Kulturní deník pro Ostravu a Moravskoslezský kraj

Úvod Akce Praktická psychologie

Praktická psychologie

Nová Akropolis
Moravská Ostrava a Přívoz
17.09.201918:00 hod.
Informace o ceně: 1540,- 1100,- (studenti a důchodci)

Přednášky a praktická cvičení se zaměří především na naši pozornost, vědomí, emoce, paměť, imaginaci aj.

Kurz proběhne v úterý 10., 17., 24. září a 1. října, vždy od 18 do 20 hodin

Ačkoli se psychologie jako samostatná věda zformovala teprve v 19. století, vnitřní svět člověka byl předmětem zkoumání od nejstarších dob. Filozofové z Východu i Západu nám zanechali bohaté poznatky o lidské duši, o zákonitostech, kterými se řídí naše myšlení a cítění. Mluvili i o nejrůznějších nástrojích, kterými naše psýcha disponuje, jako je například paměť, inteligence, pozornost, imaginace a mnoho dalších. Během kurzu se seznámíme s těmito tradičními poznatky i s pohledem moderní psychologie. Přednášky jsou doplněny cvičeními, která pomáhají odhalit a rozvinout naše vnitřní potenciály.

Obsah kurzu:
• Pojetí člověka ve starodávném Řecku a Indii
• Poznání sebe sama a cesta individuace dle C. G. Junga
• Vědomí, nevědomí a pozornost
• Jak dosáhnout emocionální stability
• Jak rozvinout empatii
• Jak pracovat se strachem
• Techniky zlepšování paměti
• Svět mysli a myšlení
• Práce s představami a pozitivní přístup k životu
• Sebedůvěra

Komu je kurz určen:
• Každému, kdo se chce blíže seznámit se svou psýchou a pracovat na rozvoji svých schopností.

Během praktických cvičení se naučíte:
• Co rozptyluje pozornost a co ji naopak pomáhá udržet
• Jak zlepšit schopnost soustředění
• Jak správně vyjadřovat emoce – verbálně i neverbálně
• Jak dostat emoce v krizových situacích pod kontrolu
• Jak překonat strach a špatnou náladu
• Jaké existují druhy paměti, umění paměti a její trénink
• Jak při komunikaci správě volit slova
• Druhy imaginace
• Jak používat imaginaci k naplnění vlastních snů

Kapacita kurzu: 10 osob
Přihláška a další informace: na webu akce