Internetový deník pro kulturu a umění

Úvod Akce Urs Widmer – Top Dogs

Urs Widmer – Top Dogs

Komorní scéna Aréna
Moravská Ostrava a Přívoz
22.12.201718:30 hod.
Informace o ceně: 200,-

Trh dnes potřebuje netvory

Derniéra
 
Hra Top Dogs byla projektem curyšského divadla Neumarkt Theater. Já jsem psal text a od samého počátku jsem přitom spolupracoval s režisérem inscenace Volkerem Hessem. Hra vypráví o nezaměstnaných, kteří před tím, než byli propuštěni, měli v rukou mocenské páky. O vyšších a středních kádrech, někdejších „top dogs“ – projednou tedy ne o „underdogs“, tvořících dnes stále větší zástupy lidí bez práce. Ale i „hrdinů“ naší hry stále přibývá.
Vlna propouštění zasáhla i šéfy. Donedávna si připadali nenapadnutelní, teď jsou náhle propouštěni, protože podniky procházejí restrukturalizací, omezují počet pracovních míst nebo se zavírají. Přes noc mohou zmizet celé úrovně managementu. Ušetřeny nezůstávají ani vedoucí pozice velkých koncernů.

Podkladem pro text byly rozhovory, které jsme vedli s postiženými i s poradci. Dá se dokonce říci, že ho psali spolu s námi, i když se ve hře neobjevuje žádné interview ve své původní podobě. Zhuštěná a poeticky obměněná forma toho, co nám lidé vyprávěli, však stále ještě obsahuje mnoho reálných, nevyfabulovaných skutečností a informací – realita je někdy, jak známo, vynalézavější než fantazie.
V Top Dogs nikdy nejde o jednostranné připisování viny nebo o ideologická hesla. A nejde ani o to, vyvolávat pouhé dojetí. Spíš vést diváky k větší citlivosti a pochopení toho, co se děje s takto „postiženými“, kteří se stydí, i když jasně vědí, že nejsou ničím vinni. Proč by lidé měli nést vinu za vlastní propuštění jen proto, že si průmyslové a jiné podniky myslí, že se mohou obejít bez lidí?
Hra byla napsána pro Curych. Některé scény se hrály v dialektu. Jiná divadla si text hry budou muset přizpůsobit místním poměrům.