Kulturní deník pro Ostravu a Moravskoslezský kraj

Úvod Divadlo Jana Ryšlavá o festivalu Move Fest: Živé umění je nezbytným prvkem pro život i důvodem, proč zůstávat v Ostravě

Jana Ryšlavá o festivalu Move Fest: Živé umění je nezbytným prvkem pro život i důvodem, proč zůstávat v Ostravě

1.10.2021 Divadlo

Pro ostravskou nezávislou taneční scénu se v minulých dvou letech změnilo mnohé. Ať už to byla nečekaná úskalí spojená s pandemií, tak proměny organizační a personální, které zatřásly jejím stálým zázemím. Ale ani tyto kotrmelce neodradily organizační tým platformy Move Ostrava v čele s jeho uměleckou ředitelkou  Janou Ryšlavou od vytrvalé práce a rozvíjení potenciálu, který tato iniciativa má. Právě v těchto dnech zažíváme v koncentrované podobě výsledky jejího snažení, neboť právě odstartoval každoroční Move Fest, letos s podtitulem  Krajina města, pohybu, těla a tvorby. Janu Ryšlavou jsem vyzpovídala během podzimního grantového a premiérového šílenství, které je mimo jiné součástí oné „neviditelné“ práce, stojící za mimořádnými tanečními a divadelními zážitky.

Zvětšit obrázek

Pořadatelka přehlídky Move Fest Jana Ryšlavá.
Foto: Bára Chlebová

Move Ostrava, který původně vznikl po záštitou kulturního centra Cooltour, se postupně zcela osamostatnil. Po tom, co Cooltour ukončil svou činnost v lednu 2021, stojí Move v pravém slova smyslu na vlastních nohách. Jaký směrem se bude projekt ubírat teď a jaké budou jeho priority?

Posláním Move Ostrava je přinášet zázemí pro současné pohybové formy tak, aby zde mohly inscenace vznikat, freelanceři měli možnost zůstávat a tvořit, stejně tak cestovat a prezentovat tvorbu v zahraničí. Aby vznikala silná tvůrčí a taneční komunita. A také přivážet a prezentovat špičkovou tvorbu ze zahraničí, aby pro ostravského diváka vznikla další pestrá a barevná vrstva zážitků. Protože věříme, že živé umění je nezbytným prvkem pro život a je důvodem v Ostravě zůstávat.

Jednou z nejdůležitějších akcí, kterou Move Ostrava organizuje, je úspěšný festival Move Fest, který se zaměřuje nejen na tanec, ale také na fyzické divadlo a další pohybové žánry. Taneční a pohybová představení však v rámci své dramaturgie uvádí Move po celý rok. Jaká je v současnosti vize festivalu? Plánují se další ročníky? Nastanou nějaké výrazné změny?

Osmý ročník festivalu začíná právě nyní a jeho stmelujícím prvkem se stalo téma ekologie a udržitelnosti v rozmanitých podobách, což je rozhodně velmi aktuální otázka. Festival je letos takovým „bezdomovcem“, tedy bez jednoho stálého zázemí či scény. Přináší to spoustu úskalí v rámci příprav a koordinace a komfortu. Ale z komfortní zóny jsme byli vystrčení všichni a je obohacující prožívat tento stav společně. Na druhé straně je to příležitost pro spolupráci napříč organizacemi a lokacemi a je cestou ven z bezpečí divadelních stěn. Dostává se mnohem blíže k veřejnosti a novému divákovi. V rámci dramaturgie to byla velká výzva, která přinesla ojedinělé projekty: podařilo se přivézt slovensko – rakouský projekt Passing/Station Andreje Štepity, který po Vídni či Salzburgu uvidí diváci i u nás na Hlavním nádraží. V Komenského sadech bude ke zhlédnutí výstup z pohybového výzkumu vertical dance – představení StroMY.  Prostor Ostravice-Textilie má neuvěřitelnou atmosféru sám a sobě a když jej rozezní Terezie Kovalová a Holektiv v rámci jejich představení Vrány, jde to hluboko do morku kostí. Naopak Eliška Brtnická s konceptem audio walk nás zve do výšin a k prožitku ostravského industriálu úplně novým způsobem.

Dokážeš si pro Move Fest představit scénář, pro který se rozhodlo nemálo festivalů u nás i ve světě, tedy že by probíhal formou streamu nebo sdíleného video záznamu, ať už částečně, nebo v celé šíři?

Čistý přenos a streamování určitě ne. Ale důležitou součástí festivalu je workshop kritického psaní Writing about dance (new formats) Tanečních aktualit a Performing Criticism Globally, kdy část kritiků vidí představení ze záznamu a filmu a část jej zažívá přímo na festivalu. Těšíme se na nové podněty, diskuse, postřehy a posuny. Co se týká online světa,  určitě jsem pro hledání nových cest a nových formátů. Protože už teď je jasné, že přesunutí některých aktivit do online prostoru je velmi efektivní, šetří čas a v našich životech zůstanou. A o to důležitější je protiváha offline bytí a zážitků. Pro mě osobně živé umění má být opravdu prožitek, který je vnímán více smysly než jen zrakem. A to Move Fest nabízí. Být v kontaktu sám se sebou, dovolit si cítit, vnímat a být tady, teď a offline.

Je Move Ostrava v současnosti stále součástí nějaké větší iniciativy? Zůstává ve spojení a komunikuje s podobnými projekty u nás či mimo hranice ČR?

Samozřejmě jsme zapojení do českých i zahraničních sítí, za Čechy je pro nás stěžejní Nová síť. Dále navazujeme na úspěšný Visegradský projekt s režisérem Davidem Žakowskim, jehož výstup uvidí diváci už na Move Festu 2022. Move Fest jako takový se rozrostl do Košic a Valašského Meziříčí a připravujeme komorní variantu i v rakouském Innsbrucku. A s Innsbruckým kulturním centrem Die Bäckerei jsme také zapojeni do projektu o péči o pracovníky v kultuře, v příštím týdnu vydáváme knihu Penguin Project. A jako nejnovější věc připravujeme česko-slovensko-německou spolupráci. Více informací vypustíme brzy a je na co se těšit!

Ještě jedno malé nahlédnutí do budoucnosti. Součástí Move bylo také taneční studio, které zajišťovalo pravidelné pohybové lekce. Je v plánu rozšířit působnost studia a přenést jej do nových prostor? Jinými slovy, kam si budou moci přijít lidé zatančit, až to bude zase možné?

Hledáme vhodné prostory i jako zázemí pro tvorbu a samozřejmě i po aktivní pohyb. Jednou z možných cest se jeví dočasné využití prostor či spolupráce s městskými organizacemi. A momentálně vidíme největší smysl v pořádání intenzivnějších workshopů, kdy se vytvoří určitý celek nebo blok, na kterém se dá potom zase pracovat a rozvíjet se samostatně. Jako třeba takto v rámci festivalu. V současné chvíli bych ráda, aby Move zůstal informačním bodem, který poskytuje aktuální informace o tom, kde právě učí oblíbení lektoři a co se v blízké době chystá.

A teď zpět do minulosti. Vraťme se na chvíli do doby, kdy byl ještě Move Ostrava (a rovněž to, co mu předcházelo) součástí Cooltouru. Jak na tu dobu vzpomínáš? Jak obohatila taneční složka život Cooltouru a opačně?

Bylo celkově podnětné být součástí velkého celku a pracovat v dramaturgické skupině, tak abych vyladila a propojila vize Move s komunitními hudebními nebo divadelními projekty. V určitých chvílích to bylo omezující a nedovolovalo to Move třeba takový posun a svobodu, ale v jiných chvílích dávalo podporu směřování, respektive větší kontakt s laickou veřejností. Například spolupráce na velkých projektech a inscenace Brave New Life by bez Cooltouru nikdy nevznikly. A v neposlední řadě přineslo toto soužití kontakty a lidi z týmu, za které jsem absolutně vděčná.

Na závěr můžeme říci, že zánikem Cooltouru končí (nejen) pro ostravskou taneční scénu jedna velká a důležitá etapa a zároveň se otevírá prostor pro něco nového. Jsi v tomto ohledu optimistická? Má tanec a pohyb v Ostravě pořád šanci, i v době, která, jak se zdá, kultuře tolik nepřeje?

Pohyb, tanec a cirkus určitě mají svoje nezastupitelné místo. Jelikož má ostravská konzervatoř jak obor Klasický tanec, tak obor Současný tanec, je pro studenty i pedagogy absolutně nezbytné být v kontaktu s živou aktivní scénou. Vidíme za dobu jeho existence proměnu, kterou Move prošel, a zároveň proměnu, kterou započal a způsobil. Jak v rámci Ostravy, tak na taneční mapě republiky. Současná situace vybízí k semknutí se kulturní sféry, ke spolupráci napříč celým spektrem od organizací zřizovaných až k těm nezávislým, a v neposlední řadě k využití  všech dostupných možností. Takže zůstaňte s námi v pohybu!

Tereza Cigánková | Další články

Přečtěte si více z rubriky "Divadlo", nebo přejděte na úvodní stranu.