Internetový deník pro kulturu a umění

Úvod Akce Marek Zágora – Hnězdenský evangelistář

Marek Zágora – Hnězdenský evangelistář

Galerie výtvarného umění - Dům umění
Moravská Ostrava a Přívoz
13.03.201816:30 hod.

Nejcennějším středověkým rukopisem u nás je proslulý Vyšehradský kodex, který vznikl u příležitosti korunovace Vratislava II. z rodu Přemyslovců na českého krále. Do tzv. skupiny Vyšehradského kodexu pak patří i tři další manuskripty: Svatovítský evangelistář, Krakovský evangeliář a Hnězdenský evangelistář, zvaný též Codex aureus Gnesnensis. Všechny čtyři románské kodexy snad vznikly v polovině 80. let 11. století v některém z bavorských skriptorií jako objednávka českého knížete Vratislava II. Je tedy vysoce pravděpodobné, že oba „polské“ rukopisy byly do Polska darovány z Čech. Po stránce ikonografické jsou rukopisy velice bohaté. Objevují se témata, která byla v 11. století výjimečná nebo nejsou známá z jiných manuskriptů. Některé scény jsou společné všem čtyřem rukopisům, některé se objevují jen jednou. Přednáška představí obsah a hlavně zajímavou výzdobu Hnězdenského evangelistáře.