hranici dvaceti tisíc návštěvníků z České republiky i zahraničí. V Domě umění bude výstava otevřena denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin. Plné vstupné bude činit 100 korun a zlevněné 50 korun, volný vstup v neděli zůstane zachován.

Zdroj: Tisková zpráva

Přečtěte si více z rubriky "Obraz & Slovo", nebo přejděte na úvodní stranu.